Nεοελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Γράφω παράγραφο,περιγράφοντας το ζητούμενο αντικείμενο.Τα βήματα.Βασικά βήματα:

1. Προσέγγιση του αντικειμένου
2.Εστίαση πάνω στο αντικείμενο
3.Επιλογή λεπτομερειών σε : 1. Στο χώρο (από δεξιά προς τα αριστερά, από πάνω προς τα κάτω…).
                                                        2. Με λογική ακολουθία από τα απλά στα σύνθετα , από τα λιγότερο σημαντικά στα περισσότερο σημαντικά κ.λ.π.

1.Προσέγγιση του αντικειμένου :

Βλέποντας το ναό του Δία στη ψηφιακή του απεικόνιση παρατηρούμε ότι είναι τοποθετημένος σε φυσικό περιβάλλον στην αρχαία Άλτη στο καταπράσινο τοπίο του Κρονίου λόφου και της Ολυμπίας. Ακόμα και ο ουρανός είναι χρωματισμένος και παρουσιάζεται γαλάζιος με αραιά σύννεφα.

2.Εστίαση επάνω στο αντικείμενο:

Παρουσιάζεται η γενική άποψη του ναού από νοτιοανατολικά και η εξωτερική άποψη της ανατολικής όψης με θέα στο σηκό.

προσωπικές αντωνυμίες και ασκήσεις (http://anosis.gr/kkantas/dclass/GRAMMATIKH/d51.htm).


Οι αντωνυμίες είναι τα μέρη του λόγου (οι λέξεις) που χρησιμοποιούνται αντί των ονομάτων.
Χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
1.Προσωπικές είναι οι αντωνυμίες που αντικαθιστούν τα τρία πρόσωπα του λόγου. Δηλαδή: εγώ – εσύ - αυτός, αυτή , αυτό. Κλίνονται ως εξής:
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΘΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ονομ.εγώεσύεμείςεσείς
γεν.εμένα (μου)εσένα (σου)εμάς (μας)εσάς (σας)
αιτιατ.εμένα (με)εσένα (σε)εμάς (μας)εσάς (σας)
κλητ.
-
-
-
-

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΘΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ονομ.αυτός (τος)αυτή (τη)αυτό (το)αυτοί (τοι)εσείς
γεν.αυτού (του)αυτής (της)αυτού (του)εμάς (μας)εσάς (σας)
αιτιατ.αυτόν (τον)αυτήν (την)αυτό (το)εμάς (μας)εσάς (σας)
κλητ.
-
-
-
-
-Προσοχή: Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα άρθρα, με τους αδύνατους τύπους των προσωπικών

Aρχαία Ελληνικά Α΄γυμνασίου. Ενότητα 8.Ένα μοιραίο λάθος.
Μετάφραση.


Εγώ, πάντως, όντας κοντά στον Δεινία
έσκασα επειδή έφαγα περισσότερο απ’ όσο έπρεπε.
ΚΑΛ.: Και η δική μου περίπτωση υπήρξε κάπως περίεργη.
Γνωρίζεις και εσύ ίσως τον Πτοιόδωρο το γέροντα;
ΖΗΝ.: Εννοείς τον άτεκνο, τον πλούσιο;
ΚΑΛ.: Εκείνον ακριβώς τον φρόντιζα     συνεχώς,
επειδή υποσχόταν ότι, όταν θα πέθαινε, θα με άφηνε κληρονόμο του.
Επειδή όμως, ο γέρος ζούσε πιο πολύ και από τον Τιθωνό,

Ιστορία β΄Γυμνασίου. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο.Α.Η οικογενειακή ζωή.
Τα κορίτρια παντρεύονταν μετά τα δώδεκα χρόνια τους και τα αγόρια μετά τα δεκατέσσερα.
Τελούνταν πρίν το γάμο αρραβώνες, υπογραφόταν συμβόλαιο για την προίκα της νύφης και τα δώρα του γαμβρού.
Το κράτος, αντίθετα στη βούληση της εκκλησίας, συναινούσε στο διαζύγιο εάν όμως συμφωνούσαν και τα δύο μέρη.
Οι γυναίκες δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες και η συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή ήταν περιορισμένη. Βέβαια επειδή επέβλεπαν τα του οίκου αρκετές φορές κυριαρχούσαν στην οικογενειακή ζωή.Κάλυπταν το πρόσωπό τους όταν έβγαιναν έξω από το σπίτι, οι πλούσιες γυναίκες συνοδεύονταν από ένα δούλο κατά τις εξόδους τους.
Μετά όμως τον 11ο αι. μπορούσαν να λαμβάνουν μέρος στα κοινά και είχαν πρόσβαση στην παιδεία.Ίσως το όλο θέμα έχει να κάνει με την ανάπτυξη της κλασσικής παιδείας κατά τους αιώνες αυτούς στο Βυζάντιο.
Η γέννηση του κάθε παιδιού ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστο γεγονός. Δίπλα στο όνομα του παιδιού προσέθεταν και το όνομα του πατέρα, με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκαν τα επώνυμα (π.χ Κωνσταντίνος του Μιχαήλ(=Μιχαηλίδης).
Η οικογένεια φρόντιζε το παιδί , η μητέρα του το μεγάλωνε διαβάζοντας παραμύθια ή και ιστορίες από την Αγία Γραφή.
Β.Σχολείο.

Η παράγραφος,νεοελληνική γλώσσα Α΄γυμνασίου.Α. Στοιχεία θεωρίας

1. Ορισμός

2. Παραδείγματα (ένα ή πολλά)
α. Στιγμιότυπα της καθημερινής εμπειρικής ζωής
β. Πολλά επιμέρους ομοειδή στοιχεία ενός ευρύτερο συνόλου, παρατίθενται συχνά ως αναφορά, σε ασύνδετο σχήμα 

3. Διαίρεση
α. Στη θεματική περίοδο παρουσιάζεται το διαιρούμενο σύνολο και τα μέρη που το αποτελούν
β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου υπάρχουν σχόλια ή παρέχονται πληροφορίες για κάθε μέρος του διαιρούμενου όλου χωριστά
γ. Στην κατακλείδα υπάρχει συμπέρασμα

4. Σύγκριση – αντίθεση:
α. Στη θεματική περίοδο αναφέρονται τα δύο συγκρινόμενα – αντιτιθέμενα μέρη
β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου υπάρχουν σχόλια ή παρέχονται πληροφορίες για κάθε αντιτιθέμενο/ συγκρινόμενο μέρος ξεχωριστά
γ. Στην κατακλείδα υπάρχει συμπέρασμα πάνω στην αντίθεση – σύγκριση

Ασκήσεις εκμάθησης παρατατικού - αορίστου ,Αρχαία Ελληνικά Α΄γυμνασίου.


1. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βάλετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του παρατατικού:

α. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀεὶ …………… (θύω) τοῖς θεοῖς.
 β. Οὗτος τοῖς ἄρχουσιν ……………….(ὑπακούω).
 γ. Ἀμφότεροι, ὦ Φαλῖνε, Ἕλληνες ………….. (εἰμί).
 δ. Ὁρῶντες τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς ………………..(θαυμάζω) οὗτοι.
 ε. Ἀλέξανδρος ……………….(λύω) τὸν δεσμὸν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἀμάξης.
 στ. Περικλῆς …………………(ἀγορεύω) ἐν τῇ ἀγορᾷ.

2. Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του αορίστου με βάση τις αντωνυμίες:

 ἐκπέμπω, ἐκφράζω  ( σύ)
 ἀναρπάζω (οὗτοι)
 κελεύω, διακινδυνεύω ,ὀνομάζω ,ὁρίζω, οἰκτίρω  (  οὗτος)

Νέα Ελληνική γλώσσα Α΄γυμνασίου. Ενότητα 6η: Παράγωγα ουσιαστικά.Τα ουσιαστικά παράγονται από :

Α.Ρήματα.

Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνουν τις παρακάτω καταλήξεις:

Της,στης,μος,ση,ξη,ψη,σιμο,ιξιμο, ψιμο,μα,ιδι,ητό, ουρα,α,ι,ιο, ος,ια,εια,τηρας,τηρι,τηριο.

Π.χ. κτίστης από το ρήμα κτίζω.

Β.Ουσιαστικά.

Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνουν τις παρακάτω καταλήξεις.

ακι, ακης,ακος, ιτσα,ουδα, ουδι,ουλα, ουλης,ουλι, οπουλος,οπουλα, α,αρα,αρας, αρος,αρια, αδικο,ιδικο, ιο,ειο, ια,ιας, ωνας,ιωνας, ιτης,αιτης, ιατης,ωτης, ιωτης,ανος, ιανος, ινος, ιος,αιος, εζος, ας,αρης, ιαρης,αριος, τζης,αινα, ινα,ιστης, ισμος, ιας,λοι, ουρια.

Π.χ σπιτάκι από το σπίτι.

Γ.Επίθετα.

Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνουν τις παρακάτω καταλήξεις.

Αδα,ιλα,οσυνη, οτητα,υτητα, α, η.

Nεοελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Οι χρήσεις των πτώσεων.Ονομαστική: Στην πτώση αυτή ευρίσκεται το υποκείμενο του ρήματος αλλά και τα κατηγορούμενα του υποκειμένου:
Ο Κώστας χτυπάει το κουδούνι
Ο Κώστας είναι μαθητής
Αιτιατική: 1.Στην πτώση αυτή ευρίσκεται το άμεσο αντικείμενο των μεταβατικών ρημάτων:
Ο Γιάννης χαρίζει το βιβλίο.
                    2. Στην πτώση αυτή ευρίσκεται το έμμεσο αντικείμενο των διπτώτων ρημάτων:
Τον ρώτησε τι ώρα είναι.
                     3.Έχει επιρρηματική σημασία και δηλώνει τόπο, χρόνο, αξία ή μέτρο διαφοράς,μέσο, σκοπό
Θα πάμε εκδρομή την Παρασκευή
                      4.Προσδιορίζει ένα ουσιαστικό ή ένα επίθετο και δηλώνει αναφορά,ποσό ή περιεχόμενο.
Η στέρνα είναι γεμάτη νερό.
                     5.Μπαίνει έπειτα από προθέσεις ως έμμεσο αντικείμενο ή και κατηγορούμενο του αντικειμένου, επίσης προσδιορισμός του επιθέτου ή επιρρηματικός προσδιορισμός.
Παρουσίασαν το Μιχάλη ως συγγενή τους (κατηγορούμενο).
Κρεμάω το γιλέκο στην κρεμάστρα (έμμεσο αντικείμενο).
Δουλεύει με τον πατέρα του (εμπρόθετος προσδιορισμός του τρόπου).
                     6.Συνοδεύει επιρρήματα και επιφωνήματα.
Εδώ και δύο εβδομάδες.
Γενική: Στην πτώση αυτή μπαίνει ο ετερόπτωτος προσδιορισμός που δηλώνει κτήση, ιδιότητα,μέτρο, κ.λ.π).
Το τετράδιο του Μιλτιάδη  (κτήση).
Εν τω μέσω της νυκτός (χρόνος).