Ιστορία Β΄Γυμνασίου. Ερωτήσεις για κριτήρια αξιολόγησης και γραπτών δοκιμασιών.Κεφάλαιο Ι.
1.ποιοί ήταν οι λόγοι οι οποίοι ανάγκασαν τον Κωνσταντίνο να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο;
2.Ενώ υπήρχαν πολλές θρησκείες μέσα στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού κράτους γιατί οι διωγμοί στράφηκαν κυρίως κατά των χριστιανών και με ποιο τρόπο σταμάτησαν;
3.ποιά  ήταν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες του Ρωμαϊκού κράτους ως τις αρχές του 6ου αι;
4.Πώς επηρέασαν οι Γερμανοί την εσωτερική πολιτική του Ρωμαϊκού-Βυζαντινού κράτους και με ποιο τρόπο αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε;
5.Συγκεντρώστε από τις πληροφορίες όλου του πρώτου κεφαλαίου τα στοιχεία εκείνα που φανερώνουν το σταδιακό εξελληνισμό του Βυζαντινού κράτους.
6.Παρουσιάσθε τις διαφορετικές προσεγγίσεις της αρχαίας θρησκείας από εκπροσώπους του χριστιανισμού.

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Περιγραφή.Α. Περιγραφή αντικειμένου:
1. Ποιο είναι;
2.Πού βρίσκεται;
3.Πώς το απέκτησα;
4.Από τι αποτελείται (σχήμα, μέγεθος, χρώμα…)
5.Μπορώ να το συγκρίνω με άλλα αντικείμενα;
6.Η περιγραφή με βάση επίθετα, επιρρήματα και εμπρόθετα σύνολα προχωρεί από επάνω προς τα κάτω, από έξω προς τα μέσα, με σειρά.
7.Σε τι διαφέρει από όλα τα άλλα;
8.Ποιά η χρησιμότητά του,ποια η αξία του για εμένα και γενικά για τη ζωή;
Β. Περιγραφή οικοδομημάτων (σχολείο, σπίτι, εργοστάσιο,κ.λ.π).
1. Τι είναι; Πού βρίσκεται; Από τι αποτελείται;
2.Ποιό είναι το σχήμα του,οι διαστάσεις του και το χρώμα του;
3.Μπορώ να το περιγράψω; Ποιος το κατασκεύασε;
4.Ποιά η σχέση του με τους ανθρώπους, ποιος ο δεσμός του με τους ανθρώπους;
5.Μας γεννά κάποια συναισθήματα, κρίσεις , σκέψεις και εντυπώσεις;
6. Ποια τα αποτελέσματα για εμένα και τους άλλους;
Γ. Περιγραφή τοπίων.

Ιστορία Β΄Γυμνασίου. Ιουστιανιανός. Ιστορία Β' Γυμνασίου : Ο Ιουστινιανός και το έργο του
Ο Ιουστινιανός Α’ (527-565) ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς αυτοκράτορες της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το πρόγραμμά του ήταν : Ένα κράτος, Μία Εκκλησία, Μία Νομοθεσία

Εσωτερική πολιτική
Ø      Μαζί με την ικανή σύζυγό του, Θεοδώρα, ο Ιουστινιανός κατέστειλε την εξέγερση των δήμων, των  Πράσινων και των Βενετών (οπαδοί αθλητικών σωματείων με πολιτική δύναμη) στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης. Η εξέγερση αυτή ονομάστηκε Στάση του Νίκα (532). Στη συνέχεια περιόρισε σημαντικά τη δύναμη των δήμων.
Ø      Προσπάθησε να μειώσει τη δύναμη των μεγάλων γαιοκτημόνων και να προστατεύσει τους ελεύθερους αγρότες, που ήταν πολύ χρήσιμη για το κράτος μιας και πλήρωναν φόρους.
Ø      Ήταν υποστηρικτής του χριστιανισμού και καταδίωξε τους οπαδούς των αιρέσεων και της αρχαίας θρησκείας. Γι’ αυτό έκλεισε τη Νεοπλατωνική Ακαδημία (σχετιζόταν με την αρχαία θρησκεία) και προσπάθησε να διαδώσει τον Χριστιανισμό σε λαούς του Καυκάσου και της Ανατολικής Αφρικής.
Ø      Κωδικοποίησε το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Εξέδωσε :

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Τρόπος αναλύσεως κειμένων.Αναλύουμε το κείμενο ως ακολούθως:
1.Σημειώνουμε τον πομπό και το δέκτη.
2.Σημειώνουμε το μήνυμα (τις ιδέες και τις αξίες του κειμένου υπό τη μορφή θεματικών προτάσεων).Συνήθως το κεντρικό μήνυμα  του κειμένου ευρίσκεται στην πρώτη θεματική περίοδο του κειμένου.
3.Κατανοούμε τους τρόπους ανάπτυξης των παραγράφων.
4. Σημειώνουμε τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια.
5. Κατανοούμε τις αιτίες, τις λύσεις και το σκοπό του κειμένου.
6. Επισημαίνουμε το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (επιστημονικό,αθλητικό,δικονομικό,κ.λ.π).
Εφαρμογή.
Κείμενο 1 σελ.40.
Βασικές ιδέες του κειμένου:
1.Υπάρχει η όμορφη Σαλαμίνα.
2.Παρατηρείται άναρχη οικοδόμηση στη Σαλαμίνα.
3.Το τοπίο είναι όμορφο συνάμα και μελαγχολικό.
4.Το τοπίο αναμφισβήτητα είναι πολύ όμορφο.

Aρχαία Ελληνική γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Ενότητα 3. Επαγγέλματα των Αρχαίων Αθηναίων.Μετάφραση-Νόημα.
Οι Αθηναίοι, όπως και αυτοί οι οποίοι κατοικούν σε άλλες πόλεις, με πολλά ασχολούνται στην καθημερινή ζωή τους προκειμένου να κερδίζουν τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους. Ο Ναυσικύδης, ως ιδιοκτήτης πλοίου μεριμνούσε για τη συντήρηση του εαυτού του και των δικών του. Το ίδιο ακριβώς έκανε ο Ξένων ο έμπορος και ο Ξενοκλής ο μικροπωλητής. Ο Πολύζηλος μέσα από την Παρασκευή κριθάλευρου συντηρούσε τον εαυτό του και τους οικιακούς δούλους, πολλές φορές προσέφερε δημόσια υπηρεσία με δικά  του χρήματα.  Ο Γλαύκων από το δήμο Χολαργού καλλιεργούσε τη γή και έτρεφε βόδια. Ο Δημέας αποκτούσε τα απαραίτητα μέσα από την τέχνη κατασκευής χλαμύδων, οι περισσότεροι από τους Μεγαρείς μέσα από την κατασκευή ενδυμάτων που άφηναν ακάλυπτους τους ώμους. Αρκετοί από τους πολίτες μάθαιναν κάποια τέχνη όπως του τεχνίτη της πέτρας, των τεχνιτών του πηλού, του οικοδόμου και του τσαγκάρη προκειμένου να εξασφαλίζουν όσα περισσότερα μπορούν για την καλύτερη ζωή τους.
(Ξενοφών,Απομνημονεύματα,2.7.6).
Παρατηρήσεις.
1.Τα επαγγέλματα του κειμένου είναι τα εξής:
Ιδιοκτήτης πλοίου

Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Γραφή παραγράφου.1ος τρόπος ανάπτυξης:  Αιτιολόγηση.
Θεματική πρόταση: « Έχοντας επισκεφθεί το Πήλιο  θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για κάθε ταξιδευτή. Το ωραίο τοπίο, οι φυσικές ομορφιές, τα ποτάμια και τα δένδρα, αποτελούν τον καλύτερο λόγο να εκδράμει κανείς πάλι και πάλι στο μαγευτικό αυτό τόπο. Οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι,  επίσης υπάρχουν πολλά γραφικά και ωραία χωριά στα οποία μπορεί κανείς να καθίσει και να απολαύσει από τον καφέ έως νόστιμες τοπικές λιχουδιές.Το  Πήλιο σε ξεκουράζει και η μαγευτική διαδρομή σου υπόσχεται μία πραγματική απόδραση από τα προβλήματα της πόλης και της καθημερινότητας.».
2ος τρόπος ανάπτυξης: Διαίρεση.
Θεματική πρόταση: «Υπάρχουν δύο μέρη για να επισκεφθεί κανείς στον Προυσσό, κοντά στο Καρπενήσι. Το πρώτο είναι το μοναστήρι της Παναγίας. Πανέμορφος τόπος, χαμένος μέσα στους γκρεμούς και στα βράχια, επιβλητικό όσο και μυσταγωγικό τοπίο. Η ομορφιά της φύσης μπερδεύεται με το σεβασμό που αποπνέει το πρόσωπο της Παναγίας. Το δεύτερο είναι τα πανέμορφα ποτάμια στα οποία μπορεί κανείς να περπατήσει, να φωτογραφίσει την άγρια φύση,να κάνει τα αγαπημένα του σπόρ. Τα ποτάμια μοιάζουν με αρτηρίες που σκορπούν ομορφιά και ζωή σε όλο τον τόπο. Τελικά είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς και μάλλον θα πρέπει να επισκεφθεί κάθε σημείο του μαγευτικού αυτού τόπου.΄

Nέα Ελληνικά κείμενα Β΄Γυμνασίου. Ζώρζ Σαρή «και πάλι στο σχολείο».Θέμα του κειμένου είναι η επιστροφή στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και η πρώτη ανταλλαγή των εμπειριών του καλοκαιριού ανάμεσα στις συμμαθήτριες μιάς τάξης κάποιας σχολής θηλέων με οικοτροφείο.
Ενότητες του κειμένου:
1.Η τάξη γιορτάζει….και ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο πανηγύρι…(Η ανταλλαγή των πρώτων εντυπώσεων από τις καλοκαιρινές διακοπές).
2. Όταν μπήκε στην τάξη…που φτερούγιζαν γύρω τους…(Η πρώτη σχολική ώρα με την αγαπημένη καθηγήτρια).
Θεματικές ενότητες του έργου:
1.Οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους με το σχολείο και τους καθηγητές τους.
-Σχέσεις των μαθητριών μεταξύ τους: Τα κορίτσια αποτελούν μία όμορφη παρέα παρόλο το γεγονός  ότι υπάρχουν ανάμεσά τους πολλές διαφορές και διαφοροποιήσεις.
-Σχέσεις με το σχολείο και τους καθηγητές: Οι σχέσεις είναι άριστες και μάλιστα διέπονται από τον ανάλογο σεβασμό.
-το οικονομικό επίπεδο των μαθητριών: Οι μαθήτριες είναι γόνοι ιδιαιτέρως ευκατάστατων οικογενειών (πλουσιοκόριτσα).
Στόχος του συγγραφέως:

Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο Α΄γυμνασίου Φωνήεντα και σύμφωνα: Κατηγορίες και ταξιθέτηση.


Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο
Α΄γυμνασίου
Φωνήεντα και σύμφωνα: Κατηγορίες και ταξιθέτηση.
Οι φθόγγοι της Α.Ε παριστάνονται με 24 γράμματα τα οποία είναι ακριβώς ίδια με τα αντίστοιχα της Ν.Ε. Οι φθόγγοι της Α.Ε διαιρούνται σε φωνήεντα και σύμφωνα.
                                                   Φωνήεντα
Βραχύχρονα
Μακρόχρονα
Δίχρονα
Ε,ο
Η,ω
Α,ι,υ
                                       
                                                     Σύμφωνα
άφωνα

Ουρανικά
Χειλικά
οδοντικά
Ψιλα
κ
π
τ
Μέσα
γ
β
δ
δασέα
χ
φ
θ

Ημίφωνα
Υγρά
Ένρινα
συριστικά
Λ.ρ
Μ,ν
σ (-ς)

Διπλά: ζ,ξ,ψ

Νεοελληνική γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Γραπτός και προφορικός λόγος.Στοιχεία γραπτού λόγου:
Συστηματικότητα
Μεθοδικότητα
Επισημότητα
Επιτήδευση
Συγκεκριμένα επικοινωνιακά πλαίσια, υπακοή σε γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες.
Επιλεγμένες λέξεις και σχήματα λόγου, υλικό από βιβλιοθήκες και άλλες πηγές,όλα προσχεδιασμένα.
Στοιχεία προφορικού λόγου.
Πεζότητα
Απλότητα
Μη συστηματικός- αυθόρμητος
Ανεπιτήδευτος, λιτός και απροσχημάτιστος.
Ελεύθερος και αυθόρμητος.
Προσέχω τα δύο παρακάτω κείμενα. Το πρώτο μεταφέρει το διάλογο δύο φίλων οι οποίοι συναντήθηκαν τυχαία στο δρόμο, το δεύτερο επιστολή ενός φίλου προς ένα άλλο.
1ο κείμενο:

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Α΄Γυμνασίου. Προοίμιο Οδύσσειας, στ.1-25.Χωρισμός σε ενότητες:
Στίχοι 1-13: Επίκληση στη Μούσα. Παρουσίαση του Οδυσσέα. Η τύχη  των συντρόφων του.Δεύτερη επίκληση.
Στίχοι:14-19:  Η παραμονή του Οδυσσέα στο νησί της Καλυψούς.
Στίχοι: 20-25: Η επιστροφή του ήρωα στην πατρίδα του.Ο ρόλος των θεών.
Περίληψη:
Ο ποιητής αρχίζει το έπος παρακαλώντας τη Μούσα να τον βοηθήσει στο εγχείρημά του αυτό. Πληροφορούμαστε για τις περιπέτειες του βασιλέως της Ιθάκης, καθώς και ότι τον κρατεί η Καλυψώ στο νησί της. Τελικά οι θεοί αποφάσισαν ο Οδυσσέας να επιστρέψει στην Ιθάκη, όλοι τον συμπαθούν εκτός από το θεό Ποσειδώνα.
Πραγματολογικά σχόλια:
Τον άνδρα τον πολύτροπο:Είναι ο Οδυσσέας ο βασιλεύς της  Ιθάκης, γιός  του Λαέρτη και της Αντίκλειας.
Μούσα: Είναι η μούσα Καλλιόπη, η μούσα της επικής ποίησης.
Πολιτιστικά στοιχεία:
Το κάστρο το ιερό: Σε εποχές συχνών πολεμικών συγκρούσεων η οχυρωματική τέχνη ήταν ιδιαιτέρως αναπτυγμένη.

Nέα Ελληνικά κείμενα Β΄Γυμνασίου. Μένης Κουμανταρέας : « Γραφείον ευρέσεως εργασίας».Το έργο:
Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο «τα μηχανάκια» (1962) μία συλλογή από τέσσαρα διηγήματα με την οποία πρωτοεμφανίσθηκε ο συγγραφέας στη λογοτεχνία.
Θέμα:
Το θέμα του αποσπάσματος είναι η προσπάθεια ενός νέου να βρεί δουλειά και η απογοήτευση που εισπράττει από την πνιγηρή ατμόσφαιρα στο γραφείο  ευρέσεως εργασίας.
Δομή του κειμένου:
Ενότητες: 1) την άλλη μέρα….πάλευαν να κρατηθούν : Το πρωϊνό ξεκίνημα  του Αναστάση με αισιόδοξη διάθεση.
2) κατέβηκε στην επομένη στάση…είναι απασχολημένος: Η άφιξη στο γραφείο ευρέσεως εργασίας και η απογοήτευση.
3) ξανάπιασε το γράψιμο…πετάχτηκε έξω: Οι οδυνηρές σωματικές και ψυχικές αντιδράσεις του Αναστάση.

Nεοελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Προσοχή στη λογική και συναισθηματική ποιότητα των προτάσεων:Οι αποφαντικές (τελεία) εκφράζουν τη λογική σκέψη
Οι επιφωνηματικές (θαυμαστικό) εκφράζουν το συναίσθημα
Οι προστακτικές (τελεία) το συναίσθημα σε συνδυασμό με τη λογική
Οι ερωτηματικές (ερωτηματικό) ποικιλία σκέψεων και συναισθημάτων.
Ώστε:
Ο σημερινός άνθρωπος της τεχνολογίας χαρακτηρίζεται ως απρόσωπος (αποφαντική).
Πόσο λυπούμαι για το σημερινό κατάντημα  αυτού του ανθρώπου(!) (επιφωνηματική).
Πρέπει να διαβάσεις (προστακτική).
Άραγε δεν συναισθάνεσαι τι έχεις κάνει; (ερωτηματική).
Προσοχή στο όλο επικοινωνιακό πλαίσιο:
Ο πομπός απευθύνεται στο δέκτη ανάλογα με τις σχέσεις και το επίπεδο φιλίας που έχουν. Ανάλογο είναι και το μήνυμα.  Χρησιμοποιούμε τις παραπάνω προτάσεις ανάλογα με το τι θέλουμε να τονίσουμε (λογική, συναίσθημα κ.λ.π)  επίσης χρησιμοποιούμε φράσεις για να τονίσουμε φιλικό ύφος, σοβαρό ύφος κ.λ.π.