Aρχαία Ελληνικά Α΄Γυμνασίου, ασκήσεις. 1. Να σχηματίσετε τους τύπους του παρακειμένου και του υπερσυντέ-λικου των παρακάτω ρημάτων στο πρόσωπο και στον αριθμό που σας ζητείται.
                                    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢         YΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟ΢
παιδεύω β΄ ενικό:     ……………………..          ………………………
κωλύω β΄ πληθυντικό: …………………….     ………………………
ἁλιεύω α΄ πληθυντικό: …………………….    ………………………
στρατεύω γ΄ πληθυντικό: ………………        ………………………
σκευάζω α΄ ενικό: ……………………..            ………………………
θαυμάζω β΄ ενικό: ……………………..            ………………………
τρίβω γ΄ πληθυντικό: ……………………..      ………………………
διώκω γ΄ ενικό: ……………………..                 ………………………
ῥίπτω α΄ πληθυντικό: …………………….      ………………………


 2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας τα ρήματα των παρενθέσεων στο κατάλληλο πρόσωπο και αριθμό του παρακειμένου ή του υπερσυντέλικου.
α. Ἐγὼ ………………………………. (συμβουλεύω, παρακείμενος) ὑμῖν τὰ καλὰ πράττειν, ὑμεῖς δέ μοι (=σε μενα) οὐ …………………………….. (πιστεύω, παρακείμενος).
β. Ἡ πίστις σου ………………………. σε (σῴζω, παρακείμενος).
γ. Δαρεῖος ……………………………… (βασιλεύω, υπερσυντέλικος) τῶν Περσῶν κατὰ τούτους τοὺς χρόνους.
δ. Οἱ ἱππεῖς τῶν Βοιωτῶν ……….......................... (διώκω, υπερσυντέλικος) τὸ πεζικὸν τῶν Ἀθηναίων πόρρω (=μακριά) τῆς πόλεως.
ε. Εἰ μὴ ἡμεῖς …………………………………… (κωλύω, υπερσυντέλικος) τοὺς πολεμίους, οὐκ ἂν ὑμεῖς ἦτε ἔτι (=ακόμα) σώοι.
3. Να αναγνωρίσετε τον χρόνο, τον αριθμό και το πρόσωπο των παρακάτω ρημάτων και να αναφέρετε τη μορφή τους στο α΄ πρόσωπο του ενεστώτα.
Α΄ ΟΜΑΔΑ              Β΄ ΟΜΑΔΑ             Γ΄ ΟΜΑΔΑ
γέγραφας                ἐστρατεύκασι           ἠθροίκαμεν
ἐτεθεραπεύκετε     ἐσκευάκετε              ἠγγέλκει
συμβεβουλεύκαμεν    ἐῤῥίφει
4. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώ-ντας τα ρήματα των παρενθέσεων στους κατάλληλους τύπους του παρακειμένου της ενεργητικής φωνής.
α) Οἱ Θηβαῖοι καὶ δένδρα ………………(κόπτω) και οἰκίας ……………… (κα-τακαίω).
β) Λέγουσιν ὅτι ταῦτα Δέξιππος ……………….. (πράττω).
γ) Τοῖς μὲν Ἀθηναίοις Σόλων τοὺς νόμους ……………….. (γράφω), τοῖς δὲ Σπαρτιάταις Λυκοῦργος.
δ) Οἱ νέοι ………………………. (θαυμάζω) τοὺς γονέας αὑτῶν.
ε) Λέγουσιν ὅτι οἱ πολέμιοι χρήματα καὶ πρόβατα ……………….. (διαρπάζω).
στ) Οἱ Ἀθηναῖοι ………………….. (τειχίζω) τὰς πόλεις λίθοις καὶ ξύλοις.
ζ) Πάντες οἱ ἄνθρωποι ………………….. (θύω) τοῖς θεοῖς.
η) Πάντες ἡμεῖς …………………. (χορεύω) ἐν τοῖς Διονυσίοις.
θ) Οἱ ἱππεῖς τῶν Βοιωτῶν τὰ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἱερὰ ………………… (διαῤῥίπτω) καὶ τοὺς τοῦ Ἀγησιλάου στρατιώτας ………………… (διώκω).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου