«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20΄»Τίτλος Μικροδιδασκαλίας:    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προφίλ Εκπαιδευομένων:
Φύλο: Άνδρας- Γυναίκα
Ηλικία: 20-30
Επαγγελματική κατάρτιση: Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Επαγγελματική εμπειρία: Προαιρετική
Εργασιακή κατάσταση: Ενδεχομένως άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι ή στελέχη που επιθυμούν αναβάθμιση της εργασιακής τους κατάστασης

 Εκπαιδευτικοί στόχοι Μικροδιδασκαλίας:

Aρχαία Ελληνικά Α΄Γυμνασίου, ασκήσεις. 1. Να σχηματίσετε τους τύπους του παρακειμένου και του υπερσυντέ-λικου των παρακάτω ρημάτων στο πρόσωπο και στον αριθμό που σας ζητείται.
                                    ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢         YΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟ΢
παιδεύω β΄ ενικό:     ……………………..          ………………………
κωλύω β΄ πληθυντικό: …………………….     ………………………
ἁλιεύω α΄ πληθυντικό: …………………….    ………………………
στρατεύω γ΄ πληθυντικό: ………………        ………………………
σκευάζω α΄ ενικό: ……………………..            ………………………
θαυμάζω β΄ ενικό: ……………………..            ………………………
τρίβω γ΄ πληθυντικό: ……………………..      ………………………
διώκω γ΄ ενικό: ……………………..                 ………………………
ῥίπτω α΄ πληθυντικό: …………………….      ………………………

Mέσα μαζικής επικοινωνίας. Θέμα έκθεσης: Σε άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της συνέλευσης των κατοίκων της γειτονιάς σας , αναλύετε ποια είναι η σημασία του βιβλίου στο σύγχρονο άνθρωπο. Στη συνέχεια εξετάζετε αν η τηλεόραση συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου ή αντίθετα εάν οδηγεί στον παραγκωνισμό του.Tίτλος:  Βιβλίο ή τηλεόραση.
Πρόλογος.
Στην εποχή  του πολιτισμού της εικόνας και της οικονομικής κρίσης το βιβλίο είναι για πολλούς πολυτέλεια. Σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη να αναδειχθεί η σημασία του βιβλίου για το σύγχρονο άνθρωπο , αλλά και  να εξετασθεί αν η τηλεόραση συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου ή αν οδηγεί στον παραγκωνισμό του.
Α. Η σημασία  του βιβλίου.
Συμβολή στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Τα βιβλία που συμβάλλουν στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της συλλογικής μνήμης.Με την μελέτη τους το άτομο γνωρίζει την πραγματικότητα, τα ιδιαίτερα στοιχεία των πολιτισμών , την ιστορία και τους μύθους , αλλά και ερμηνεύει φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα όπως την υπέρβαση των στερεοτύπων , των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Συμβολή στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας.
Η μελέτη των βιβλίων που βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να σκεφθεί , να επαληθεύσει , να αμφισβητήσει . Μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις , να αναπτύσσει επιχειρήματα ή να ανασκευάζει τα επιχειρήματα των άλλων , προσεγγίζοντας συνολικά τα ζητήματα που πραγματεύεται.
Διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης.
Η μελέτη βιβλίων συμβάλλει στη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης , όταν αυτά συντελούν στην κατανόηση των αιτίων των  γεγονότων αλλά και στη συγκριτική προσέγγιση ιστορικών περιόδων . Οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα από τη μελέτη του παρελθόντος στη χάραξη πορείας προς το παρόν και το μέλλον. Χάρη στη μελέτη βιβλίων αναδεικνύεται η σημασία της διαφορετικής προσέγγισης της ιστορίας , της αναζήτησης δηλαδή πίσω από τα πρόσωπα των βαθυτέρων οικονομικών και πολιτικών συνθηκών που καθόρισαν της ιστορικές εξελίξεις.
Τα βιβλία είναι δύναμη ανατροπής.