Α) Δομή και οργάνωση της παραγράφου:Σε κάθε σχεδόν παράγραφο συναντούμε τα εξής στοιχεία:
1) τη θεματική περίοδο: με αυτήν εκφράζεται με σαφήνεια η κύρια ιδέα της παραγράφου και παρουσιάζεται επιγραμματικά το θέμα.Στη θεματική περίοδο ο συγγραφέας-μαθητής παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στο θέμα-πρόβλημα που πραγματεύεται και διατυπώνει το σκοπό της απόδειξής  του. Ειδικά η θεματική περίοδος αποτελεί ασφαλή  οδηγό και απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των ιδεών του μαθητή αφού καθορίζει σε γενικές γραμμές το υλικό που αυτός θα περιλάβει στο κείμενό του.
2)Λεπτομέρειες-σχόλια: είναι οι  άλλες προτάσεις και περίοδοι με ιδέες οι οποίες διασαφηνίζουν, αιτιολογούν, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα,  ορίζουν, διατυπώνουν αντιρρήσεις, αναπτύσσουν με ένα λόγο την κύρια ιδέα της παραγράφου η οποία βρίσκεται στη θεματική περίοδο. Με τις λεπτομέρειες εξασφαλίζεται ως ένα βαθμό η επαρκής  ανάπτυξη της ιδέας που προβάλλεται στη θεματική περίοδο.
Κάποτε υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο.
3) η περίοδος κατακλείδα: Με αυτή την πρόταση ολοκληρώνεται η  μορφή της παραγράφου αποκρυσταλλώνοντας επιγραμματικά την ανάπτυξη που προηγήθηκε ή διατυπώνοντας ένα γενικό συμπέρασμα ή προσπαθώντας να μεταβεί η συνέχεια του νοήματος από  την  προηγουμένη ανάπτυξη στην επομένη παράγραφο. Η χρήση της είναι προαιρετική.
Ανάπτυξη παραγράφου με παραδείγματα:

Όταν στη θεματική περίοδο υπάρχουν ιδέες που μπορούν εύκολα ή πρόσφορα να κατοχυρωθούν με προσφυγή σε εικόνες της καθημερινής ζωής ή σε περιστάσεις που αποκαλύπτουν την έκταση,τις συνέπειες, το βαθμό έντασης ενός φαινομένου, τότε είναι καλύτερη η παράθεση παραδειγμάτων.
Παράδειγμα:
«Aγνοούν οι γονείς ότι τα παιδιά τους στην περίοδο της εφηβείας επιθυμώντας να αποκτήσουν την αυτονομία τους  και να επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους ενεργούν συχνά αντίθετα προς τις πατρικές νουθεσίες και συμβουλές,  επιθυμίες και ορέξεις.Και η αντίδραση αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη όσο πιο έντονη είναι η επιμονή των γονέων στη συμμόρφωση των παιδιών τους προς το πατρικό μοντέλο τρόπου ζωής. Αν για παράδειγμα αρέσουν στους γονείς τα κοντά μαλλιά ….κ.λ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου