Λατινικά , Γ΄Λυκείου, μάθημα 44. Μετάφραση, γραμματικά & συντακτικά φαινόμενα-Ασκήσεις. Η ζωή των τυράννων.Μετάφραση.
Η ζωή των τυράννων είναι τέτοια ώστε σε αυτή δεν  μπορεί να υπάρξει καμμία εμπιστοσύνη, καμμία αγάπη, καμμία πίστη σε σταθερή φιλία. Όλα είναι πάντα ύποπτα και πηγή ανησυχίας για τους τυράννους.  Καμμία θέση για φιλία δεν υπάρχει σε αυτούς. Πράγματι δεν γνωρίζω ποιος μπορεί να αγαπά αυτόν τον οποίο φοβάται, ή αυτόν  στον οποίο νομίζει ότι εμπνέει φόβο. Εντούτοις οι τύραννοι τυγχάνουν σεβασμού , υποκριτικά τουλάχιστον , για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν τυχόν όμως, όπως γίνεται συνήθως, πέσουν (=χάσουν την εξουσία) τότε γίνεται κατανοητό πόσο στερημένοι από φίλους ήταν. Λένε ότι αυτό το οποίο είπε ο Ταρκύνιος όταν ήταν εξόριστος είναι το εξής: «Τότε κατανόησα ποιους είχα πιστούς φίλους και ποιους ψεύτικους, όταν πλέον δεν μπορούσα να ανταποδώσω τις χάρες ούτε σε αυτούς ούτε σε εκείνους.
Λεξιλόγιο.
Tyrannus-i =αρς,β,τύραννος
Fides-ei =θηλ,ε,πίστη, εμπιστοσύνη
Caritas-atis =θηλ,γ, αγάπη
Benevolentia-ae =θηλ,α, ευμένεια, καλή θέληση
Stabilis-is-e = επίθετο, γ, σταθερός
Suspectus-a-um = (επιθετικοποιημένη μετοχή του suspicior) ύποπτος.
Nescio-sci(v)i-scitum-ire (ne+scio)=(4) αγνοώ).
Metuo-metui-metutum-metuere = (3) φοβάμαι.
Simulatio-onis = (θηλ,γ) , υποκρισία.
Dumtaxat = (ποσοτικό επίρρημα) μόνο.
Quodsi = (υποθετικός σύνδεσμος) εάν όμως.
Inops-opis = (επιθ,γ) στερημένος
Fidus-a-um =(επίθ,β) πιστός
Infidus-a-um= (επίθ,β) μη πιστός
Neuter-tra-trum =(αντων,επίθετο) ούτε ο  ένας ούτε ο άλλος.
Gratia-ae = (θηλ,α) χάρη, ευγνωμοσύνη.
Συντακτική ανάλυση.

Α) Δομή και οργάνωση της παραγράφου:Σε κάθε σχεδόν παράγραφο συναντούμε τα εξής στοιχεία:
1) τη θεματική περίοδο: με αυτήν εκφράζεται με σαφήνεια η κύρια ιδέα της παραγράφου και παρουσιάζεται επιγραμματικά το θέμα.Στη θεματική περίοδο ο συγγραφέας-μαθητής παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στο θέμα-πρόβλημα που πραγματεύεται και διατυπώνει το σκοπό της απόδειξής  του. Ειδικά η θεματική περίοδος αποτελεί ασφαλή  οδηγό και απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των ιδεών του μαθητή αφού καθορίζει σε γενικές γραμμές το υλικό που αυτός θα περιλάβει στο κείμενό του.
2)Λεπτομέρειες-σχόλια: είναι οι  άλλες προτάσεις και περίοδοι με ιδέες οι οποίες διασαφηνίζουν, αιτιολογούν, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα,  ορίζουν, διατυπώνουν αντιρρήσεις, αναπτύσσουν με ένα λόγο την κύρια ιδέα της παραγράφου η οποία βρίσκεται στη θεματική περίοδο. Με τις λεπτομέρειες εξασφαλίζεται ως ένα βαθμό η επαρκής  ανάπτυξη της ιδέας που προβάλλεται στη θεματική περίοδο.
Κάποτε υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο.
3) η περίοδος κατακλείδα: Με αυτή την πρόταση ολοκληρώνεται η  μορφή της παραγράφου αποκρυσταλλώνοντας επιγραμματικά την ανάπτυξη που προηγήθηκε ή διατυπώνοντας ένα γενικό συμπέρασμα ή προσπαθώντας να μεταβεί η συνέχεια του νοήματος από  την  προηγουμένη ανάπτυξη στην επομένη παράγραφο. Η χρήση της είναι προαιρετική.
Ανάπτυξη παραγράφου με παραδείγματα: