Έκθεση-Έκφραση Γ΄Λυκείου. Προτεινόμενο θέμα: Ως μέλος της συγγραφικής ομάδας της σχολικής εφημερίδας γράφεις άρθρο όπου σχολιάζεις το αίτημα διαφόρων φορέων (οίκων μόδας, βιομηχανικών μονάδων, διαφημιστικών εταιρειών κ.λ.π) να ενοικιάζουν ιστορικούς αρχαιολογικούς τόπους οι οποίοι αποτελούν πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά για την Ελλάδα.Ενοικιάζεται ο Παρθενώνας.

Η Ελλάδα διαθέτει τόσο πλούσιο  πολιτιστικό παρελθόν  ώστε  θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ότι υπάρχουν τόποι οι οποίοι από μόνοι τους διδάσκουν. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Παρθενώνα και τους Δελφούς, το Ηρώδειο και τη Δωδώνη και τόσα άλλα αρχαιολογικά μέρη. Εκεί πρωτομίλησε το ανθρώπινο πνεύμα κάνοντας τις πρώτες νοητικές πτήσεις σε μία προσπάθεια ο άνθρωπος να θυμηθεί το ωραίο και το καλό, να το αποτυπώσει στη ζωή του και να εξελιχθεί ηθικά και παιδευτικά. Άρα οι αρχαιλογικοί χώροι είναι προέκταση των σχολείων και των  πάσης φύσεως διδακτηρίων και ως τέτοιοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, σε καμμία τωνπεριπτώσεων δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενα σε εμπορικές δοσοληψίες και διαφημιστικές προωθήσεις.
Καταλαβαίνουμε ότι ο καιρός κατά τον οποίο κατασκευάσθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι είναι τόσο διαφορετικός από το δικό μας, το σημερινό καιρό. Σήμερα συζητούμε για την αποθέωση του υλιστικού και κερδοσκοπικού πνεύματος σε τέτοιο βαθμό ώστε όλα να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το επικρατούν εμπορευματικό πρίσμα. Τελευταία παρατηρούμε ότι τα ιστορικά μνημεία της Πατρίδος μας έχουν μπεί στο στόχαστρο αυτής της τάσης. Διάσημοι μόδιστροι, εταιρείες διαφημιστικές και παρεμφερείς οργανισμοί και δομές αιτούνται προκειμένου να τους επιτραπεί να ενοικιάσουν χώρους ιστορικής σημασίας προκειμένου να τους εκμεταλλευθούν εμπορικά.Είναι αυτονόητο ότι η τάση της εμπορευματοποίησης δεν θα πρέπει να επικρατήσει και σε αυτό τον τομέα και η απάντηση των υπευθύνων θα πρέπει να είναι απόλυτα αρνητική.

Στον χώρο και χρόνο στον οποίο δημιουργήθηκαν οι πολιτισμικά πολύτιμοι αρχαιολογικοί χώροι συνδυάσθηκαν το πνεύμα των Ελλήνων, οι αξίες τους και οι ιδέες τους , οι ηθικές και θρησκευτικές τους κατακτήσεις με τα κατασκευάσματα τα οποία εμείς σήμερα θαυμάζουμε. Στον Επιτάφιο ο Περικλής μας αναφέρει ότι ο Παρθενώνας αποτελεί χαρά και ευδαιμονία για τους Αθηναίους. Διότι συνδύαζε τον Όλυμπο με τη Γή,  τις ιδέες και την ηθική άνοδο του ανθρώπου προς το θείο. Όλα τα αρχαιολογικά μνημεία είναι συνδυασμένα με τις υψηλές κατακτήσεις των προγόνων μας και σε  καμμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να μείνουν στην επόμενη γενεά γνωστά λόγω μιας επίδειξης μόδας ή για κάτι άλλο παρεμφερές. Η συσχέτιση των χώρων αυτών με κάτι που αντιβαίνει την ιστορική τους κληρονομιά σημαίνει ιστορικό θάνατο και παραχάραξη της σημασίας τους.
Υπάρχουν βέβαια οι απολογητές οι οποίοι ισχυρίζονται ότι διαμέσου της ενοικίασης αυτών των χώρων σε γνωστούς (παραδείγματος χάριν) οίκους μόδας τα μνημεία της Ελλάδος θα γίνουν και πάλι ευρέως γνωστά. Κανείς δεν θα μπορούσε να μην απαντήσεις σε αυτές τις αιτιάσεις λέγοντας ότι αλοίμονο εάν περιμέναμε τις επιδείξεις μόδας για να γίνουν γνωστά τα αρχαιλογικά διαμάντια της Πατρίδος μας. Ο καλύτερος τρόπος να γνωρισθούν από όλους τους ανθρώπους απανταχού της γης είναι η παιδεία, τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι επισκέψεις, το κτίσιμο μουσείων και η χρήση των νέων τεχνολογιών οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς ευρέως γνωστούς.
Ο μοναδικός ίσως λόγος εξαίρεσης σε όσα υποστηρίχθηκαν  είναι ανθρωπιστικός και πολιτιστικός. Εάν ζητηθεί από κάποιον πολιτιστικό φορέα ή σχολείο ή παρεμφερές ίδρυμα να ενοικιασθούν αρχαιολογικοί χώροι προκειμένου να επιδειχθούν εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με τις τραγωδίες ή άλλα γραμματειακά μνημεία, η απάντηση μάλλον θα πρέπει να είναι θετική. Όπως και στην περίπτωση κατά την οποία για λόγους συμπαράστασης σε κάποιον αναξιοπαθούντα συνάνθρωπό μας ή πληγείσα περιοχή,  θα ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν πολιτιστικά δρώμενα. Σε κάθε όμως περίπτωση  τα κέρδη θα πρέπει να  διατεθούν αυστηρά για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Οι αρχαιολογικοί χώροι είναι συνταυτισμένοι με το Λόγο και τον πολιτισμό,με την αφύπνιση του ανθρώπου και της προσπάθειάς του να ομιλήσει με το ωραίο και το καλό.Δεν πρέπει να συνταυτισθούν με τη μόδα των καιρών  η οποία κυνηγά ό,τι το εμπορικό και το επικερδές. Η απολεσθείσα ταυτότητα των αρχαιολογικών μνημείων θα καταστρέψει την προσωπικότητα της Πατρίδος μας. Το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν  να δοθούν προς κάποιες εκδηλώσεις αποτελεί εξαίρεση η οποία απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα.
Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου