Έκθεση-Έκφραση Β΄Λυκείου. Είδη Βιβλιοκριτικής.Α.Λογοτεχνική κριτική:
Περιλαμβάνει:
Το στόχο του συγγραφέα
Τον τίτλο του έργου
Την υπόθεση του έργου
Την πρωτοτυπία και έλξη του βιβλίου
Τη σχέση  της αφήγησης με την πραγματικότητα
Τη σύνθεση και πλοκή (αφηγηματικός τρόπος)
Τα κύρια πρόσωπα
Τα μέσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας (αφήγηση, περιγραφή, διάλογος, γλώσσα, ύφος)
Πληροφορίες για το συγγραφέα
Διαπιστώσεις και αξιολογικές κρίσεις.


Β. Κριτική άλλων κειμένων:
(‘αρθρου, μελέτης, διατριβής, σχολικού εγχειριδίου κ.λ.π).
Τα θέματα της κριτικής ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται.
Για το περιεχόμενο της λογοτεχνικής κριτικής
Η κριτική ενός σχολικού εγχειριδίου αναφέρεται στο περιεχόμενο και  στην οργάνωση και στη μεθοδολογία του, στους διδακτικούς  και παιδαγωγικούς στόχους του.
Δελτίο σημειώσεων για ένα βιβλίο.
Α. ταυτότητα του βιβλίου:
Συγγρφέας
Τίτλος έκδοση
Τόπος – χρόνος έκδοσης.
Β.το κείμενο:
Το είδος του κειμένου (μυθιστόρημα-διήγημα κ.λ.π)
Η υπόθεση (πρόσωπα-τόπος – εποχή)
Η σχέση  του τίτλου με το κείμενο
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
Γ.Κριτική
Γλώσσα και ύφος του συγγραφέα
Η συγγραφική ικανότητα του δημιουργού
Γενική αξιολόγηση του βιβλίου
Δ. Ο συγγραφέας:
Βιογραφικό σημείωμα
Επιλογή εργογραφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου