Επαναληπτικό διαγώνισμα Λατινικών γ΄Λυκείου. Μαθήματα 36-38.Α.Κείμενα:
36
Supervacaneae ,ne dicam ineptae , legationis ministri, narrate Samnitibus  Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem;et  mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse.
38
Tandem puella , longa mora standi fessa , rogavit meterteram , ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi mea sede cedo”.Hoc dictum Paulo post res ipsa confirmavit.
Β. Ασκήσεις.
Β1.Να μεταφρασθούν τα δύο κειμενικά αποσπάσματα.
Β2.Να κλιθούν τα ουσιαστικά του κειμένου  36  στις πλάγιες πτώσεις του ίδιου αριθμού.
Β3.Να μεταφέρετε όλα τα επιρρήματα και τα επίθετα του  κειμένου 38 στους άλλους βαθμούς (στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό για τα επίθετα).
Β4. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων:
Dicam
Narrate
Posse
Confirmavit.
B5.Να συμπληρώσετε τα κενά των ακολούθων προτάσεων λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη συντακτική λειτουργία των λέξεων/φράσεων με μαύρα γράμματα μέσα στα κείμενα:
Α)supervacaneae , ne dicam ineptae , legationis ministry : Είναι γενική……………………………………στο…………………………………..
Β) Ταndem puella ,longa mora standi fessa, rogavit materteram , ut sibi paulisper loco cederet. Eίναι δευτερεύουσα ………………………………..πρόταση και λειτουργεί συντακτικώς ως …………………………………………….του………………………………………..
Γ) ego libenter tibi mea sede cedo. Eίναι……………………………    …………………………………στη λέξη…………………………
Β6.Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο:
Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi mea sede cedo».
Β7. Να μετατρέψετε στις ακόλουθες προτάσεις τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse.
Tandem puella , longa mora standi fessa , rogavit meterteram , ut sibi paulisper loco cederet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου