Έκφραση-Έκθεση Α΄Λυκείου. Σχεδιάγραμμα έκθεσης. Θέμα: «Ποιες προϋποθέσεις πρέπει κατά τη γνώμη σας να πληρούν οι νόμοι ώστε να συμβάλλουν στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης ;».Κριτήρια επιβολής της ποινής (ή στόχοι /προϋποθέσεις ορθής απονομής της δικαιοσύνης).
Επιβάλλεται οι νόμοι να:
1.Παίρνουν φυσικά υπ΄όψιν τη φύση και βαρύτητα του αδικήματος. Nα μην διαπνέονται από δογματική αυστηρότητα ώστε να μην καλλιεργούν αισθήματα μίσους εχθρότητας και εκδικητικότητας του δράστη προς την πολιτεία την κοινωνία και τους αντίστοιχους θεσμούς της.
2. Επιδιώκουν το σωφρονισμό (δεν  έχουν δηλαδή απλώς τιμωρητικό χαρακτήρα).
Του δράστη (ειδική πρόληψη)
Του υπολοίπου κοινωνικού συνόλου (γενική πρόληψη).
Στοχεύουν στην αποτροπή από τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων και τον παραδειγματισμό.
3. Να μην επηρεάζεται η δικαστική κρίση από :
Α)την κοινωνική θέση
Β) την οικονομική δύναμη
Γ) το αξίωμα του πολίτη
Αλλά να διακρίνεται από πνεύμα ισονομίας αμεροληψίας, για να καθίσταται αδιάβλητη στη συνείδηση των πολιτών.
4.Λαμβάνεται υπ΄όψιν:
Α) Η προσωπικότητα του κρινομένου (η τυχόν παθολογική υφή της, ο πρότερος έντιμος βίος, κ.ο.κ).
Β) Η ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων συνθηκών τέλεσης του αδικήματος ( η ψυχολογική , η συναισθηματική φόρτιση κ.α).

5.Ικανοποιούν το κοινό περί  δικαίου αίσθημα όχι όμως με πνεύμα απολυτότητας , γιατί συχνά η  κοινή γνώμη διαμορφώνεται τεχνητά από παράγοντες (όπως τα ΜΜΕ) που επιδιώκουν τη χειραγώγησή της.
6.Αντιστοιχούν στα πορίσματα του σύγχρονου ποινικού δικαίου όσον αφορά το σωφρονισμό σύμφωνα με τα νέα κοινωνικά δεδομένα και τις αξίες /τους στόχους της δημοκρατικής πολιτείας (π.χ. στο ζήτημα της θανατικής  ποινής).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου