Θέμα έκθεσης Α΄Λυκείου. «Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στην εποχή μας( ανάπτυξη μέσα σε 400-500 λέξεις).1.Βιολογικός τομέας:
Η σωματική κατάσταση των ηλικιωμένων βρίσκεται σε μία παρακμιακή φάση κατά την οποία οι βιολογικές λειτουργίες και δυνατότητες περιορίζονται δραματικά. Αυτή η φυσική κάμψη εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο με τη μείωση των αισθήσεων , τα  προβλήματα κινητικότητας, της επιδείνωσης των χρόνιων παθήσεων κ.λ.π.
2. Κοινωνικός/ ψυχολογικός τομέας.
Οι ηλικιωμένοι βιώνουν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση του κοινωνικού αποκλεισμού ακόμη και των κοινωνικών διακρίσεων.
Α) Η συνταξιοδότηση (απομαχία) με τη διπλή της διάσταση : έξοδος από την παραγωγικη δραστηριότητα και τα συνακόλουθα οικονομικά προβλήματα προκαλούν έντονα προβλήματα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Β) Η απομάκρυνση από την εργασία προκαλεί πολλές φορές το αίσθημα του μη παραγωγικού μέλους της ομάδας , του βάρους στην οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο.

Γ) Η διατάραξη της παλαιάς οικογενειακής σχέσης με τη δημιουργία της πυρηνικής οικογένειας κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα , η απομάκρυνσή τους από το χώρο της κοινότητας και ακόμη περισσότερο ο εγκλεισμός τους σε  κάποιο ίδρυμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους , προκαλούν αισθήματα απομόνωσης και έντονης μοναξιάς.
3.Οικονομικός τομέας:
Τα οικονομικά προβλήματα σχετίζονται  άμεσα με τις χαμηλές συνήθως συντάξεις των περισσοτέρων ηλικιωμένων που δεν εξασφαλίζουν την οικονομική τους αυτονομία και κατ΄επέκταση ούτε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.
4.Ιδεολογικός τομέας.
Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι βιώνουν με αρνητική  διάθεση τις διαρκείς αλλαγές που επέρχονται με το χρόνο στο χώρο των ιδεών των αξιών και των ευρυτέρων αντιλήψεων. Παραδοσιακές αξίες και καθιερωμένες στη συνείδησή τους αρχές υφίστανται τη  μηδενιστική αμφισβήτηση των νεωτέρων γενεών.  Το γεγονός αυτό:
Α) επηρεάζει καταλυτικά τον ψυχισμό τους  και
Β)  δημιουργεί συχνά ένα αγεφύρωτο χάσμα και ένα  συγκρουσιακό κλίμα σε ευρύτερο ιδεολογικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου