Αντιγόνη Σοφοκλέους. Μετάφραση Α΄επεισόδιο: 293-303.Μετάφραση:
ΚΡ: Από αυτούς εδώ γνωρίζω καλά ότι παρασυρόμενοι από τα χρήματα έχουν κάνει όλα αυτά εδώ. Γιατί συνήθεια καμμία μέσα στους ανθρώπους δεν βλάστησε άλλη τόσο  κακή όσο το χρήμα. Αυτό και πόλεις κυριεύει, αυτό και ξεσηκώνει άνδρες από τα σπίτια τους αυτό και δασκαλεύει και ξεπλανεύει μυαλά συνετά  ανθρώπων να στρέφονται σε άνομες πράξεις, και τους ανθρώπους διδάσκει να κάνουν πανουργίες και να γνωρίζουν όλα τα ανόσια έργα. Όσοι όμως παίρνοντας λεφτά έκαναν αυτά εδώ έρχεται κάποτε ο καιρός που θα φθάσουν να τιμωρηθούν.
Λεξιλογικά:
Εξεπίσταμαι: επιστασία, επιστάτης
Άργυρος:  αργύριον, αργυροχόος, ανάργυρος.
Πορθεί: πορθητής, πόρθησε, απόρθητο κάστρο.
Ετυμολογία;
Νόμισμα από το νομίζω (νόμος)
Δόμος  από το δέμω (οικοδόμος)
Βροτός από το βιβρώσκω
Μισθαρνέω- ω μισθός και άρνυμαι ( παίρνω για τον εαυτό μου).
Ερμηνευτικά
Ας προσέξουμε την τραγική ειρωνεία του κειμένου: Ο Κρέοντας πιστεύει πώς ο δράστης είναι άνδρας ενώ οι θεατές γνωρίζουν πώς είναι  μόνο μία γυναίκα και όχι για χρηματικούς λόγους.
Ασκήσεις:
1. Να χαρακτηρίσετε τον Κρέοντα
2.Πώς προχωρεί σε αυτό το απόσπασμα ο μυθος;
3. Ποιες ομοιότητες διακρίνεις ανάμεσα στα τριάκοντα αργύρια που σταύρωσαν τον  Ιησού και στους μίσθαρνους άνδρες του  Κρέοντα;
Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου