Έκφραση-Έκθεση Β΄Λυκείου Ασκήσεις εμπέδωσης θεωρίας.


1. Στην παρακάτω πρόταση: «Ο άνθρωπος καταστρέφει το περιβάλλον» να προσδώσετε:
Α) χρονικό προσδιορισμό
Β) τρόπο
Γ) το βαθμό της χρονικής διάρκειας
Δ) το χρόνο κατά τον οποίο επαναλαμβάνεται κάτι
Ε) χρονική σχέση γεγονότων (προτερόχρονο, σύγχρονο, υστερόχρονο).
2.Να διατυπώσετε μία είδηση,πληροφορία, ερμηνεία, συλλογισμό, ο οποίος θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Επικαιρότητα

Εγγύτητα
Σπουδαιότητα
Σπανιότητα.
3.Να διατυπώσετε συνώνυμες φράσεις των παρακάτω δοθεισών φράσεων:
Ο συγγραφέας διατυπώνει τη γνώμη
Ο συγγραφέας σχολιάζει
Ο συγγραφέας αντιπαραθέτει
Ο συγγραφέας επιχειρηματολογεί….
4. Να αναπτύξετε την παρακάτω πρόταση υπό μορφή παραγράφου:Να δηλώσετε τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε:
«Είναι πλάνη να νομίζουμε ότι η επιστημονική και τεχνική πρόοδος των τελευταίων τριών αιώνων όχι μόνον δεν καλυτέρεψε σλλά χειροτέρεψε τον άνθρωπο».
5. Να αποδώσετε τη βιογραφία ενός σημαντικού (πάντα κατά τη γνώμη σας ) προσώπου.

Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου