Έκφραση- Έκθεση Γ΄Λυκείου Θέμα έκθεσης: Τεχνολογία. Σχεδιάγραμμα


Θετικά αποτελέσματα
Εκμετάλλευση φυσικών δυνάμεων με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας
Η μηχανή αύξησε την παραγωγή αγαθών και τα έκανε φθηνότερα και πιο προσιτά σε μεγαλύτερες και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.
Αυξήθηκε ο αριθμός των επαγγελμάτων , βελτιώθηκε η οικονομία ανθρώπων και κρατών με αποτέλεσμα την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Αυξάνεται το ενδιαφέρον του ανθρώπου για την επιστήμη διευρύνεται η επιστημονική έρευνα.
Καταπολεμείται ο αναλφαβητισμός , ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από τις προκαταλήψεις , αναπτύσσει τον ορθολογισμό και την συνεπαγομένη  κριτική σκέψη του.
Απελευθερώνεται πνευματικά ο άνθρωπος γιατί οι τέχνες και τα γράμματα διαδίδονται σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Έχει καθημερινή ενημέρωση από και για όλο τον κόσμο (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, διαδίκτυο).
Αυξήθηκε ο ελεύθερος χρόνος και ο άνθρωπος αναπαύεται και ψυχαγωγείται περισσότερο.
Διευρύνθηκε και  εδραιώθηκε η δημοκρατία με τα ΜΜΕ (ενημέρωση, ανάπτυξη του διαλόγου, έλεγχος της εξουσίας) τη συμμετοχή όλο και περισσότερο ευρυτέρων μαζών λαού στα βιομηχανικά αγαθά , στην όλη παραγωγική και οικονομική διαδικασία.
Βελτίωση της ποιότητας της ζωής με την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών.
Περιορισμός της χειρωνακτικής εργασίας και του μυϊκού μόχθου , βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Διεύρυνση του ελευθέρου χρόνου , ευαιασθητοποίηση και συμμετοχή στην επίλυση γενικοτέρων κοινωνικών προβλημάτων.

Ευκολότερη επικοινωνία  των ανθρώπων με τα μέσα  μαζικής μεταφοράς , τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας.
Οι εθνικές ιδιομορφίες συγκεράσθηκαν και διαμορφώνεται  ένας παγκόσμιος πολιτισμός , μια μορφή παγκόσμιου  ανθρώπου και παγκόσμιας κοινής γνώμης.
Αρνητικά αποτελέσματα.
Ο άνθρωπος αντικαταστάθηκε από τη μηχανή στην παραγωγική διαδικασία με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας.
Οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες  εξαρτώνται από τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.
Όταν ο όγκος της παραγωγής δεν απορροφάται σημειώνονται οικονομικές κρίσεις με σοβαρές κοινωνικές πολιτικές και πολιτιστικές συνέπειες.
Δημιουργήθηκαν  παντοδύναμες επιχειρήσεις μονοπωλιακού τύπου με συνέπεια τη  συνένωση κεφαλαίων που πλήττουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Το άτομο χάνει την αίσθηση  της προσωπικής δημιουργίας και γίνεται εκτελεστής των εντολών της μηχανής.
Η εργασία τυποποιείται και οδηγεί στην πλήξη και την ανία.
Η τεχνολογία αυξάνει  τη μαζική παραγωγή προϊόντων και καλλιεργεί με τη διαφήμιση την επικράτηση του υλιστικού πνεύματος.
Αύξηση τεχνολογικών γνώσεων χωρίς παράλληλη καλλιέργεια του εσωτερικού κόσμου.
Ο πολυκερματισμός της γνώσης και η εξειδίκευση δεν επιτρέπουν την ανθρωπιστική παιδεία και τη  διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Πνευματική αδράνεια και αποδυνάμωση της κρίσης γιατί σε μεγάλο βαθμό η μηχανή έχει υποκαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη.
Εκβιομηχανισμός και εμπορευματοποίηση της τέχνης.
Αβεβαιότητα για το μέλλον λόγω των ραγδαίων ρυθμών  εξέλιξης που ο άνθρωπος αδυνατεί να παρακολουθήσει.
Άγχος από την προσπάθεια κάλυψης των αυξημένων πραγματικά αναγκών πολλές από τις οποίες όμως είναι  πλασματικές.
Απομόνωση, αδιαφορία και παθητικότητα.
Μείωση ελεύθερου χρόνου καθώς  χρησιμοποιείται για δεύτερη εργασία  και σπαταλάται ως μέσο εκτόνωσης σε τυποποιημένη και φθηνή διασκέδαση.
Έλλειψη ηθικών  αξιών και αρχών , κυριαρχία παθών, καταπάτηση των ανθρωπίνων  ελευθεριών και δικαιωμάτων.
Ατροφία κοινωνικών σχέσεων και επικοινωνίας.Σχέσεις επιφανειακές που χαρακτηρίζονται από ωφελιμισμό έλλειψη ανεκτικότητας και συνεργασίας.
Αστυφιλία με οδυνηρά φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας ( βία,εγκληματικότητα ).
Τα ΜΜΕ καλλιεργούν το φανατισμό , το μεσσιανισμό επιβάλλουν ηγέτες , καταργούν το διάλογο, αποπροσανατολίζουν το λαό από τα σημαντικά προβλήματα, εξυπηρετούν συμφέροντα και σκοπιμότητες.
Οικολογικό πρόβλημα λόγω της παράλογης εκμετάλλευσης της φύσης αλλά και της  ρύπανσής της με κάθε λογής απόβλητο.
Κίνδυνος μαζικού ολέθρου λόγω της απέραντης δύναμης της πυρηνικής ενέργειας.
Απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση με δυσάρεστες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία.

(πηγή: Οξύνοια).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου