Έκθεση – Έκφραση. Α΄Λυκείου. Θέμα προς ανάπτυξη: «Χαρακτηριστικό στοιχείο της αισθητικής της εποχής μας είναι η ενδυματολογική ομοιομορφία που προκαλεί το φαινόμενο της μαζοποίησης στον τρόπο της εξωτερικής εμφάνισης. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι λόγοι/παράγοντες της σύγχρονης ενδυματολογικής ομοιομορφίας ( 450 λέξεις).


Μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος ενώνεται συνεχώς και περισσότερο λόγω της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής εποχής πράγματι παρατηρείται η ενδυματολογική ομοιομορφία η οποία μάλιστα τις περισσότερες φορές οδηγεί σε φαινόμενα μαζοποίησης( άκριτη υιοθέτηση της μόδας από ευρείες μάζες και ομάδες ανθρώπων). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάσουμε ποιοι λόγοι  ωθούν τους ανθρώπους του σήμερα να ντύνονται ομοιόμορφα υπακούοντας σε κανόνες κοινής  ενδυματολογικής συμπεριφοράς.
Αρχικά οι διεθνείς ανταλλαγές και συναλλαγές  (τέτοιες είναι το εμπόριο και η βιομηχανική παραγωγή) στα πλαίσια μάλιστα μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, προωθούν τις πολυεθνικές βιομηχανίες. Αυτές όταν κινούνται στο χώρο της μόδας υπερισχύουν με τη δύναμη του ονόματός τους και τη δυνατότητα προβολής των προϊόντων τους σε τέτοιο βαθμό ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να τους ακολουθούν.
Δεν είναι λιγότερο σημαντικό το γεγονός ότι ο διεθνικοποιημένος χαρακτήρας της σςμερινής μόδας επιβάλλει μέσω των προτύπων της μία κοινή ενδυματολογική αισθητική. Ομοιομορφοποιεί τις προτιμήσεις και τις ενδυματολογικές επιλογές των πολιτών όλων των χωρών.
Η πλήρης πλέον βιομηχανοποίηση της παραγωγής με τη μηχανοποίηση των  μεθόδων έχει ως  αποτέλεσμα τον τυποποιημένο και ομοιόμορφο χαρακτήρα των ενδυμάτων. Έτσι εξυπηρετείται η μαζική παραγωγή η οποία μειώνει το παραγωγικό κόστος  μεγιστοποιώντας τα κέρδη των βιομηχανιών.

Σημαντικό ρόλο στην όλο και συχνότερη μαζοποίηση μέσω της  ενδυμασίας κατέχει και ο διεθνής χαρακτήρας της επικοινωνίας μεταξύ των χωρών. Μέσα ειδικά από τα ΜΜΕ οι άνθρωποι βομβαρδίζονται με πληροφορίες οι οποίες ειδικά στο χώρο της ενδυμασίας είναι σχεδόν ίδιες μεταξύ τους. Ο δημοκρατικός χαρακτήρας των ανεπτυγμένων κοινωνιών έχει οδηγήσει στην σε μεγάλο βαθμό άμβλυνση των διαφορών ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Έτσι δεν υπάρχουν πλέον οι ιδιαίτερες ενδυματολογικές επιλογές οι οποίες στο παρελθόν αποτελούσαν στοιχείο ενδεικτικό της υπάρχουσας κοινωνικής διάκρισης ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις.
Ας κάνουμε επίσης και μία αναφορά στο φαινόμενο του κοσμοπολιτισμού το οποίο χαρακτηρίζει ένα μέρος των πλουσιοτέρων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού μιας χώρας.Όλα αυτά οδηγούν στην από-εθνικοποίηση του κόσμου, οι άνθρωποι θεωρούν όλο και περισσότερο τους εαυτούς τους μέρος ενός ενιαίου κόσμου ο οποίος είναι ενωμένος όχι με βάση τις αξίες και τις ιδέες αλλά το χρήμα και την ύλη.
Αναμφίβολα η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρονική  ένωση του κόσμου η οποία οδηγεί στη γνώση όλο και περισσότερων κοινών πληροφοριών εκ μέρους των ανθρώπων. Σε συνδυασμό με τις πολυεθνικές βιομηχανίες, την παγκοσμιοποίηση και την από-εθνικοποίηση του πλανήτη το φαινόμενο της ενδυματολογικής μαζοποίησης  όλο και περισσότερο εξαπλώνεται και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει.


Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου