Έκφραση-Έκθεση Α΄Λυκείου.


Θέμα: «Η γλώσσα αποτελεί το κύριο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας ενός λαού.Είναι επομένως αναγκαία η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης των νέων.Σε ένα κείμενο 400-500 λέξεων να αναπτύξετε τις απόψεις σας για τη σημασία της γλωσσικής διδασκαλίας στα σχολεία».
Αναμφίβολα η γλώσσα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας αλλά και μοχλός πολιτισμικής εξέλιξης αποτελεί το κύριο στοιχείο της πνευματικής ταυτότητας ενός λαού. Επιβάλλεται η παραγωγική καλλιέργειά της ειδικά στους νέους ανθρώπους. Η σημασία της είναι αναντίρρητη αφ΄ής στιγμής η γλώσσα μεταφέρει μηνύματα,ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς, κληρονομεί τις κατακτήσεις της μιας γενεάς προς την άλλη, είναι τελικά αυτή η οποία και γράφει ιστορία.
Η γλωσσική διδασκαλία συμβάλλει στην άνοδο του  μορφωτικού επιπέδου των μαθητών γιατί διευρύνει τους πνευματικούς τους ορίζοντες μέσα από τη διερεύνηση των γλωσσοεκφραστικών κανόνων. Σε κάθε περίπτωση η γλωσσική καλλιέργεια ακονίζει και εξελίσσει τις ανθρώπινες νοητικές λειτουργίες.
Η πνευματική και γνωστική επαφή με τις παλαιότερες μορφές γλώσσας και η συνεπαγομένη σύνδεσή τους με τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των ανθρώπων.Επίσης προάγει τη δυνατότητά τους να συσχετίζουν τη χρησιμοποιουμένη γλώσσα με τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.
Οι νέοι ειδικά άνθρωποι μέσα από τη σωστή και λειτουργική εκμάθηση της γλώσσας μαθαίνουν να προσδιορίζουν τους  τρόπους χρήσης της γλώσσας ανάλογα με τις επικοινωνιακές τους ανάγκες. Γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες εκφράσεις ανάλογα με τη συναισθηματική ή νοητική κατάστασή τους, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους και ικανοποιώντας τις όποιες καθημερινές ανάγκες τους και επιδιώξεις τους.

Οι  άνθρωποι εξ΄αιτίας της γλωσσικής καλλιέργειας μπορούν  να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο των λογοτεχνικών κειμένων , κατανοώντας τη λειτουργικότητα των ιδιαιτέρων εκφραστικών μέσων και των γενικοτέρων στοιχείων ,λεκτικών ή υφολογικών τα οποία χρησιμοποιούνται στο λόγο.Καθίστανται ικανοί να εκφράζονται με  σαφήνεια ,ακριβολογία και λιτότητα , αξιοποιώντας τον περιεκτικό λόγο και αποφεύγοντας τους ανούσιους πλατειασμούς αλλά και τις περιττές αναφορές.
Οι άνθρωποι οι οποίοι εντρυφούν στη γλωσσική μάθηση αναπτύσσουν τη συλλογιστική τους ικανότητα αλλά και τη δυνατότητά τους να επιχειρηματολογούν με ευκρίνεια και πειθώ. Διότι η γλωσσική καλλιέργεια συμβάλλει στην πνευματική συγκρότηση των νέων μιας και η σκέψη και η γλώσσα είναι αλληλένδετες και τις συνδέει μία αμφίδρομη σχέση.Η Γλώσσα και η σκέψη συνδιαμορφώνονται συνυφαίνονται και αλληλεπιδρούν , εκφράζουν μάλιστα το πνευματικό επίπεδο της νοητικής κατάστασης του ανθρώπου.Η ορθή σκέψη απαιτεί επαρκή γνώση του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας.
Η βαθεία γνώση των λειτουργιών της γλώσσας βοηθά τους νέους να αποκαλύπτουν τη δημαγωγική πολιτική και τη λαϊκιστική ρητορεία η οποία χρησιμοποιεί το γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας ως μέσο χειραγώγησης και εξαπάτησης των πολιτών.Είναι διαπιστωμένο ότι η γλώσσα συνιστά σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας ενός λαού.Επομένως η γνώση της γλώσσας βοηθά τους νέους να συνειδητοποιήσουν την πολιτιστική και εθνική τους ταυτότητα.

Είναι αναμφίβολο ότι η γλώσσα χαρακτηρίζει  τον πολιτισμό και την ανάλογη πολιτιστική ταυτότητα ανθρώπων και λαών.Η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική εξέλιξη, η πολιτιστική πρόοδος και καλλιέργεια αλλά και η πολιτική ωρίμανση των πολιτών είναι μόνον μερικοί από τους λόγους οι οποίοι καταδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη γλωσσικής μάθησης και καλλιέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου