Επιτάφιος Περικλέους, κεφ.37,Ασκήσεις.

1.Να αποδώσεις στη Νέα Ελληνική τις παρακάτω προτάσεις-εκφράσεις:

Α)  Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ .

Β)καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ᾿ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία .

Γ)καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν.

2. Με ποιές  λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις  της Νέας Ελληνικής;

χρήση, ζήλεια, πέλαγος, μίμηση, οικογένεια, κλήση, παράκληση, παρουσία, αξιοκρατία,κώλυμα, επαχθής.

3.Να σχηματίσεις προτάσεις στη Νέα Ελληνική με τις παρακάτω λέξεις του κειμένου του Επιταφίου:
πολιτεία
νόμους
προστιθέμενοι.

4.Γιατί ο ρήτορας διακρίνει ανάμεσα σε γραπτούς και άγραφους νόμους;


5. Σε ποιό ακριβώς σημείο πιστεύεις ότι διαφέρει το κράτος του Περικλέους από τη θεωρία του φιλελευθερισμού όπως αυτή παραδίδεται παρακάτω;

"Ο κλασικός φιλελευθερισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία και ιδεολογία που εντάσσεται στο φιλελευθερισμό, με κύρια έμφαση στην προάσπιση της ελευθερίας του ατόμου μέσω του περιορισμού της ισχύος του κράτους. Η φιλοσοφία αυτή εμφανίστηκε ως απάντηση στη βιομηχανική επανάσταση και την αστικοποίηση του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Προάγει τα ατομικά δικαιώματα με περιορισμένη κρατική εξουσία υπό κράτος δικαίου, την ατομική περιουσία και την πίστη στην οικονομική πολιτική του laissez-faire".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου