Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου: Θέμα προς ανάλυση:

 «Σε άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της συνέλευσης των κατοίκων της γειτονιάς σας αναλύετε ποια είναι η σημασία του βιβλίου για το σύγχρονο άνθρωπο.Στη συνέχεια εξετάζετε αν  η τηλεόραση συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου ή αντίθετα αν οδηγεί στον παραγκωνισμό του».
Bιβλίο ή τηλεόραση;
Πρόλογος.
Στην εποχή του πολιτισμού της εικόνας και της οικονομιικής κρίσης το βιβλίο είναι για πολλούς πολυτέλεια.Σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη να  αναδειχθεί η σημασία του βιβλίου για τον σύγχρονο άνθρωπο αλλά και να εξετασθεί αν η τηλεόραση συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου ή αν οδηγεί στον παραγκωνισμό του.
Η σημασία του βιβλίου.
Συμβολή στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Τα βιβλία που συμβάλλουν στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της συλλογικής μνήμης.Mε τη μελέτη τους τα άτομα γνωρίζουν την πραγματικότητα , τα ιδιαίτερα στοιχεία των πολιτισμών, την ιστορία και τους μύθους, αλλά και ερμηνεύει φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα προς την υπέρβαση στερεοτύπων, προλήψεων και δεισιδαιμονιών , ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Συμβολή στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας.
Η μελέτη βιβλίων που βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας δίδει την ικανότητα στον άνθρωπο να  σκεφθεί να επαληθεύσει να αμφισβητήσει, μπορεί επίσης να συμμετέχει σε συζητήσεις, να αναπτύσσει επιχειρήματα, ή να ανασκευάζει τα επιχειρήματα των άλλων προσεγγίζοντας συνολικά τα ζητήματα που πραγματεύεται.
Διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης.
Η μελέτη βιβλίων συμβάλλει στη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης όταν αυτά συντελούν στην κατανόηση των αιτίων και γεγονότων αλλά και στη συγκριτική προσέγγιση ιστορικών περιόδων . Οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα από τη μελέτη του παρελθόντος στη χάραξη της πορείας στο παρόν και στο μέλλον.Xάρη στη μελέτη βιβλίων αναδεικνύεται η σημασία της διαφορετικής προσέγγισης της ιστορίας της αναζήτησης δηλαδή πίσω από τα πρόσωπα, των βαθυτέρων οικονομικών και πολιτικών συνθηκών που καθόρισαν τις ιστορικές εξελίξεις.
Τα βιβλία είναι δύναμη ανατροπής.

Έκφραση-Έκθεση Λυκείου. Η τεχνική της περίληψης(άρθρου, δοκιμίου,κ.λ.π).


Προεργασία:
1)Διαβάζουμε ολόκληρο το κείμενο προσεκτικά ώστε να κατανοήσουμε το περιεχόμενό του και να επισημάνουμε  το θεματικό του κέντρο.
2)Σημειώνουμε τις θεματικές προτάσεις των παραγράφων και τις σημαντικότερες λεπτομέρειές τους για να προσδιορίσουμε τους νοηματικούς τους άξονες.
3)Αν δεν υπάρχει θεματική πρόταση τότε βρίσκουμε πλαγιότιτλο.
4)Εντοπίζουμε την πορεία της σκέψης του συγγραφέα.
Γραφή/σύνθεση.
1) Στην αρχή επισημαίνουμε το θεματικό κέντρο του κειμένου και το καταγράφουμε σε μία θεματική πρόταση (ή περίοδο).
Το κείμενο αναφέρεται ή αναλύει ή προσεγγίζει ή διερευνά κ.ο.κ. π.χ στις αρνητικές συνέπειες του καταναλωτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες.
2)Επιδιώκουμε να υπάρχει ενότητα λόγου αλληλουχία νοημάτων  και συνοχή. Γι αυτό χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες λέξεις/φράσεις.Έτσι μετά την πρώτη περίοδο γράφουμε:
Αρχικά (ή πρώτα πρώτα ) ο συγγραφέας επισημαίνει (ή υποστηρίζει, διαπιστώνει, εκτιμά,θεωρεί, κ.ο.κ)και καταγράφουμε συνοπτικά το περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου.
3) Συνεχίζουμε τη λέξη/φράση:
Στη συνέχεια (ή κατόπιν κ.ο.κ) παραθέτει (ή καταγράφει, σχολιάζει κ.ο.κ) και γράφουμε το περιεχόμενο της επομένης ή των δύο επομένων παραγράφων. Συνεχίζουμε με το περιεχόμενο των υπολοίπων παραγράφων πλήν της τελευταίας.
4) Φθάνοντας στην τελευταία παράγραφο κλείνουμε με τη φράση:
Τέλος (ή καταλήγοντας ) ο αρθογράφος (ή συγγραφέας κ.ο.κ) αναφέρει ότι….και παραθέτουμε συνοπτικά το περιεχόμενό της.
Υπόψιν:
1)Γράφουμε πάντοτε σε γ΄πρόσωπο ( εκτός και αν το επικοινωνιακό πλαίσιο επιβάλλει διαφορετικό πρόσωπο ή συνδυασμό προσώπων).