Έκθεση- Έκφραση Γ΄Λυκείου. Θέμα εκθέσεως:


"Τώρα που έφθασε η στιγμή της αποφοιτήσεώς σας από το Λύκειο,αξιοποιώντας τις εμπειρίες της σχολικής ζωής σας, να γράψετε μία επιστολή  προς τον Υπουργό Παιδείας στην οποία να διατυπώνετε εμπεριστατωμένα τις απόψεις σας για τις αλλαγές που θέλετε να γίνουν στο σχολείο, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις  της σύγχρονης κοινωνίας(650 λέξεις)".
Κύριε υπουργέ.
Ως εκπρόσωπος των μαθητών που φέτος αποφοίτησαν από το Λύκειο,και έχοντας στο νού τη φράση του Αριστοτέλους  «η εμπειρία φέρει τη γνώση» θα ήθελα να σας εκθέσω τις εντυπώσεις μου όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Προβαίνω σε αυτή την κίνηση διότι θα ήθελα πολύ να προσπαθήσετε να αλλάξετε μερικά κακώς κείμενα διότι η εκπαίδευση ως παροχή παιδείας είναι η βάση της μελλοντικής κοινωνίας, είναι αυτή  που ετοιμάζει τους ανθρώπους του αύριο.  Τους μορφωμένους και τους ικανούς να εξελίξουν τον κόσμο.
Eπιτρέψτε μου να αρχίσω με όσα θεωρώ άσχημα του σχολείου προκειμένου έπειτα αυτά ακριβώς να προσπαθήσετε να θεραπεύσετε. Η εκπαίδευση έχει συνδεθεί με το πνεύμα της βιομηχανικής επανάστασης και της μηχανικής παραγωγής  των πάντων. Ο τεχνοκρατισμός και ο πνευματικός ακρωτηριασμός έχουν υποβιβάσει την εκπαίδευση σε ένα τομέα παροχής δεξιοτήτων, ενάντια στην ανθρωπιστική  και πολυποίκιλη ανάπτυξη της  μαθητικής προσωπικότητας. Σε κάθε περίπτωση οι άπειρες εξειδικεύμένες γνώσεις δεν έχουν απορροφηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα με αποτέλεσμα το σχολείο να θεωρείται οπισθοδρομικό και μη ικανό και σύγχρονο.Θα σας έφερνα ως παράδειγμα την αδυναμία των μαθητών να λάβουν τα ανώτατα πτυχία τους πληροφορικής μέσα από  το σχολείο αυστηρά.
Κύριε υπουργέ μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η κατάσταση που επικρατεί με τους εργαστηριακούς χώρους των σχολείων. Δεν υπάρχουν εργαστήρια φυσικής και χημείας και πληροφορικής. Ως εκ τούτου οι μαθητές  δεν μπορούν να γευθούν τη χαρά του συνδυασμού της  θεωρητικής γνώσης και της πρακτικής εξάσκησης. Επίσης πολλά από τα σχολικά εγχειρίδια είναι παρωχημένα   ή  και έχουν εξαντληθεί με απιτέλεσμα  οι μαθητές να μην είναι σε θέση ευκολα να είναι  τυπικός και συνεπής στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του.

Το εκπαδευτικό προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να επιμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι ενήμερο για τις  επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές που συμβαίνουν  στο χώρο του σχολείου. Οι γνώσεις των δασκάλων μας θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν στους μαθητές και την κλασσική παιδεία αλλά και τη σύγχρονη περισσότερο εξειδικεύμένη και απαραίτητη επαγγελματικά εκπαίδευση.
Θεωρούμε επίσης επιβεβλημένη ανάγκη να σας αναφέρουμε την κάκιστη σχέση της παιδείας με το εξεταστοκεντρικό Λύκειο.Θεωρούμε ότι αυτή η σχέση δολοφονεί πραγματικά την κριτική και ελευθεριάζουσα παιδεία και θα πρέπει άμεσα να βελτιωθεί ή και να αντικατασταθεί. Οι μαθητές είναι όντα με νού και πράξη και δεν χρειάζεται συνεχώς να εξετάζονται και να αμφισβητούνται. Ούτως ή άλλως η ίδια η ζωή θα τους κρίνει και θα τους ανταμείψει ή όχι.
Το εκπαιδευτικό σύστημα λοιπόν θα πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας ευρυτερης παιδείας, ανθρωπιστικής και κλασσικής.Μέσα από την εκπαίδευση θα πρέπει να διαμορφώνονται δημιουργικοί πομποί γνώσης, ήθους ζωής και αξιών. Οι ανισότητες (κοινωνικές και διατομικές) που ανιχνεύονται στην εκπαίδευση θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο ιδιαιτέρας μερίμνης κύριε υπουργέ.Η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αναμφίβολα κατάκτηση του Ελληνικού λαού κατοχυρωμένη μάλιστα συνταγματικά.
Κατακλείοντας αυτή την επιστολή προς το πρόσωπό σας θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στην αδήριτη ανάγκη εκσυγχρονισμού των μεθόδων διδασκαλίας, στη συχνή αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και στην εισαγωγή πολλών μαθημάτων πρώτης και δεύτερης επιλογής προκειμένου να καλύπτονται οι τόσο διαφορετικές προσωπικότητες τόσων πολλών και διαφορετικών μαθητών.Η παιδεία θα πρέπει να καλλιεργεί τα ιδανικά της ελευθερίας   του λόγου και της συνείδησης,αλλά σε κάθε περίπτωση θα  πρέπει να σέβεται τα εξελικτικά στάδια του εφήβου και σωστά να τα γαλουχεί και να τα αναπτύσσει.
                                                       Με σεβασμό
                                                       ΧΧ

                                                       Μαθητής Γ΄Λυκείου του δείναι σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου