Λατινικά Γ΄Λυκείου. Επαναληπτικό διαγώνισμα.


Μαθήματα XVI-XX.
Κείμενο.
.Postero die ad Caesarem legati mittuntur.Caesar iubet arma trade ac principes produci.
.Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii, qui rei militaris periti habebantur,perturbabantur.
.Tum Cacus pastor,fretus viribus,boves quosdam in speluncam  caudis trahit aversos.
.Catilina a Cicerone ex urbe expulsus est. Socii eius deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt.
.Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur.Postero die Claudius imperator factus est.
Παρατηρήσεις:
1.Να μεταφρασθούν τα κείμενα.
2.Να κλιθούν μαζί :
Urbem Romam
Boves quosdam
3.Nα γίνει χρονική αντικατάσταση στους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
Expulsus est

Deprehensi sunt
Strangulati sunt
4.Caesar iubet arma tradi ac principes produci:
Α) Για  ποιο λόγο χρησιμοποίησε ο συγγραφέας παθητικά απαρέμφατα;
Β) Να αντικαταστήσετε τα παθητικά απαρέμφατα με τα ενεργητικά και να προχωρήσετε στις αναγκαίες μεταβολές.
Γ) Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι υπογραμμισμένες λέξεις και φράσεις των κειμένων.
Δ) Να μετατρέψετε  την παρακάτω πρόταση σε απαρεμφατική με ρήμα εισαγωγής:
Caesar dicit…

Postero die ad Caesarem legati mittuntur.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου