Θεωρία έκφρασης-έκθεσης Γ΄Λυκείου. Η Πειθώ.


Επικοινωνία σημαίνει:
Α.Μεταδίδω πληροφορίες.
b.Aναλύω μία έννοια.
Γ.Yποστηρίζω μία άποψη.
Δ.Προσπαθώ να πείσω για την ορθότητα των θέσεών μου.

Η οπτική γωνία του πομπού:
Α.Διαφαίνεται
Β.Υπολανθάνει
Γ.Εκφράζεται ρητά.

Ο δέκτης πρέπει να:
Α.διακρίνει:
την οπτική γωνία
το σκοπό του πομπού.
Β.ελέγχει:
τη συλλογιστική πορεία του πομπού
τα  επιχειρήματα
την αξιοπιστία των τεκμηρίων.

Τρόποι πειθούς:
1.επίκληση στη λογική (με επιχειρήματα και τεκμήρια).
2.επίκληση στο συναίσθημα(με περιγραφή γεγονότων,πράξεων,αφήγηση ευχάριστων ή δυσάρεστων ανάλογα γεγονότων,ή καταστάσεων).
3.επίκληση στο ήθος του πομπού.
4.επίθεση στο ήθος του αντιπάλου.
5.επίκληση στην αυθεντία.
Επίκληση στη Λογική….Επιχειρήματα και τεκμήρια.
Η απόδειξη μίας θέσης/άποψης γίνεται με επίκληση στη λογική.Για το σκοπό αυτό ο ομιλητής χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι ο συλλογισμός ή σειρά συλλογισμών για τη στήριξη ή ανατροπή μιάς θέσης.
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ: Είναι μία σειρά προτάσεων/κρίσεων που ξεκινώντας από μία ή περισσότερες προτάσεις (προκείμενες ή υποθέσεις)ως βάση καταλήγουν στην αποδοχή μιάς άλλης πρότασης (συμπέρασμα) που είναι το λογικό επακόλουθο των προκειμένων.Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κοινών όρων στις προκείμενες.
Παράδειγμα:
Οι καλοί μαθητές διαβάζουν τα μαθήματά τους.
Ο Γιώργος διαβάζει τα μαθήματά του.
Άρα ο Γιώργος είναι καλός μαθητής.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ: Συγκεκριμένα δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία ή γεγονότα που οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων.Είναι παραδείγματα, αλήθειες, γεγονότα, αυθεντίες και στατιστικά στοιχεία.Χρησιμοποιούνται από τον πομπό για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους και περιέχονται στις προκείμενες του συλλογισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου