Η Είδηση.Η Είδηση και το σχόλιο.

Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση.
Είδηση είναι οτιδήποτε αναγγέλεται, οτιδήποτε πληροφορείται  κάποιος με κάθε μέσο (εφημερίδες,περιοδικό,τηλεόραση, ραδιόφωνο,κ.λ.π).Η είδηση είναι εφήμερη.

Δημοσιογραφία ονομάζεται η συγκέντρωση και η διάδοση των ειδήσεων που σκοπό έχουν την ενημέρωση του πολίτη.Τη διακρίνουμε σε:

α.Ειδησεογραφία  : Ασχολείται ειδικά με την αναγραφή των ειδήσεων, δηλαδή ανακοινώνει ό,τι ενδιαφέρει τον άνθρωπο και επηρεάζει τη ζωή του.
β.Ερμηνευτική ειδησεογραφία: άρθρο, σχόλιο,χρονογράφημα, γελοιογραφία: Ερμηνεύει και σχολιάζει τα γεγονότα και τις ειδήσεις.

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου.Θέμα έκθεσης: Καθώς τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης αποτελούν μιάν απειλή καινούργιας δουλείας επιβάλλεται η μεταβολή του ρόλου  του σχολείου και της παιδαγωγικής επιστήμης στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιάς Παιδαγωγικής των Μέσων ως βασικής προϋπόθεσης ώστε να αποτελούν αυτά μία υπόσχεση ελευθερίας.

Σχόλια: Το θέμα είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και ο μαθητής μπορεί χωρίς δυσκολία να το αναπτύξει με επιτυχία χωρίζοντάς το σε δύο νοηματικές ενότητες.

1η νοηματική ενότητα: (Καθώς….δουλείας) : ξεκινάει με μία διαπίστωση ότι τα ηλεκτρονικά μέσα αποτελούν μία απειλή καινούργιας δουλείας.Πρέπει λοιπόν ο  μαθητής να αναφερθεί γενικά στο ρόλο και τα πλεονεκτήματα της τηλεόρασης και στη συνέχεια με επιχειρήματα να καταγράψει ποια είναι τα αίτια που την μεταβάλουν σε μία απειλή  καινούργιας δουλείας.

2η νοηματική ενότητα: (επιβάλλεται…ελευθερίας) : λειτουργεί σαν προτροπή όπου υποδεικνύεται σαν τρόπος αντιμετώπισης της απειλής ένας μετασχηματισμός της παιδαγωγικής επιστήμης σε Παιδαγωγική των Μέσων.Σε αυτή την ενότητα θα  πρέπει ο  μαθητής  να αναπτύξει αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους  θα  επιτευχθεί αυτός ο μετασχηματισμός.

Εισαγωγή:

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου.


 

«Πρωταρχική αρχή της Δημοκρατίας, και βασικός νόμος προστασίας της είναι να λέγονται τα πράγματα απερίφραστα, δημόσια και όσο γίνεται πιο έγκαιρα. Αυτόν ακριβώς το σκοπό επιτελεί στα ευνομούμενα κράτη  ο τύπος που δίκαια ονομάζεται «Τετάρτη εξουσία».

1.Ποιός ο ρόλος και η αποστολή του Τύπου;

2.Πιστεύετε πώς στις ημέρες μας ο Τύπος ανταποκρίνεται στην αποστολή του;

Σχόλια: Το θέμα ανήκει στον  τύπο εκθεσιοτίτλου με αναλυτική διατύπωση και με ευδιάκριτα τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Αναπτύσσοντας το δεδομένο ο μαθητής θα πρέπει μέσα από μία σύντομη  ιστορική  αναδρομή να δείξει την αλληλεξάρτηση Δημοκρατίας και Τύπου και να αναπτύξει τις προϋποθέσεις σύφωνα με τις οποίες ο τύπος δικαιώνει την προσωνυμία του ως Τετάρτη Εξουσία.Στο 1ο ερώτημα επιβάλλεται να τονισθεί η πολλαπλότητα των ρόλων και ιδιαίτερα η πολιτική αποστολή του τύπου. Και τέλος στο 2ο ερώτημα, αν η απάντηση είναι αρνητική, αφού καταγραφούν οι συνέπειες της υπολειτουργίας του τύπου για τον αναγνώστη και το  δημοκρατικό πολίτευμα, να προταθούν μέτρα για τη θεραπεία της.

Εισαγωγή: Δημοκρατία σημαίνει διαφάνεια και έλεγχος της εξουσίας. Γι αυτό η πληροφόρηση του πολίτη για τις όποιες ενέργειες των πολιτικών προσώπων αποτελεί ύψιστο λειτούργημα για κάθε δημοκρατική κοινωνία. Ο Τύπος εφόσον σέβεται την αποστολή του, αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με την εξουσία.

Nεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου,εκμάθηση αντωνυμιών.

Ασκήσεις.

1. Να  χαρακτηρίσετε τις αντωνυμίες  που υπάρχουν στα παρακάτω παραδείγματα ( π. χ προσωπική, δεικτική κ.ο.κ).

Τους είπα να περιμένουν αλλά δεν με άκουσαν.
Δικά μου είναι τα χρήματα και τα κάνω ό,τι θέλω.
Αναγνώρισε το σφάλμα του και ανέλαβε τις ευθύνες του.
Τέτοιος μαθητής και να αποτύχει στις εξετάσεις.
'Ημουν ο ίδιος παρών και μπορώ να σας τα διηγηθώ.
Αυτό το παιχνίδι θέλω  και κανείς  δεν θα μου αλλάξει γνώμη.

2.Να χρησιμοποιήσετε στη θέση του αδυνάτου τύπου τον αντίστοιχο δυνατό τύπο της προσωπικής αντωνυμίας ( στη μετατροπή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εμπρόθετο προσδιορισμό).

Δεν σου το συγχωρώ που δεν μας κάλεσες στα εγκαίνια του γραφείου σου.
Τον ρώτησα αλλά δεν ήξερε να μου απαντήσει.
Τους έβλεπα απασχολημένους με τη δουλειά τους και δεν τους  ενόχλησα για να τους πώ τα νέα μου.
Με έβλεπε ανήσυχο και σε ρώτησε τι μου συμβαίνει.
Παρέδωσαν τους βαθμούς μας στους κηδεμόνες μας και τους μίλησαν για την πρόοδό μας.

Nεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου.

Στοιχεία σχηματισμού του ρήματος.

Α. Θέμα και κατάληξη του ρήματος.
 Το ρήμα όπως συμβαίνει με κάθε κλιτή λέξη αποτελείται από δύο μέρη που είναι τα ακόλουθα:

1. Το Θέμα :  Αυτό είναι το πρώτο μέρος και σε όλους τους τύπους είναι το ίδιο:
γραφ-ω  γράφ-εις γράφ- ει.

2.Η κατάληξη : αυτή είναι διαφορετική σε κάθε τύπο : 
γράφ-ω γράφ-εις γράφ-ει.

Κάθε ρήμα έχει δύο θέματα:
1.ενεστωτικό θέμα (δηλώνει τον εξακολουθητικό τρόπο) : απλών-ω
2.αοριστικό θέμα ( δηλώνει το συνοπτικό και συντελεσμένο τρόπο) : άπλωσ-α, έχω απλωθ-εί, απλώθ-ηκα.

3. Το τελευταίο γράμμα του θέματος  λέγεται χαρακτήρας.

Β. Αύξηση του ρήματος.