Νεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Ασκήσεις(4η& 5η ενότητα).1.Να βρείτε τα συνθετικά των παρακάτω λέξεων:

Τρίτομος, μακρυχέρης, γλυκοαίματος, πολυμαθής, πλατυποδία, δίποδο, μονομισθία, δίστιχο, τρίκυκλο, ευθυκρισία, παχύδερμο, τετράχρονος, εξάχρονος, εξατάξιο, Εφτάνησα, πλατύσκαλο, μακροβούτι, πολύγωνο, βαρυχειμωνιά, τετραετής, τρισδιάστατος, πολυετής, διπρόσωπος.

2.Να γίνουν οι αντιστοιχήσεις:

Α.τριετία                        1.δημοσίευμα σε δύο στήλες εντύπου.
Β.τρίκλινο δωμάτιο      2.ανειλικρινής, υποκριτής.
Γ.τρίπτυχο                      3.θεατρικό έργο που αποτελείται από μία πράξη μόνο.
Δ.τετράδυμα                  4.στενό δρομάκι όπου μπορεί μόνο ένας να βαδίζει.
Ε.τετραφωνία                5.λεξικό που αποτελείται από τέσσερεις τόμους.
Στ.τετράτομο λεξικό     6.δωμάτιο με τρία κρεββάτια.
Ζ.μονοπάτι                     7.χρονικό διάστημα τριών χρόνων.
Η.μονόπρακτο               8. Τυφλός από το ένα  μάτι.
Θ.μονόφθαλμος            9. Σύνολο από τρείς εικόνες που διπλώνονται στη μεσαία.
Ι.διπρόσωπος                 10.τέσσερα αδέλφια που γεννήθηκαν μαζί.
Ια.δίστηλο                       11.εκτέλεση μουσικής σύνθεσης από τέσσερεις φωνές.
Ιβ.μονότονος                   12.αυτός που έχει τρείς διαστάσεις.
Ιγ.τριδιάστατος               13.ανιαρός, πληκτικός.


3.Να κάνετε τις ακόλουθες αντιστοιχήσεις:
Α.Επιστήμονας που μελετάει τα προβλήματα                       1.δασοφύλακας.
   Που σχετίζονται με τη  γεωργία.
Β.Επιστήμονας που ασχολείται με θέματα                             2.κτηνοτρόφος.
Αγροτικής οικονομίας.
Γ.Αυτός που είναι επιφορτισμένος με την                              3.γεωργός.
  Προστασία της αγροτικής γής.
Δ.Επιστήμονας ειδικός στη δασική οικονομία.                        4.υλοτόμος.
Ε.Ο ξυλοκόπος                                                                                5.γεωπόνος.
Στ.Αυτός που ασχολείται με την καλλιέργεια της γής             6.αγρονόμος.
Ζ.Αυτός που ασχολείται με την εκτροφή                                    7.δασοπόνος.
   Και αναπαραγωγή των ζώων.
Η.Αυτός που είναι επιφορτισμένος με την                                8.αγροφύλακας.
    Προστασία των δασών.

5.Να δώσετε τη σημασία των ακολούθων φράσεων:
Καλλιεργημένα μανιτάρια
Καλλιεργημένος άνθρωπος
Η καρδιά του καρπουζιού
Απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων του.
Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις
Μη βάζεις ζιζάνια.
Αλώνισα όλη την Ευρώπη
Μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά
Πνέει τα λοίσθια
Αλήστου μνήμης
Έρρει τα κάλα

Ου παντός πλείν  ες Κόρινθον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου