Πολιτική και κοινωνική αγωγή Γ΄Γυμνασίου. Ωριαίο επαναληπτικό διαγώνισμα Α΄τετραμήνου.


Ερωτήσεις:
1.Συμπλήρωσε τα κενά με βάση τους ορισμούς που δίδονται:
Είδη θεσμών:
Α.συγγένεια, γάμος, οικογένεια:…………………………………………………….
Β.σχολεία και Πανεπιστήμια:………………………………………………………….
Γ.συμβούλιο Γερόντων, Βασιλεία , Κοινοβούλιο:……………………………
Δ.Τόποι λατρείας ,ιερατείο:…………………………………………………………….
(4 μονάδες).

2.Γιατί οι θεσμοί είναι αναγκαίοι;
(4 μονάδες).

3.Ποιά είδη  θεσμών  υπάρχουν;
(4 μονάδες).


4.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Να  δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Α)Οι θεσμοί αλλάζουν   όταν δεν μπορούν να υπάρχουν  άλλο.
Β) Οι θεσμοί αλλάζουν όταν δεν εξυπηρετούν ικανοποιητικά τους σκοπούς των.
Γ) Οι θεσμοί αλλάζουν  όταν ο χρόνος ζωής των ολοκληρώνεται.
(4 μονάδες).

5.Γιατί πιστεύετε ότι η οικογένεια είναι ένας θεσμός που συναντάται σε όλες τις κοινωνίες;
(4 μονάδες).
Καλή επιτυχία.

Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου