Έκφραση-Έκθεση Β΄Λυκείου. Θέμα προς ανάλυση: «Διαπιστώνετε ότι ο φρενήρης ανταγωνισμός για την προσέλκυση των διαφημίσων απομακρύνει τα ΜΜΕ από την κοινή ευπρέπεια, την πολιτική αγωγή και τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Αρθρογραφώντας στην εφημερίδα του σχολείου σας αποφασίσατε να καταγράψετε τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν τη θετική λειτουργία των ΜΜΕ καθώς και τη στάση που θα πρέπει να διαμορφώνουν οι πολίτες ως πομποί και δέκτες στην καθημερινή πληροφόρηση(500-600 λέξεις).


Πρόλογος (παραδίδω τη θέση μου σε σχέση με τη θέση του θέματος).
Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι στην καθαρά υλική και ανταγωνιστική εποχή μας τα ΜΜΕ λειτουργούν σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και όχι της άδολης πληροφόρησης με σκοπό την ενημέρωση και πρόοδο των πολιτών.Ως εκ τούτου τα λεγόμενα «μίντια» μέσα από την φρενίτιδα τωνν διαφημίσεων προσπαθούν να προσελκύσουν πολλούς  τηλεθεατές(σε μία εποχή όπου η καθημερινότητα κουράζει και η «εύκολη»τηλεόραση» ξεκουράζει)αλλά και να αποκομίσουν κέρδη για την  επίτευξη των στόχων των. Αυτή η πραγματικότητα όμως προκαλεί  παρακμιακά φαινόμενα στον τρόπο και στους σκοπούς(κοινωνικούς και πληροφοριακούς) των ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση λύσεις υπάρχουν και θα πρέπει οι πολίτες να επιζητήσουν την  αληθινή και κριτική ενημέρωση διότι η γνώση απελευθερώνει και οδηγεί σε ένα καλύτερο κόσμο.
1η παράγραφος:
Ο κόσμος μας έχει υιοθετήσει την πίστη μας στο ότι ο ανθρώπινος λόγος μπορεί να καθορίσει την ανθρώπινη πράξη και να οδηγήσει τον άνθρωπο και την πολιτεία σε μία ευδαίμονα κατάσταση όπου θα κυριαρχεί η αλήθεια και η κριτική γνώση. Η ύπαρξη και και εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος( η οποία ακριβώς στηρίζεται στη γνώση και στην αλήθεια)  προασπίζει και εξασφαλίζει τη θεμιτή λειτουργία των ΜΜΕ. Οι άνθρωποι διακινούν ελεύθερα τις ιδέες, τα ΜΜΕ συμβάλλουν σε αυτό μέσα από προβολές εκπομπών οι οποίες αποσκοπούν στο να μεταφέρουν ιδέες που αφυπνίζουν, γνώσεις που ηθικοποιούν τον άνθρωπο, δεξιότητες που καλυτερεύουν τον κόσμο. Η επικέντρωση των ΜΜΕ στο ανθρωπιστικό μοντέλο παιδείας και πνευματικής εξέλιξης των ανθρώπων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα βελτίωσής των και καθιέρωσης των στη συνείδηση των ανθρώπων.
2η παράγραφος:
Μία από τις βασικές θέσεις του διαφωτισμού, του κινήματος που θεμελίωσε το πολιτειακό μοντέλο του καιρού μας, ήταν η απρόσκοπτη κριτική προς την εξουσία. Παρόμοια και σήμερα τα ΜΜΕ θα πρέπει να ασκούν απρόσκοπτη κριτική προς την εξουσία και όχι να συμπράττουν σε ύποπτα οικονομικά παίγνια. Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία αλλά και ο συνεχής διάλογος αποτελεί ασφαλή τρόπο υγιούς και αληθινής επαφής με τους τηλεθεατές οι οποίοι αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα η οποία στηρίζεται στην αληθή γνώση που λαμβάνουν.

3η παράγραφος:
Η αντικειμενική λοιπόν πληροφόρηση αλλά και η αποφυγή εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων  οδηγούν τα ΜΜΕ σε θέση οδηγού στη δυνατότητα προσέγγισης της αληθείας και της επιτυχούς αντιμετώπισης των προβλημάτων (κοινωνικών και άλλων). Τη στιγμή κατά την οποία οι υπεύθυνοι της πληροφόρησης θα συναισθανθούν  ότι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην πρόοδο του ανθρώπου και της κοινωνίας μέσα από το σωστό προσανατολισμό των μαζών σε κοινωνικά,πολιτικά οικονομικά και άλλα προβλήματα, μέσα από την καλλιέργεια της υπευθυνότητας στους πολίτες, τότε θα νοιώσουν  όπως οι εγκυκλοπαιδιστές στην περίοδο του διαφωτισμού. Θα θελήσουν να διασπείρουν γνώσεις διότι θα κατανοήσουν ότι μόνον με αυτόν τον τρόπο οι  φωτισμένοι πολίτες θα κυβερνήσουν ουσιαστικά αυτόν τον κόσμο οδηγώντας τον στην ευδαιμονία των πολλών.
4η παράγραφος.
Όλα αυτά όμως περνούν όμως μέσα από την αποφυγή της ειδησεοθηρίας διότι ο άνθρωπος κατευθύνει και αναλύει την είδηση δημιουργικά και δεν τυραννεί η είδηση τον άνθρωπο.Τα ΜΜΕ θα αναβαθμισθούν και ελλογοποιηθούν ακόμη περισσότερο εάν σεβασθούν την ιδιωτική ζωή και ασχολούνται με όσα προάγουν την κοινή κριτική και λόγο πέρα από ανούσιες ιδιωτικές λεπτομέρειες της ζωής συγκεκριμένων ανθρώπων.Στο βαθμό στον οποίο οι υπεύθυνοι της ενημέρωσης θα υπηρετούν το δημόσιο αίσθημα, θα επιλέγουν ποιοτικά θέματα και θα πράττουν σύμφωνα με επαγγελματική συνέπεια και ευσυνειδησία τότε πραγματικά οι άνθρωποι θα νοιώθουν ότι έχουν μία ασφαλή πηγή γνώσης και πληροφόρησης η οποία στη σημερινή εποχή των τόσων αλλαγών και γεγονότων είναι υπερπολύτιμη διότι τους προσφέρει γνώση και κριτική αποτίμηση των συμβάντων.
5η παράγραφος.
Η πολιτεία δεν θα πρέπει να μείνει αμέτοχη σε όλα αυτά. Είναι καθήκον της να θεσπίσει κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, και να λάβει όλα τα μέτρα προς αποφυγή εκ μέρους των ΜΜΕ πάσης φύσης ασυδοσίας. Αξίζει η επίσημη πολιτεία να ενισχύει με διαφάνεια τους  φορείς της ενημέρωσης προκειμένου να μην υπάρχουν σκοτεινές και παράνομες χρηματοδοτήσεις. Ίσως βέβαια το κρισιμότερο είναι η αξιοκρατική επιλογή προσώπων σε καίριες θέσεις στα μέσα πληροφόρησης,ας αναφέρουμε εδώ και μόνο την περίπτωση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου.
6η παράγραφος.
Είναι «εκ των ων ουκ άνευ» η παροχή πανεπιστημιακής μόρφωσης σε δημοσιογράφους μέσα  από την εισαγωγή των σχολών δημοσιογραφίας στη δοκιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων.Με αυτόν τον τρόπο οι φορείς της ενημέρωσης θα αποκτήσουν γνώσεις(ιστορικές και άλλες) χρήσιμες στην κριτική πληροφόρηση των πολιτών, αλλά και θα χειρίζονται ωφελιμότερα και τη γλώσσα η οποία αποτελεί εργαλείο στην ασφαλέστερη γνώση, πληροφόρηση και κριτική πρόοδο των πολιτών, αφ΄ής στιγμής τα μηνύματα θα προσφέρονται με το σωστό τρόπο στους πολίτες.
7η παράγραφος.
Μεγάλη ευθύνη έχουν και οι πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να επιδιώκουν και να απαιτούν τη βάση της καλυτέρευσης αυτού του κόσμου που είναι η γνώση. Ο πολίτης δεν θα πρέπει απλά να έχει πρόσβαση στα ΜΜΕ αλλά να αισθάνεται ότι έχει χρέος να πληροφορείται με βάση την κριτική και την αλήθεια, την αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφορία. Θα πρέπει να αντιδρά όταν μέσα από την τηλεόραση καταπατάται η ιδιωτική ζωή, η δική του και άλλων,να μην υποπίπτει σε άκριτη σύγχυση σχολίου και είδησης. Αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία κοινωνικών ενώσεων οι οποίες θα ελέγχουν με νόμιμους τρόπους τα ΜΜΕ και τη λειτουργία τους.
Κατακλείδα.
Ο Αριστοτέλης στήριξε την ευδαίμονα πολιτεία στη γνώση και στην ασφαλή παιδεία των πολιτών. Οι Αθηναίοι μέσα από την Εκκλησία του Δήμου θεώρησαν ότι η Δημοκρατία υφίσταται στηριζομένη στην ενημέρωση των πολιτών. Αλλά και κορυφαία ιστορικά γεγονότα στηρίχθηκαν σε ασφαλή και κριτική γνώση των πολιτών( Διαφωτισμός, Ελληνική Επανάσταση του 1821). Σκεφτόμενοι όλα αυτά θα πρέπει να επιζητήσουμε όλοι μας ως πολίτες αληθινή και ειλικρινή ενημέρωση η οποία σε κάθε περίπτωση διαχέεται  και μέσα από τα ΜΜΕ.
Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου