Koινωνική και πολιτική αγωγή. Σχέδιο μαθήματος. Η αλλαγή των κοινωνικών θεσμών.


Τρόποι αλλαγής των κοινωνιών:
1.Ειρηνική επανάσταση: οι πνευματικές επαναστάσεις,π.χ. ο Διαφωτισμός του 18ου αιώνος.
2.Βίαιες ή πολεμικές επαναστάσεις: η Γαλλική επανάσταση.
2.Ειρηνικές επαναστάσεις στην Ελληνική κονωνία των μεταπολεμικών χρόνων:
-η οικογένεια έγινε περισσότερο πυρηνική διότι μέσα από την αστικοποίηση και την εκδυτικοποίηση της ζωής μας, τα άτομα ανεξαρτητοποιούνται πολύ γρήγορα, η ζωή στις πόλεις δεν ευνοεί τις πολυπληθείς οικογένειες, η φιλελευθεροποίηση στη ζωή μας επέφερε αλλαγές και στη γρήγορη απεξάρτηση των οικογενειακών μελών.
-το σχολείο ακολουθεί την τεχνολογία, την εξειδίκευση και την πρακτικοποίηση της ζωής και των επαγγελμάτων. Περισσότερα πρακτικά  μαθήματα, περισσότερες ειδικότητες, πανελλήνιες εξετάσεις προκειμένου να εισέρχονται στοχευμένα μαθητές σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Επίσης η ευρωπαϊκή κουλτούρα επέφερε αλλαγές  και στη σχολική διοίκηση(φιλελεύθερα μοντέλα, ενδυνάμωση του συλλόγου διδασκόντων, μαθητικές εκλογές και συμβούλια).
Συμπέρασμα :
Εάν σκεφθούμε ότι η κοινωνία είναι:
Άτομα-πολίτες
Νόμοι
Σύνταγμα,
Οι αλλαγές στους θεσμούς τροποποιούν:
Τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους
Σε σχέση με το κράτος
Σε σχέση με το σύνταγμα και την εφαρμογή των νόμων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Πώς επηρεάζεται μία κοινωνία από τις αλλαγές στην εκπαίδευση( αναφερόμαστε στη διά βίου μάθηση):

1.Το άτομο μορφώνεται και σε μεγάλη ηλικία
Άρα μπορεί να διεκδικήσει καλύτερες εργασιακές και κοινωνικές θέσεις
Η νομοθεσία τροποποιείται προκειμένου να καλύψει τις σπουδές και τις ανάλογες θέσεις εργασίας.
Ασκήσεις:
Κ.Θεοτόκης, η τιμή και το χρήμα.
1. Σαν καλή νοικοκυρά η σιόρα Επιστήμη η Τρινκούλαινα εσηκώθηκε πρωί πρωί από το κρεβάτι, εφόρεσε μόνο το μεσοφόρι της, έσιαξε λίγο τα μαλλιά της, άνοιξε την πόρτα της κ' εβγήκε μία στιγμή στο λιθόστρωτο καντούνι της. Οι γειτόνοι εκοιμούνταν ακόμη· εκοίταξε ψηλά το μικρό κομμάτι του ουρανού που ολοένα εφώτιζε κι όπου έλαμπαν ακόμα δύο ή τρία αστέρια, εκοίταξε κιόλας στην άκρη του στενού του δρόμου τη θάλασσα, που απλωνότουν ως τα απέναντι βουνά της Στεριάς σταχτιά κ' ήσυχη, κ' εξαναμπήκε πάλι στο σπίτι της για να ανάψει φωτιά στο μικρό μαγειριό της. Ήταν γυναίκα μισόκοπη, έως σαράντα πέντε χρονώ, λιγνή και ψηλή, με ζαρωμένο πρόσωπο, με πολλά μαλλιά άσπρα· αλλά τα μάτια της ήταν ζωερά κι ακόμα νέα.
«Θα κάμει ζέστα σήμερα» εσυλλογίστηκε ανοίγοντας το μικρό παράθυρο του μαγειριού. Και βλέποντας πως το φως δεν ήταν ακόμη αρκετό, άναψε μ' ένα σπίρτο το κατάμαυρο λυχνάρι που εκρεμότουν από ένα καρφί στον κοκκινωπό και καπνισμένον τοίχο πάνωθε από την ογνήστρα, έπειτα εκοίταξε τριγύρου, γυρεύοντας με το βλέμμα την κούκουμα του καφέ, έσκυψε κ' επήρε κάρβουνα και τ' άναψε επιδέξια σε λίγες στιγμές στο σιδερένιο φουρνέλο, φυσώντας τα με το στόμα πρώτα και στερνά με το βέντουλο. Και εσυλλογιζότουν:
«Έξη στήματα σφυρίδες από τέσσερα φράνκα το στήμα κάνουνε... έξη, κ' έξη, δώδεκα· και δώδεκα, εικοστέσσερα φράνκα· ως το σάββατο μεθαύριο, θα γένουνε άλλα τρία, τρεις ντουζίνες όλα όλα, τριάντα έξη φράνκα· θα πάνε κι αυτά μαζί με τ' άλλα στον κομό, και σα γενούν εκατό του τα δίνω και τα παίρνει στην τράπεζα. Μην τα ιδεί όμως πρώτα ο μεθύστακάς μου, γιατί τα παίρνει και τα κάνει στάχτη ευτύς στην ταβέρνα! Ωχ, τόνε γνοιάζει εκείνονε για τα παιδιά μας, για τσι κοπέλες μας! τα μαυρισμένα μεγαλώνουνε ωστόσο. Να η Ρήνη μου, εγίνηκε, πάει, γυναίκα· αν επρόσμενα από 'φτόνε, αλλίμονό της! Ό,τι εκάμανε τούτα τα μπράτσα, αλλιώς ουδέ ποκάμισο ν' αλλάξουμε δε θα 'χαμε». Κι αναστέναξε κουνώντας το κεφάλι.
Όλο παίζοντας με το βέντουλο εφώναξε στην κρεβατοκάμαρη:
«Ε Ρήνη, τι έπαθες σήμερα! Ασηκώσου, μωρή κοπέλα! Με το νου πλουταίνει η κόρη, με τον ύπνο η ακαμάτρα. Δεν ακούς, ε! Ή κάνεις που δεν ακούς; Ξύπνα, λέω, ξύπνα».  
«Ακόμα δεν εχάραξε, μητέρα» αποκρίθηκε από μέσα χασμουριώντας η Ρήνη που ήθελε να πάρει ακόμα ένα γλυκό σουρούπι.».

1.Ποιο  μοντέλο οικογένειας περιγράφει ο συγγραφέας;
2.  Ποια είναι η κοινωνική θέση της γυναίκας σε αυτό το μοντέλο;
3.Ποιους κοινωνικούς θεσμούς διακρίνεις στο παραπάνω απόσπασμα;


Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου