Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου. Γράφοντας ερευνητική εργασία.


Από τη θεωρία προς την πράξη: Παράδειγμα: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ποιο είναι το πρόβλημα που μας απασχολεί:
Η Ελληνική Επανάσταση.
Ποια είναι τα αίτια της Ελληνικής Επανάστασης;
Οικονομικά,κοινωνικά,πολιτικά,ιστορικά,θρησκευτικά  κ.α.
Ποιες παράμετροι σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση;
Ιστορικοί: η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
Οικονομικοί: η άνοδος της εμπορικής και Φαναριώτικης αστικής τάξης κ.α.
Ο  ρόλος της Ρωσίας .
Αναζήτηση πληροφοριών:
1.Βιβλιογραφία
2.Διαδίκτυο
3,Άρθρα
4.Μελέτες
5.Αρχεία
1.Σαράντου Καργάκου: Η Ελληνική επανάσταση
3.Ευγενίου Ντελακρουά: Η Ελληνική Επανάσταση στη Ζωγραφική
4.Αρχείο εφημερίδων παλαιάς Βουλής.
Εθνική βιβλιοθήκη.
Κάνω επιλογή των πληροφοριών  που συνέλεξα:
Επειδή θέλω να συντάξω κυρίως μία οικονομική μελέτη για την Ελληνική Επανάσταση δίνω ιδιαίτερο βάρος στις οικονομικές πληροφορίες(άνοδος αστικής τάξης, ανάπτυξη Ελληνικού εμπορίου,κ.λ.π).Σημαντικός παράγοντας είναι η σχέση του Γαλλικού και Αγγλικού εμπορίου και των μεταξύ των αποκλεισμών διότι επηρεάσθηκε πολύ η Ελληνική οικονομία.
Κατηγοριοποιώ τις πληροφορίες που συνέλεξα:
Ποιος,πού,πότε,γιατί, σκοπός, συνέπειες(η Ελληνική Επανάσταση άνοιξε τον οικονομικό δρόμο στις Μεγάλες Δυνάμεις προς την Ανατολή.
Γράφω το δικό μου κείμενο:
Με βάση ιστορικές φόρμες(ποιος, πού, πότε, γιατί,  σκοπός κ.λ.π).
 Παίρνω θέση, επιχειρηματολογώ, δίδω παραπομπές και βιβλιογραφία.
Από τις τάδε πηγές μπορούμε να συμπεράνουμε κ.λ.π.

Ασκήσεις:


1.Να σημειώσεις στο παρακάτω κείμενο τις διαρθρωτικές λέξεις και να δηλώσεις τον τρόπο λειτουργίας τους.
«Γιατί όχι μόνο οι Έλληνες από την αυγή της ιστορίας τους απλώθηκαν ακτινωτά σε ολόκληρο το μεσογειακό κόσμο και πέραν αυτού με τις αρχαίες αποικίες τους, τις νεώτερες παροικίες και την κατά καιρούς επεκτατική πολιτική τους των διαφόρων πολιτικών σχηματισμών του Ελληνισμού, αλλά και οι διάφοροι λαοί της Δύσης και της Ανατολής κατέκλυσαν κατά καιρούς πρόσκαιρα ή μονιμότερα τον Ελληνικό χώρο».

2.Να δώσεις τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων του παρακάτω κειμένου:
«Ο Ελληνικός χώρος στις γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές του δομές αποτέλεσε πάντα σε ολόκληρη την ιστορία του έναν οριακό χώρο ανάμεσα σε δύο ξεχωριστούς κόσμους –ανατολικό και δυτικό- που δεν έμειναν ποτέ στεγανά κλειστοί».

3.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:

Λέξη
Συνώνυμο
Αντώνυμο
Μειονότητα


Τελευταία


Κυρίαρχη


Επιτακτικά


Ομάδα


πρόσκαιρα4.Δίδω τις σημασίες των παρακάτω λέξεων:

Ιστοριοδίφης
Συλλήβδην
Κρουνός
Παννύχιον
Νυχθημερόν.

5.Ως ιστορικός καλείσαι να συγγράψεις μια ιστορική μελέτη έρευνας με θέμα τα αίτια της Γαλλικής Επανάστασης.(200 λέξεις).


Βασίλειος Μακρυπούλιας, φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου