Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου. Οι διάφοροι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων.


Α. Με ασύνδετο σχήμα.
Οι προτάσεις μπαίνουν η μία πλάι στην άλλη χωρίς κανένα σύνδεσμο(ασύνδετο σχήμα).
Τα παιδιά χόρευαν, πηδούσαν, τάραζαν, τον κόσμο με τις φωνές τους.
Β.παράταξη(παρατακτική σύνδεση).
Συνδέονται μεταξύ τους με παρατακτικούς συνδέσμους. Σε αυτή την περίπτωση οι προτάσεις παρατάσσονται η μία πλάι στην άλλη ισοδύναμα και ισότιμα και είναι όμοιες μεταξύ τους(κύρια με κύρια , δευτερεύουσα με δευτερεύουσα).
Ήθελα να σε βοηθήσω  αλλά δεν είχα δυνάμεις.
Πήγαινε στο σπίτι του ή τηλεφώνησέ του.
Αν προσπαθήσουμε και αγωνισθούμε , θα νικήσουμε.
Γ.Υπόταξη(υποτακτική σύνδεση).
Συνδέονται μεταξύ τους προτάσεις μη ισότιμες , κάποιες από τις οποίες μεταβάλλονται σε μέρη μιάς άλλης πρότασης και συνδέονται με αυτή με διάφορες συνδετικές λέξεις.
Αφού έφαγε κοιμήθηκε.
Κουράσθηκε επειδή διάβασε πολύ.
Δεν ξέρεις πόσο με βοήθησε ο Γιάννης.
 Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι:
Συμπλεκτικοί σύνδεσμοι :
Και,κι,ούτε,μηδέ,μήτε,ουδέ….
Αντιθετικοί σύνδεσμοι:
Μα, αλλά, παρά, όμως ,ωστόσο,μόνο….
Διαχωριστικοί σύνδεσμοι:
Ή,  είτε….

Η υποτακτική σύνδεση:
Α. με συνδέσμους:
Ότι,πώς, αν και , ενώ, αφού, επειδή, για να , ώστε….
Β. με συνδεσμικές φράσεις:
Την ώρα πού, εκεί που, τη στιγμή που, κ.λ.π.
Γ.με αναφορικές αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα:
Πού, όποιος, όσος,ό,τι, όπου, όπως…κ.λ.π.
Δ.με ερωτηματικές αντωνυμίες ή με ερωτηματικά επιρρήματα:
Ποιος, τι,πόσο,πού,πώς,πότε,πόσο,κ.λ.π…

Ασκήσεις.

Kοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄Γυμνασίου. Η έννοια της κοινωνίας.


1. Με τον όρο κοινωνία εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε κάποιον τόπο ή σε μία ιστορική περίοδο και έχει ευρεία (ανθρωπότητα) ή στενή εφαρμογή (ομάδες ανθρώπων στο χώρο και τον χρόνο) ως έννοια. Σε έναν εναλλακτικό ορισμό ως κοινωνία φέρεται η διαρκής στο χρόνο συνεργατική ομάδα, τα μέλη της οποίας ανέπτυξαν οργανωμένα πρότυπα σχέσεων μέσω της διαρκούς αλληλεπίδρασής τους..
2.Η λέξη κοινωνία παράγεται από την Ελληνική λέξη «κοινός» και άρα δηλώνει την ομόθυμη και ομόφρονη συνύπαρξη ανθρώπων με πνευματικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.
3. Οι κοινωνίες μπορούν επίσης να οργανωθούν σύμφωνα με την πολιτική δομή τους. Ανάλογα με το αυξανόμενο μέγεθος και την πολυπλοκότητα, υπάρχουν ζώνες, φυλές και κρατικές κοινωνίες. Αυτές οι δομές μπορούν να έχουν τις ποικιλίες βαθμών της πολιτικής δύναμης, ανάλογα με τα πολιτιστικά, γεωγραφικά, και ιστορικά περιβάλλοντα με τα οποία αυτές οι κοινωνίες πρέπει να υποστηρίξουν. Μια κοινωνία που είναι ανίκανη να προσφέρει μια αποτελεσματική απάντηση σε άλλες κοινωνίες που ανταγωνίζεται θα ενταχθεί συνήθως στον πολιτισμό της ανταγωνιστικής κοινωνίας.
4.Σήμερα η έννοια  της κοινωνίας έχει διευρυνθεί με βάση τις σύγχρονες πολιτιστικές, επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις. Συζητούμε λοιπόν για κοινωνία της πληροφορίας, της ενημέρωσης, των πολιτών.
Κείμενα.
Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια της κοινωνίας στα παρακάτω κείμενα;
Α. ΚΤΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) είναι η εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που λειτουργεί ως ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που διατίθενται σε Ελληνικές επιχειρήσεις για επιχορηγούμενες δράσεις σχετικές με Πληροφορική και καινοτομίες.Όραμα της Εταιρείας αποτελεί “Η ανάδειξη της ΚτΠ Α.Ε. ως ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης Φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που θα τους οδηγήσει προς την Κοινωνία της Πληροφορίας”Ως βασικούς σκοπούς, η Εταιρεία, έχει θέσει:Την εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιοεφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και την υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Nεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Εκμάθηση Υποκεμένου και συνθέτων λέξεων.


Α. Κείμενο:

Οι αστροναύτες αξίζουν το θαυμασμό μας για πολλούς λόγους.Πρώτα-πρώτα γιατί είναι άνθρωποι με τεράστια ψυχική δύναμη και αντοχή, ριψοκίνδυνοι και τολμηροί, με υπομονή, με θάρρος και αποφασιστικότητα, που έχουν τάξει τον εαυτό τους στην επιστήμη και στον αγώνα της ανίχνευσης των μυστικών του σύμπαντος. Δεν είναι μόνο τα πολλά χρόνια των σπουδών και της ειδικής επιστημονικής κατάρτισης καθώς και οι άπειρες ώρες μελέτης και δοκιμών αλλά και η μακροχρόνια και επίπονη εκπαίδευση στην οποία υποβάλλονται για να προετοιμάσουν το σώμα τους και να το κάνουν ικανό να αντέχει τις κάθε λογής καταπονήσεις στις οποίες θα το υποβάλλει ένα διαστημικό ταξίδι από την αρχή έως το τέλος του. Για αυτή λοιπόν την αφοσίωσή τους στον υψηλό σκοπό και στο δύσκολο έργο,για τις ψυχικές δυνάμεις και ικανότητες , για την κατάρτιση και την επίπονη άσκηση αξίζει να θαυμάζουμε τους αστροναύτες.

Β. Ερωτήσεις.

Β1.Για ποιους λόγους αξίζει να θαυμάζουμε τους αστροναύτες;

Β2.Να σημειώσεις 10(δέκα) υποκείμενα του κειμένου.

Nεοελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου. «Η έννοια της Ελληνικότητας».


Α΄Κείμενο.
Η κατά κόρον αναφορά στην «ελληνικότητα» σε ποικίλα συμφραζόμενα τα τελευταία χρόνια δεν έχει προκαλέσει και την ανάλογη διάθεση για αποσαφήνιση της έννοιας. Θα έλεγα ότι συμβαίνει το αντίθετο καθώς η λέξη ξεφυτρώνει σχεδόν παντού. Τι εννoούμε όμως τελικά με τον όρο ελληνικότητα; Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ελληνικής ζωής και κουλτούρας, την ελληνική ταυτότητα, κάποιο τεκμήριο ιθαγένειας και γνησιότητας, τα στοιχεία τα οποία αξιοποιεί κάποιος λογοτέχνης ή καλλιτέχνης (Ελληνας ή ξένος) για να προσδώσει στο έργο του ελληνικό χρώμα; Στη σελίδα «Πατριδογνωσία» του κυριακάτικου περιοδικού της «Καθημερινής» το ερώτημα αφορά το αν η ελληνικότητα είναι αίσθημα ή συνείδηση όχι όμως ταυτότητα. Είναι όμως ή δεν είναι η ελληνικότητα ταυτότητα;
Μπορεί η λέξη «ελληνικότητα» να εισάγεται στα 1851 από τον Κωνσταντίνο Πωπ, αλλά για να κατανοήσουμε το πώς προκύπτει ως έννοια ή ιδεολόγημα θα πρέπει να δούμε μια άλλη εννοιολογική διάκριση μεταξύ συνείδησης και ταυτότητας. Αρκετοί έλληνες ιστορικοί και διανοούμενοι επιμένουν περισσότερο στην έννοια της (νεο)ελληνικής συνείδησης ενώ ελάχιστοι υιοθετούν την έννοια της ταυτότητας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Μολονότι κάποιοι θα ισχυριστούν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους έχω την αίσθηση ότι αυτή λανθάνει.

Κοινω νική και Πολιτική Αγωγή Γ΄Γυμνασίου. Άτομο φύσει κοινωνικό όν.


Η θεωρία του Πλατωνικού Πρωταγόρα:
Ήταν κάποτε μια εποχή, που υπήρχαν θεοί, αλλά δεν υπήρχαν ζώα καμιάς ράτσας πάνω στη γη. Και όταν ήρθε η ώρα που όρισε και γι’ αυτά η μοίρα να ’ρθουν στον κόσμο, τα πλάθουν οι θεοί μέσα στη γη από ένα μείγμα που έκαναν από χώμα και φωτιά και απ’ ό,τι μπορεί να ενωθεί με χώμα και φωτιά.Λοιπόν, την ώρα που ήταν να τ’ ανεβάσουν στο φως του ήλιου, έδωσαν εντολή στον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να τα φροντίσουν και να τους μοιράσουν αξιοσύνες, τέτοιες που να ταιριάζουν στον καθένα τους.Τότε ο Επιμηθέας ζητά από τον Προμηθέα τη χάρη, μόνος του να κάμει τη μοιρασιά: «Κάνω εγώ τη μοιρασιά, του είπε, κι εσύ έρχεσαι μετά και κάνεις επιθεώρηση».Μ’ αυτά τον πείθει, και κάνει αυτός τη μοιρασιά. Αρχίζει λοιπόν αυτός τη μοιρασιά, και σε μερικά έδινε δύναμη, όχι όμως και γρηγοράδα, ενώ τα πιο αδύνατα τα εφοδίαζε με γρηγοράδα· σ’ άλλα έδινε όπλα, για όσα όμως άφηνε χωρίς αρματωσιά σοφιζόταν κάποια άλλη ικανότητα, για να κρατιούνται στη ζωή.Που λες, ο Επιμηθέας βέβαια δεν ήταν και πολύ σοφός· έτσι δεν πήρε είδηση πως ξόδεψε όλες τις χάρες στα άλογα ζώα· του έμενε ωστόσο αφρόντιστη ακόμα η ράτσα των ανθρώπων – και δεν ήξερε τι να κάνει.Την ώρα που εκείνος καθόταν με τα χέρια σταυρωμένα, έρχεται ο Προμηθέας για να επιθεωρήσει τη μοιρασιά. Και βλέπει τα άλλα ζώα εφοδιασμένα με όλα κι όπως τους ταίριαζε, τον άνθρωπο όμως γυμνό και ξυπόλυτο, δίχως σκεπάσματα και αρματωσιά· είχε φτάσει κιόλας η μέρα που όρισε η μοίρα να βγει κι ο άνθρωπος από τη γη στο φως του ήλιου.Τότε, καθώς έζωνε τον Προμηθέα η δυσκολία, ποιον τρόπο να βρει για να κρατηθεί ο άνθρωπος στη ζωή, του ήρθε στον νου να κλέψει του Ηφαίστου και της Αθηνάς την τεχνική γνώση μαζί και τη φωτιά – γιατί δίχως φωτιά η τέχνη αυτή δεν μπορεί να γίνει κτήμα κανενός ούτε να του σταθεί χρήσιμη – και έτσι την κάνει δώρο στον άνθρωπο.Ο άνθρωπος λοιπόν μ’ αυτόν τον τρόπο πήρε στα χέρια του την τέχνη που τον βοηθά για να ζήσει, αλλά του έλειπε η άλλη τέχνη, η πολιτική· γιατί αυτή βρισκόταν δίπλα στον θρόνο του Δία.Όμως ο Προμηθέας δεν είχε πια καιρό να μπει στην ακρόπολη του Δία – ας μην ξεχνάμε ότι ο Δίας είχε φοβερούς καστροφύλακες.Μπήκε όμως κρυφά στο συνεταιρικό εργαστήρι της Αθηνάς και του Ηφαίστου, που μέσα εκεί δούλευαν – με τι μεράκι! – τις τέχνες τους· κλέβει λοιπόν και του Ηφαίστου την τέχνη, που δουλεύει με τη φωτιά, και τις υπόλοιπες τέχνες, που είναι της Αθηνάς, και τις δίνει στον άνθρωπο.Και έτσι ο άνθρωπος απόχτησε εφόδια για να ζήσει, ο Προμηθέας όμως, όπως λεν, [εξαιτίας του Επιμηθέα] σε λίγο δικάστηκε για κλοπή.Λοιπόν, μια και ο άνθρωπος πήρε κι αυτός μερίδιο από τον κλήρο των θεών, πρώτα πρώτα αυτός μόνο απ’ όλα τα ζωντανά, σαν συγγενής των θεών βέβαια, πίστεψε σε θεούς και άρχισε να χτίζει βωμούς και αγάλματα των θεών· κατόπι, με την αξιοσύνη του γρήγορα σχημάτισε γλώσσα και λέξεις, συνταιριάζοντας τις συλλαβές, και βρήκε και κατοικίες και ρούχα και υποδήματα και στρώματα και τις τροφές που δίνει η γη.Μ’ αυτά λοιπόν τα εφόδια οι άνθρωποι τον πρώτο καιρό ζούσαν σκόρπιοι, πολιτείες όμως δεν υπήρχαν.Έτσι, τους αφάνιζαν τα θηρία, γιατί σ’ όλα τα σημεία ήταν πιο δυνατά απ’ αυτούς· κι η βιοτεχνία τους τους βοηθούσε βέβαια σ’ ό,τι χρειάζονταν για να βρουν την τροφή τους, όμως δεν μπορούσε να τους σώσει στον πόλεμο με τα θηρία· κι αιτία ήταν που δεν κάτεχαν ακόμη την πολιτική τέχνη, που ένα μέρος της είναι η τέχνη του πολέμου· τότε ένιωσαν την ανάγκη να συγκεντρώνονται και να χτίζουν πολιτείες, για να σωθούν

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Ανάλυση και ασκήσεις στο κείμενο 3 σελ.12-13.


Ελλάδα είναι οι άνθρωποι.
a.Προσέγγιση του κειμένου.
1.Ιστορικές γνώσεις.
Γιατί ένας χώρος μπορεί και πρέπει να είναι σημαντικός; Μέσα από την ιστορία γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες είχαν αναπτύξει από τα αρχαία ακόμη χρόνια σπουδαίο πολιτισμό. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του πολιτισμού είναι το σημαντικότατο στοιχείο της φιλοξενίας.Ο Όμηρος σε πολλά σημεία των επών του διαφημίζει τη φιλοξενία. Στο σημείο όπου ο Μέντης-Αθηνά έρχεται στην Ιθάκη ο Όμηρος αποκαλύπτει όλο το καταπληκτικό τυπικό της φιλοξενίας που ακολουθούσαν οι αρχαίοι ημών Πρόγονοι. Αυτό το τυπικό αποκαλύπτει την φιλοσοφική βάση όλων των ενεργειών των Ελλήνων- γι αυτό το λόγο αξίζει να ασχοληθεί κανείς μαζί τους και να τους μιμηθεί διαχρονικά.
Συγκεκριμένα όπως οι Ολύμπιοι Θεοί φιλοξενούν και προσέχουν στη γή τους ανθρώπους και τους παρέχουν τα αναγκαία προς τη ζωή, παρόμοια και οι άνθρωποι  θα πρέπει να προσφέρουν  στους συνανθρώπους τους όσα περισσότερα μπορούν( ενσυνείδητα με βάση τις ιδέες τους).
Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε την κουλτούρα κάθε τόπου πρίν ασχοληθούμε με τους λόγους που θα μας ωθούσαν να τους επισκεφθούμε:
Γιατί επίσης θα άξιεζε κάποιος να επισκεφθεί την Ελλάδα (προσοχή προκειμένου να αναπτύξει :
Το μυαλό του
Την ψυχή του
Την καθημερινότητά του.
Οι λόγοι είναι :
Α.Φιλοσοφία Β.Τέχνη Γ.Ποίηση Δ.Τεχνολογία Ε.Πολιτεία Στ.Κουλτούρα καλής ζωής. Ζ.Περιβάλλον Η.Φυσικές άλλες καθημερινές χαρές και απολαύσεις.
2.Ασχολούμαι με το γιατί θα επισκεφτόμουν ένα τόπο: