Νεοελληνική γλώσσα Γυμνασίου. Οι συζυγίες των ρημάτων.


Τα ρήματα δεν κλίνονται όλα με τον ίδιο τρόπο.Ανάλογα με τον τρόπο που κλίνονται στον ενεστώτα και τον παρατατικό της οριστικής χωρίζονται σε δύο ομάδες, τις συζυγίες:
Α΄Συζυγία
Β΄Συζυγία.
Ακούω – ακούομαι
Ανοίγω-ανοίγομαι
Βρίσκω-βρίσκομαι
Περνώ- περνιέμαι
Συγκινώ-συγκινούμαι
Λυπώ-λυπούμαι (και λυπάμαι).

Ασκήσεις.
1.Με βάση τα προηγούμενα παραδείγματα να καθορίσεις σε τι τελειώνουν και που τονίζονται τα ρήματα της α΄και β΄συζυγίας στην ενεργητική και παθητική φωνή.

2.Να βρείς το α΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων και να κατατάξεις τα ρήματα στις συζυγίες τους.
1.Από μία τσάντα που κρατά βγάζει τα σύνεργά του.
2.Αρχίζει να ψάχνει.
3.Ετοιμάζεται να φύγει αλλά ξαφνικά πετιέται σαν ελατήριο.
4.Στο υπνοδωμάτιο δεν είχε πάει.
5.Όταν τα τακτοποίησε όλα τηλεφώνησε στην αστυνομία.
6.Ζήτησε να του αφήσουν περιθώριο για να μπορέσει να απομακρυνθεί.

3.Να σχηματίσεις μερικές προτάσεις με άλλα ρήματα της α΄και β΄συζυγίας.

4.Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με κατάλληλους τύπους των ρημάτων της α΄συζυγίας που δίδονται.Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιονδήποτε χρόνο ή πρόσωπο ταιριάζει.


1. Για να………………………………..(λύνω) αυτή την άσκηση πρέπει τώρα να …………………….(διαβάζω) προσεκτικά τη θεωρία.
2.Χθές το πρωΐ μόλις ………………………………………(σηκώνομαι)…………………………..(τρέχω) αμέσως στο ταχυδρομείο.
3.Οι αμυγδαλιές ………………………………..(ανθίζω) πρίν από λίγες ημέρες και ………………………….(στολίζω) τον κήπο μας.
4.Εμείς οι μαθητές της πρώτης …………………………(ετοιμάζω) μία γιορτή και …………………...(πιστέυω) να………………………….(συγκεντρώνω) πολύ κόσμο.

5.Ο ξένος όλο αυτόν τον καιρό ……………………………(κρύβομαι) γιατί ………………………………..(αντιμετωπίζω) μεγάλο κίνδυνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου