Διαγώνισμα Α΄Λυκείου Έκφραση-Έκθεση(πηγή:http://taexeiola.blogspot.gr/2013/10/diagonimata-ekthesi-a-lykeiou.html).- 28 -
Διαγώνισμα 15
ο
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
«Η ψυχαγωγία των νέων», Σ. Καργάκος
Η ψυχαγωγία των νέων
Οι νέοι, για να μπορούν να αισθάνονται νέοι, χρειάζονται ένα νεανικό τρόποψυχαγωγίας, που να τονώνει το δυναμισμό τους και να ενισχύει τη φρεσκάδα τους. Άλλωστε, πραγματικός στόχος της ψυχαγωγίας είναι η αγωγή της ψυχής, ηδιάπλαση που οδηγεί στη βαθμιαία προαγωγή του ατόμου. Ψυχαγωγία δε σημαίνειοποιαδήποτε κάλυψη του ελεύθερου χρόνου με ασχολίες που διαμορφώνουν ένα χαμηλό ήθος και μια ατελή ή ευτελή προσωπικότητα... Σήμερα, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μιας καταναλωτικής κοινωνίας ακόμηκαι η διασκέδαση έγινε καταναλωτικό προϊόν που αγοράζεται και πουλιέται. Η λεγόμενη «βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου», χρησιμοποιώντας τις τεχνικές τουmarketing, επιβάλλει στους νέους ορισμένα στερεότυπα συμπεριφοράς, όσον αφορά τον τρόπο ψυχαγωγίας. Οι νέοι. για να μην απομονωθούν από τουςσυνομιλητές τους, αναγκάζονται να τα αποδεχθούν δέχονται «να χάσουν τοπρόσωπο τους, για να μοιάσουν με τους άλλους». Από τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις τους λείπει ο αυτοσχεδιασμός, οαυθορμητισμός, η γνησιότητα. Ακόμη και κάποιες υστερικές εκδηλώσεις είναι μέσαστο πρόγραμμα· ένα είδος «ψυχαγωγικού χάπενινγκ». Εφόσον οι νέοι είναι τοτραγούδι τους. Σήμερα το τραγούδι προωθείται από κάποιες πολυεθνικές εταιρείες,που καθορίζουν έναν τρόπο ψυχαγώγησης για όλη τη νεολαία της γης. Βέβαια, τοτραγούδι πρέπει να ενώνει αλλά όχι να ισοπεδώνει ή να ομοιοποιεί και να περνάστο χώρο της νεολαίας κάποια ύποπτα μηνύματα και κάποιους ύποπτους τρόπουςζωής. Η ετεροκατευθυνόμενη, όμως, διασκέδαση δεν ικανοποιεί τις βαθύτερεςανάγκες των νέων, αφού πρωταρχικά μέσω αυτής αποσκοπείται η εξασφάλιση τουκέρδους. Γι' αυτό άλλωστε αντιμετωπίζει τους νέους σαν οικονομικά μεγέθη κι όχιως αυτόνομες προσωπικότητες, με αναπτυγμένη κρίση, βούληση κι ευαισθησία. Ηψυχαγωγία από αγωγή της ψυχής γίνεται αγωγή προς κατανάλωση.Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο νέος, συχνά, κυριεύεται από μιαπαθητικότητα. Οι διάφορες μορφές ψυχαγωγίας, όπως ο χορός και το τραγούδι, δεν  λειτουργούν ως ερεθίσματα, που θα τον προτρέψουν να εκφραστεί μ' ένα δικό τουδυναμισμό και δημιουργικό τρόπο ψυχαγωγίας. Αντίθετα, τον ωθούν σε μιαπαθητική στάση ζωής, σε πανομοιότυπες μορφές διασκέδασης που τον διδάσκουν απάθεια και αδιαφορία. Συχνά το τραγούδι γίνεται ένας άμεσος ή έμμεσος τρόποςπροβολής των ναρκωτικών, κάποιων αντικοινωνικών συμπεριφορών καιψυχοφθόρων ιδεολογιών. Σήμερα το μο- ντέρνο τραγούδι διαμορφώνει όχι μόνο τηγλώσσα αλλά και τη σκέψη των νέων. Αυτό εξηγεί το γιατί το λεξιλόγιο της ελληνικήςνεολαίας βρίθει από ξενικά στοιχεία ή από λέξεις δήθεν λαϊκές, που προωθούνταιαπό κάποια τραγούδια μιας νέας αργκό, που εκφράζει τον πρόσφατο μουσικό μας λαϊκισμό, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά εμβόλιο ανοησίας στη σκέψη και στηγλώσσα των νέων παιδιών. Απ' όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ψυχαγωγίας δεν εξαρτάται, από το μεγάλο ποσοστό, από τη θέληση των ίδιων των νέων. Απλά τους

- 29 -
 μεταβάλλει σε άκριτους δέκτες απολαύσεων. Μέσω της ελεγχόμενης ψυχαγωγίαςπερνούν και οι νέοι τρόποι εξάρτησης. Κι επειδή οι νέοι όλου του κόσμουαντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, ρέπουν προς ένα ενιαίο τρόπο διασκέδασης. Όμως. από αυτό επωφελούνται οι πολυεθνικές δισκογραφικές εταιρίες, για ναδιαμορφώσουν ένα παγκόσμιο πρότυπο ψυχαγωγίας, σύμφωνα με τα δικά τουςσυμφέροντα. Σήμερα το τραγούδι εκφράζει κατά κάποιον τρόπο την ιδεολογία των νέων. Μέσα από αυτή την «ιδεολογία» επιχειρείται η από-εθνικοποίηση των λαών και η αποκοπή τηςνεολαίας από την εθνική της κουλτούρα. Δεν υποβοηθούνται σήμερα οιπροσπάθειες, που θα έδιναν τις δυνατότητες στους νέους να βρουν και μέσαψυχαγωγίας στη δική τους κουλτούρα.
1) Να συνθέσετε την περίληψη του κειμένου ( 100-120 λέξεις)
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) Βρείτε μέσα από το κείμενο πέντε συνυποδηλωτικές φράσεις.2) Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων με την τεχνική τηςαιτιολόγησης την παρακάτω θεματική πρόταση:
«Η ψυχαγωγία από αγωγή τηςψυχής γίνεται αγωγή προς κατανάλωση»
 3) Να επισημάνετε τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου:
«Από τιςψυχαγωγικές εκδηλώσεις … αγωγή προς κατανάλωση»
και να δώσετε ένανπλαγιότιτλο.4) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:
αυτόνομες, κυριεύεται, παθητικότητα, ερεθίσματα, βούληση
Γ. ΕΚΘΕΣΗ:
Πώς μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να συμβάλλει η πολιτεία στην ορθή αξιοποίησητου ελεύθερου χρόνου των νέων; Υποθέστε πως το κείμενο σας θα αποτελέσει τηνεισήγησή σας σε συζήτηση που θα διεξαχθεί σε συνάντηση των μαθητών τωνσχολείων της περιοχής σας με τους τοπικούς φορείς της πολιτείας. (300-350 λέξεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου