Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου & Ιουνίου .Μάθημα : Ιστορία Γ΄Γυμνασίου


Θέματα.
Ομάδα :Α.
Α1. Τι ονομάζουμε «κίνημα του διαφωτισμού;»Τι γνωρίζετε για την ύπαρξη των φυσικών δικαιωμάτων στο κίνημα του διαφωτισμού;
Μον.4.
Α2. Πώς ήταν οργανωμένη η γαλλική κοινωνία του 18ου αι ;
Μον.4.
Α3.α)τι γνωρίζετε για τη Φιλικη Εταιρεία;
Μον.2.
       Β)τι γνωρίζετε για το κίνημα του Φιλελληνισμού;
Μον.2.
Α4.α).Ποιά ήταν τα κύρια γνωρίσματα της εκβιομηχάνισης;
Μον.2.
       Β)Πώς εξαπλώθηκε η βιομηχανική επανάσταση;
Μον.2.
Α5)α).Τι συνέβη την 3η Σεπτεμβρίου του 1843;
Μον.2.
       Β)Τι γνωρίζετε για το σύνταγμα του 1864;
Μον.2.
(Από τα 5(πέντε)θέματα να απαντήσετε σε 3(τρία).
Ομάδα Β.
Β1.Με βάση τις πληροφορίες του παρακάτω κειμένου να γράψετε τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο  συντελέσθηκαν σημαντικές μεταβολές στην Ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αιώνα:
«Οι εξελιγμένες μηχανές του Άρκραϊτ (Άγγλος βιομήχανος)απαιτούν λίγα χέρια ,και μάλιστα μόνο παιδιά,με την επίβλεψη ενός επιστάτη.Ένα παιδί μπορεί να παράγει τόσο όσο μπορούσαν παλαιότερα δέκα ενήλικες ,καμία φορά και περισσότερο.Οι εξελιγμένες κλωστικές  μηχανές απαιτούν μόνο ένα εργαζόμενο για να τις δουλέψει.Έτσι σε διάστημα δέκα ετών  ο Ρίτσαρντ Ακράϊτ,ένας πάμπτωχος άνθρωπος που είχε δεν είχε παρά πέντε λίρες όλες και όλες,έχει αποκτήσει περιουσία που ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες λίρες.Την ίδια στιγμή εκατοντάδες γυναίκες είναι αναγκασμένες και υποχρεωμένες ,όταν βεβαίως βρίσκουν δουλειά,να εργάζονται από το πρωΐ έως το βράδυ ,παράγοντας τεράστιες ποσότητες βαμβακερού υφάσματος για  τέσσερεις  πέντε πένες».

(Ralph Mather,Μία αντικειμενική παρουσίαση της ζωής των φτωχών κλωστών βαμβακιού στο Lankanshire(1780).
Μον.4.
Β2.Ποιά θεωρία του Ζάν Ζάκ Ρουσσώ διαφαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα;
«Οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας δεν είναι αφέντες  του λαού μα υπάλληλοί του.Ο λαός θα πρέπει να μπορεί να τους διορίζει και να τους απολύει όποτε θέλει.Δεν υπάρχει θέμα να συμβληθούν με το λαό.Θα πρέπει να τον υπακούσουν.».
Μον.4.
Β3.Ποιοί λόγοι ίδρυσης του Στρατιωτικού συνδέσμου διακρίνονται στο παρακάτω απόσπασμα;
«Ο στρατιωτικός Σύνδεσμος επιθυμεί η θρησκεία να υψωθεί στον ιερό προορισμό της.Η Διοίκηση της χώρας να γίνει χρηστή και έντιμη.Η Δικαιοσύνη θα πρέπει να απονέμεται αμερόληπτα,γρήγορα και με ισότητα,σε όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση.Η εκπαίδευση του λαού θα πρέπει να είναι ωφέλιμη για για τον  πρακτικό βίο και τις στρατιωτικές ανάγκες της χώρας.Τέλος θα πρέπει να βελτιωθούν τα  οικονομικά της χώρας».
Μον.4.
Β4.Σε ποιο κίνημα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης αναφέρεται το παρακάτω κείμενο;
«Ο ριζοσπάστης Βρεττανός ποιητής Σέλεϋ όταν έμαθε την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης συνέθεσε ένα λυρικό δράμα με τίτλο Ελλάς.Στον πρόλογό του έγραφε: «Είμαστε όλοι Έλληνες.Οι νόμοι μας,η φιλολογίας μας,η θρησκεία μας και οι τέχνες μας έχουν όλα τις ρίζες τους στην Ελλάδα».
Μον.4
(Από τα 4(τέσσαρα)θέματα να απαντήσετε στα δύο(2)).Καλή επιτυχία!

      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου