Προαγωγικό διαγώνισμα μηνός Μαίου & Ιουνίου στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσης.B΄Γυμνασίου.


Α΄Κείμενο:  
Οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν την εκπαίδευση.
Ακόμη και οι πιο παραδοσιακοί παιδαγωγοί έχουν  αντιληφθεί πλέον ότι η τεχνολογία παρέχει στην  εκπαίδευση πρωτόγνωρες δυνατότητες και την ωθεί προς ενδιαφέρουσες αλλαγές. Για παράδειγμα μας επιτρέπει να διερευνούμε υποθετικά ερωτήματα ,να προσομοιώνουμε καταστάσεις και φαινόμενα ,να κάνουμε ορατά πράγματα που  διαφορετικά θα έμεναν αόρατα και να κατανοούμε με σαφήνεια αφηρημένες έννοιες.Αυτή βεβαίως η παραδοχή δεν έγινε από την μία ημέρα στην άλλη.
Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αι.για την αλλαγή του σχολείου είναι η εκπαίδευση να αρχίζει με βάση τις ανάγκες του μαθητή.Αντί δηλαδή το παιδί να προσαρμόζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παιδιού.Οι πολυπληθείς τάξεις παιδιών με το ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και σύστημα βαθμολόγησης κρίνονται πλέον  ανεπαρκείς και ζητούνται αλλαγές που θα  επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών του κάθε παιδιού τώρα και στο μέλλον.

Ο αμέσως επόμενος στόχος της αλλαγής είναι να αλλάξει το περιβάλλον μάθησης.Και εδώ εμφανίζεται πλέον ως πολύτιμος αρωγός η νέα τεχνολογία με τις δυνατότητες που παρέχει.Η τάξη του αυριανού σχολείου δεν θα περικλείεται πλέον από τους γνωστούς τέσσερεις τοίχους αλλά θα μεταφέρεται όπου το παιδί θα μπορεί να μάθει.
Τ.Καφαντάρης, «οι 10 τεχνολογικές καινοτομίες που θα αλλάξουν την εκπαίδευση».
Β.Ερωτήσεις.
Β1.Ποιός είναι ο πρώτος στόχος για την αλλαγή του σχολείου και γιατί;(όπως παρουσιάζεται στο κείμενο).
Μον.2,5.
Β2.Με ποια μέθοδο ανάπτυξης πιστεύετε ότι αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος του κειμένου;
Μον.2,5.
Β3.Να συντάξετε τις παρακάτω προτάσεις:
1.Η   τεχνολογία παρέχει στην  εκπαίδευση πρωτόγνωρες δυνατότητες.
2.Μας επιτρέπει να διερευνούμε υποθετικά ερωτήματα.
3.Την ωθεί προς ενδιαφέρουσες αλλαγές.
4.Μας  επιτρέπει να διερευνούμε υποθετικά ερωτήματα.
5.Ο αμέσως επόμενος στόχος της αλλαγής είναι να αλλάξει το περιβάλλον μάθησης.
Μον.2,5.
Β4.Να δώσετε από ένα αντώνυμο και από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις που δίδονται:
Λέξεις
Συνώνυμα
Αντώνυμα
παραδοσιακοί


επιτρέπει


αόρατα


αλλαγή


μάθησης       Μον.2,5.
Γ.Παραγωγή λόγου.
Πώς φαντάζεστε ένα διαφορετικό σχολείο για τις επόμενες γενεές μαθητών;
Μον.10.

Βασίλειος Μακρυπούλιας(ΠΕ2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου