Λατινικά Γ΄Λυκείου. Επαναληπτικές ασκήσεις.


1.Να εξηγήσεις την ακολουθία χρόνων στις παρακάτω προτάσεις.

a.Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur.
(τι αλλαγές θα συμβούν εάν στην κύρια πρόταση το ρήμα γίνει: cognoscebat).

b.Nescio enim quis posit diligere eum.
(τι αλλαγές θα συμβούν εάν στην κύρια πρόταση έχουμε : nesciveram

2.Να αναφέρεις το είδος και το τι εκφράζει ο παρακάτω υποθετικός λόγος.
Εrgo nisi peperissem ,Roma non oppugnaretur.
Nα μετατρέψετε τον παραπάνω υποθετικό λόγο σε α΄είδος και γ΄είδος.


3.Να μετατρέψεις τις παρακάτω προτάσεις σε μετοχικές:(τις υπογραμμισμένες).
Νοnnuli sunt in hoc ordine ,qui aut ea,quae imminent,non videant,aut ea,quae vident,dissimulent.
Cum Brennus dux esset,Romani oppugnabant urbem.

4.Να μετατρέψεις τις παρακάτω προτάσεις στην ενεργητική φωνή.
Dicerent id dictum esse a Cicerone.
Cicero dicit id factum esse a Sulla.

5.Na μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε παθητική φωνή(περιφραστική συζυγία του γερουνδιακού).
a.Caesar debuisset amare reginam.
b.Regina debuit fundare novam patriam.
Bασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου