Αξιολόγηση στα Λατινικά Γ΄Λυκείου στις μεταφράσεις των κειμένων.


1.Να μεταφράσετε τις παρακάτω προτάσεις.
a.Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur quo facilius divitias contemnere posset.
b.Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent ,ut eo uteretur ,vultum risu solvit et protinus dixit.
c.Caecilia uxor Metelli dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis ipsa fecit omen.

2.Nα αντιστοιχίσετε τις παρακάτω στήλες.
1.quodam sacello Α.Πέθανε η Καικιλία.
2.cum sororis filia Β.η ίδια η πραγματικότητα το επιβεβαίωσε.
3.aliqua vox congruens Γ.Παντρεύτηκε.
4.mea sede cedo Δ.κάποια φωνή ανταποκρινομένη.
5.Nam mortua est Caecilia. Ε.σου παραχωρώ τη θέση μου.
6.in matrimonium duxit. Στ.κάποιος ναϊσκος.
7.res ipsa confirmavit. Ζ.με την κόρη της αδελφής της.
3.Να μεταφράσεις στα λατινικά τις παρακάτω προτάσεις.

Α.Υπάρχουν μερικοί σε αυτή τη Σύγκλητο.
Β.Προσποιούνται πώς δεν υπάρχουν όσα βλέπουν.
Γ.Αυτοί εξέθρεψαν την ελπίδα του Κατιλίνα.
Δ.Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι.

4.Να μεταφράσετε την παρακάτω περίοδο:
Haec est tyrannorum vita in qua nulla fides,nulla caritas,nulla fiducia benevolentiae stabilis esse potest.Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt.Nullus locus amicitiae eis est.


Bασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου