Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Σχέδιο μαθήματος «Ενότητα 9η:Πρώτες προσπάθειες των επαναστημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους». Γιατί τα συντάγματα των Επαναστημένων Ελλήνων ήταν φιλελεύθερα και Δημοκρατικά;


Φιλελεύθερο είναι το πολίτευμα:
1.Σέβεται την προσωπικότητα του πολίτη και του αναγνωρίζει ελευθερίες.
2.Κατά τη φιλελεύθερη βιοθεωρία το άτομο δεν είναι απλό κύτταρο του κοινωνικού οργανισμού ,υποταγμένο σε κοινωνικούς απλά σκοπούς αλλά έχει οντότητα χωριστή,αξία αυτοτελή,και προσωπικότητα σεβαστή.
3.Η πολιτεία αναγνωρίζει κάποια όρια ελευθερίας του πολίτη εντελώς απαραβίαστα και σεβαστά.
4.Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία αγαθών τα οποία ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να απολαμβάνει.
Δημοκρατικό είναι το πολίτευμα :
1.Ιεραρχικά ανώτερο όργανο της πολιτείας είναι ο  λαός.
2.Ο λαός έχει κυρίαρχη εξουσία ,η βούλησή του είναι η ανώτερη πολιτειακή βούληση στην οποία υποτάσσονται όλα τα όργανα της πολιτείας και βέβαια οι πολίτες.
3.Δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου θα πρέπει η νομοθετική εξουσία να ασκείται από το λαό άμεσα(όπως ήταν στην αρχαιότητα)ή έμμεσα με αιρετούς αντιπροσώπους ,όπως θα πρέπει να γίνεται σήμερα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Προσοχή:
Δημοκρατία και φιλελευθερισμός δεν είναι ταυτόσημες έννοιες.Η δημοκρατία αναφέρεται στην οργάνωση της πολιτείας ενώ ο φιλελευθερισμός στις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και στην οργανωμένη πολιτεία.
Ως προς το πρώτο θέμα (του φιλελευθέρου χαρακτήρα)παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των 3 συνταγμάτων :
-Όλοι οι Έλληνες είναι όμοιοι και ίσοι ενώπιον των νόμων.
-Έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα.
-Διορίζονται στα διάφορα υπουργήματα ανάλογα με την αξιότητά τους.
-Έχουν δικαίωμα να αναφέρονται στις  αρχές.
-Είναι όλων η περιουσία η τιμή και η ασφάλεια κάτω από την προστασία των  νόμων και της πολιτείας.
-Στην ελληνική επικράτεια καταργείται η δουλεία.
Η Δημοκρατικότητα των συνταγμάτων καταφαίνεται από τα παρακάτω ψηφισθέντα άρθρα:
-Την επανάσταση έκανε ολόκληρο το έθνος και όχι απλά μία τάξη ανθρώπων.
-Η νομοθετική εξουσία ασκείται έμμεσα με αντιπροσώπους και κατοχυρώνεται το πολίτευμα που ονομάζεται κοινοβουλευτική δημοκρατία.
-Παράγοντες της νομοθετικής εξουσίας είναι το βουλευτικό(βουλή)και το εκτελεστικό(η κυβέρνηση).
-Τα  μέλη το νομοθετικού και του εκτελεστικού είναι αιρετά.
Πληροφορίες:
«Το σύνταγμα της Τροιζήνας ίσχυσε έως την άφιξη του Καποδίστρια πρώτου κυβερνήτου.Με ψήφισμά της την 18η Ιανουαρίου 1828 η Γ΄Εθνοσυνέλευση αποφάσισε την αναστολή του συντάγματος για να διευκολύνει τον κυβερνήτη προσωρινά στους γρήγορους χειρισμούς που απαιτούσαν οι περιστάσεις.

Α Σ Κ Η Σ Η.
Ποιες αιτίες της εμφύλιας διαμάχης (1823-1825)διαβλέπετε στο παρακάτω παράθεμα;
«Η σύναψη δανείων στο εξωτερικό συνδέεται με την εξωτερική πολιτική.Πολλές υπήρξαν οι επικρίσεις για τους επαχθείς όρους των δανείων και τη διασπάθισή τους από τις κυβερνήσεις των ετών 1825-1826.Το χειρότερο όμως ήταν ότι για τα δάνεια αυτά υποθηκεύθηκαν τα λεγόμενα  «εθνικά κτήματα»πράγμα που δυσχέρανε πολύ την εσωτερική πολιτική ζωή.Αδρανούσε κάθε κίνηση για αποκατάσταση ακτημόνων ,αγωνιστών και αλύτρωτων αδελφών.Έτσι έχανε και το κράτος τη δυνατότητα να αυξήσει τα εισοδήματά του από την εκποίηση των κτημάτων και την αύξηση της παραγωγής.Η πιο σημαντική πτυχή της σύναψης των δανείων ήταν αυτή που υποδηλώθηκε .Σήμαινε δηλαδή την αναγνώριση του αγωνιζομένου έθνους ως εμπολέμου κράτους και δημιουργούσε προστάτες που ενδιαφέρονταν να εξασφαλίσουν την επιστροφή των χρημάτων τους και ίσως κάποιες άλλες ακόμα πιο συμφέρουσες γι αυτούς σχέσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου