Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Η Θεωρία περί του δοκιμίου.Γενικές παρατηρήσεις.
1.Το  δοκίμιο αποτελεί διαλεκτικό τρόπο γραφής και ασχολείται με θέματα:
Α.κοινωνικά
Β.φιλοσοφικά
Γ.ηθικά
Δ.θέματα αισθητικής
.
Σκοπός.
Οξύνει την κρίση των μαθητών και τους ασκεί στην παραγωγή του λόγου.
Χαρακτηριστικά δοκιμίου:
1.Καλλιεργημένο ύφος
2.Προηγμένο λεξιλόγιο
3.Ποικιλία μορφών

4.αυστηρή ή χαλαρή λογική οργάνωση
5.ελεύθερη  ή αυστηρή συνειρμική οργάνωση.
6.Επιστημονική,λογοκρατική,λογοτεχνική γλώσσα.

Στο δοκίμιο η πραγμάτευση του θέματος:
1.είναι αφοριστική(ορίζει τα όρια και τη δομή ανάπτυξης και δε χάνεται σε άπειρες και αχανείς οδούς και ατραπούς).
2.το δοκίμιο είναι υποκειμενικό,αισθητιστικό,μη συστηματικό,σκεπτικιστικό,συνειρμικό και διαισθητικό,εμπειριοκρατικό προσωπικό και ατομικό.
3.Στο δοκίμιο το αισθητικό αποτέλεσμα αποτελεί αυτοσκοπό-η σαφής και καλλιεπής χρήση της γλώσσας.Η μορφή μετράει όσο και η ουσία ,η γλώσσα είναι ποιητική και ρητορική(πολλές φορές  χρησιμοποιεί εικόνες και σχήματα).
4.Το δοκίμιο είναι ένα είδος με μικρή κατά κανόνα έκταση και απευθύνεται σε ευρύ κοινό.Για αυτό επιφανείς φιλόσοφοι καταφεύγουν στο δοκίμιο προκειμένου να εκλαϊκεύσουν όσα θέλουν να πούν και να τα κάνουν προσιτά σε ευρείες μάζες ανθρώπων.
5.Το δοκίμιο προϋποθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή του αναγνώστη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου