Διαγώνισμα Λατινικών .10-17Α.Κείμενα.
Post Actiacum bellum Cassius Parmensis ,qui fuerat  in exercitu M.Antonii ,confugit Athenas.Ibi vix dederat sollicitum animum somno,cum repente horreda species apparuit ei.Existimavit hominem ingentis magnitudinis et squalida facie ,similem effigiei mortui,venire ad se.Simul Cassius aspexit quem(=eum),concepit timorem et cupivit audire nomen eius.

Cum civitas gerit bellum magistratus creantur cum potestate vitae necisque.Desiliunt ex equis saepe equestribus proeliis ac proeliantur pedibus.Usus ephippiorum habetur turpis et iners res.Non sinunt vinum importari a mercatoribus ad se,quod homines remollescunt  atque effeminantur ea re ,ut arbitrantur.

Β.Ασκήσεις.


Β1.Να μεταφράσετε τα παραπάνω κείμενα: 
30 μονάδες.

Β2. Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές.
Actiacum bellum
Cassius Parmensis
sollicitum animum
horreda species
ingentis magnitudinis

10 μονάδες.

Β3.Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους που ζητούνται:
bellum         αφαιρετική πληθυντικού
somno         δοτική πληθυντικού
species        γενική  πληθυντικού
ingentis       αφαιρετική ενικού
similem       ον.ουδ.πληθ.
civitas         γεν.πληθυντικού
equis           γενική πληθυντικού
equestribus  αφαιρετική ενικού
proeliis         ονομαστική πληθυντικού
pedibus        γενική πληθυντικού.

10 μονάδες.

Β4.
se,ea.
Να κλιθούν οι δύο αυτές αντωνυμίες στο θηλυκό γένος και στους  δύο αριθμούς.

10 μονάδες.

Β5.Να γραφούν οι ρηματικοί τύποι που ζητούνται:

fuerat             α΄προς.πληθυντικού  ενεργητικού παρακειμένου
confugit         το απαρέμφατο ενεργητικού ενεστώτα
dederat           β΄πρόσωπο ενικού ενεργητικού  παρακειμένου
Existimavit    α΄πρόσωπο πληθυντικού ενεργητικού  παρατατικού
venire             γ΄πληθυντικό πρόσωπο ενεργητικού ενεστώτος
aspexit            β΄ενικό πρόσωπο ενεργητικού ενεστώτος
gerit                α΄πρόσωπο πληθυντικού γένους ουδετέρου παθητικού παρακειμένου
sinunt              β΄πρόσωπο πληθυντικού γένους θηλυκού παθητικού υπερσυντελίκου
effeminantur    γ΄πρόσωπο πληθυντικού γένους αρσενικού παθητικού συντελεσμένου μέλλοντος
arbitrantur.       α΄πρόσωπο πληθυντικού αριθμού θηλυκού παθητικού παρακειμένου.

10 μονάδες.

Β6.

Να χαρακτηρισθούν συντακτικά οι  παρακάτω  λέξεις  του   κειμένου.
Actiacum
Athenas
species
magnitudinis
facie
similem
pedibus
 iners
vinum
re

10 μονάδες.

Β7.
Να μετατρέψετε τις   παρακάτω προτάσεις   στην ενεργητική  φωνή.

a. Usus ephippiorum habetur turpis et iners res
b.  magistratus creantur cum potestate vitae necisque
c. Non sinunt vinum importari a mercatoribus ad se

10    μονάδες.

Β8.
Nα μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε μετοχικές χρόνου παρακειμένου.

a. Cum civitas gerit bellum
b. .Usus ephippiorum habetur turpis et iners res

10 μονάδες.

Καλή επιτυχία.
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου