Λατινικά Γ΄Λυκείου. Ασκήσεις κειμένου 14-15.


1.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
fueram fuero cuperam cupero adfecero


aspexeram aspexero capiam interrogaveram interrogavero2.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:

constiti constiteram nutrior desilueram desiluero


arbitror Effeminaveram effeminavero Habueram habuero3.Κλίνω τις παρακάτω συνεκφορές:
Vita omnis
Rei militaris
Locis frigidissimis
Equestribus proeliis.
4.Mετατρέπω τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με ρήμα εξάρτησης το Cicero dicit
a.Germanorum vita in studied rei militaris consistit.
b.Germani non student agriculturae.
c.Germani habent pelles.
5.Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις στην ενεργητική φωνή:
a.Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt.
b.Magistratus creantur cum vita necisque potestate.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου