Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Μορφές πειθούς . Η πειθώ στη διαφήμιση.


Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία  της διαφήμισης είναι να γνωρίζει καλά ο πομπός (διαφημιστής)τα δεδομένα:
Α)σχετικά με το διαφημιζόμενο προϊόν (ιδιότητες,χρήση,πλεονεκτήματα απέναντι των άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων).κ.λ.π.
Β)σχετικά με το δέκτη(καταναλωτή)στον οποίο απευθύνεται(φύλο,ηλικία,προτιμήσεις,αγοραστική συμπεριφορά κ.λ.π).
Με βάση τα δεδομένα αυτά ο πομπός θα διαμορφώσει ανάλογα  το μήνυμά του ως προς το περιεχόμενό του και τη μορφή του,και θα επιλέξει το κατάλληλο επικοινωνιακό μέσο.
Λέγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη διαφήμιση είναι ο σχεδιασμός του διαφημιστικού προϊόντος και προγράμματος το οποίο και αναλύει την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς.
Καλύτερο μέτρο για την αξιολόγηση της μορφής ενός μηνύματος είναι σε ποιο βαθμό μετέδωσε τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και αν έπεισε το καταναλωτικό κοινό.Η χρησιμοποίηση απλής και εύληπτης γλώσσας αλλά και εκφράσεων του καθημερινού προφορικού λόγου αποτελούν προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου προγράμματος και μηνύματος.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ασύντακτες προτάσεις ,η αλόγιστη παράθεση προσδιοριστικών επιθέτων ,η συχνή χρήση του υπερθετικού βαθμού,οι επαναλαμβανόμενες συγκρίσεις ή χρησιμοποίηση ορισμένων λέξεων αλλά και ο βιασμός της γλώσσας με τις αυθαίρετες σύνθετες λέξεις που κάνουν κακή αναφορά στο προϊόν αποτελούν τη συνήθη κακή πρακτική αρκετών διαφημίσεων.Ιδιαίτερη περίπτωση είναι ο ευφημισμός ,η αντικατάσταση μιάς λέξης ή έκφρασης που έχει σημασία προσβλητική ή δυσάρεστη με άλλη μη προσβλητική  ή δυσάρεστη.
Ο «λεκτικός πληθωρισμός»είναι πολύ εύκολο να εντοπισθεί στη διαφήμιση ,είδος λόγου που έχει την ιδιοτυπία να μην κρύβει το στόχο του.Όταν π.χ λέει « υπεραριστούργημα»το λεκτικό τέρας που μετατρέπει το συγκεκριμένο επίθετο από σημασία σε κραυγή σε θαυμαστό επιφώνημα με την υπερβολή του την ίδια ομολογεί  το στόχο του.

Πώς αξιολογούμε το συμπέρασμα ενός επιχειρήματος(ενδεικτική απάντηση).
Το συμπέρασμα δε συνάγεται με απόλυτη βεβαιότητα από τις προκείμενες.Από τα προτερήματα δηλαδή τα οποία και ανέφερε ο συνήγορος δεν απορρέει υποχρεωτικά η αθωότητα των κατηγορουμένων για τη συγκεκριμένη κατηγορία.Η αποτελεσματικότητα ωστόσο των επιχειρημάτων  είναι αρκετά ισχυρή: προβάλλεται το κύρος και η ηθική ποιότητα των κατηγορουμένων και έτσι η πειθώ λειτουργεί με την επίκληση στο συναίσθημα του ακροατηρίου και των ενόρκων(αιδώς,λύπη,οργή για τους κατηγορουμένους κ.λ.π).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου