Λατινικά Γ΄Λυκείου. Σχεδιάγραμμα γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.


Προσδιορισμός του τρόπου.
1.Εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
2.Αν είναι το αφηρημένο ουσιαστικό που δηλώνει τρόπο ,μαζί με επιθετικό προοσδιορισμό η γενική προσδιοριστική εκφέρεται με απλή αφαιρετική αφηρημένου ουσιαστικού.
3.Εκφέρεται με τροπικό επίρρημα.

Προσδιορισμός του ποσού.
1.Αν είναι ρήματα :absum,disto,discendo,ή επίθετα: longus,latus,altus,εκφέρεται με αιτιατική τροπική.
2.Εκφέρεται με αιτιατική χρονική,γενική ποσότητος επιθέτου: magni,plurimi,tanti,parvi.
3.Εκφέρεται με : επιρρήματα.

Προσδιορισμός  της αναφοράς.

1.Aν είναι στη θέση της αιτιατικής της αναφοράς της αρχαίας ελληνικής εκφέρεται με απλή αιτιατική.
2.Εκφέρεται με απλή αιτιατική της αναφοράς.
3.Εκφέρεται με σουπίνο σε –u.

Προσδιορισμός της καταγωγής.
-Άμεση καταγωγή: e ,ex +αφαιρετική
-έμμεση Καταγωγή: a,ab +αφαιρετική.

Β΄όρος σύγκρισης.
1.Αν είναι ο πρώτος όρος σε πτώση ονομαστική ή αιτιατική ,τότε ο β΄όρος  της συγκρίσεως εκφέρεται με απλή αφαιρετική ή με τον quam και στην ίδια πτώση με τον πρώτο όρο σύγκρισης.
2.Αν είναι ο πρώτος όρος σε πτώση γενική ,δοτική ή αφαιρετική τότε ο β΄όρος της συγκρίσεως εκφέρεται με το quam και στην ίδια πτώση με τον πρώτο όρο σύγκρισης.
3.Αν είναι στον πρώτο όρο ονομαστική με συγκριτικό επίρρημα ο β΄όρος της συγκρίσεως εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
4.Αν είναι ο δεύτερος όρος αναφορική αντωνυμία ο β΄όρος της συγκρίσεως εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
5.Αν είναι η πρόταση αρνητική  ή ερωτηματική ισοδύναμη προς αρνητική ο β΄όρος της συγκρίσεως εκφέρεται με απλή αφαιρετική.

Ποιητικό αίτιο.
1.Αν είναι άψυχο –πράγμα ή ψυχική και νοητική κατάσταση το ποιητικό αίτιο εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
2.Αν είναι πρόσωπο ζώο προσωποποιημένο πράγμα το ποιητικό αίτιο εκφέρεται με τις προθέσεις a,ab +αφαιρετική.
3.Αν είναι στην πρόταση ρήμα συντελικού χρόνου (παρακείμενος,υπερσυντέλικος και συντελεσμένος μέλλοντας)ή γερουνδιακό το ποιητικό αίτιο εκφέρεται με απλή δοτική(του ποιητικού αιτίου).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου