Έκφραση-Έκθεση. Στοιχεία βοηθητικά στην αξιολόγηση του επαγωγικού συλλογισμού.


1.Για να διαπιστώσουμε αν η αιτία είναι επαρκής και αναγκαία ελέγχουμε αν το αποτέλεσμα παραμένει όταν η αιτία εξαφανίζεται.Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα παραμένει σημαίνει πώς επενεργούν και άλλες αιτίες.π.χ.
Α)Όταν οι αστροναύτες κινούνται έξω  από το πεδίο βαρύτητος της γής χάνουν το βάρος  τους (αναγκαία και επαρκής).
Β)Όταν ένας καπνιστής σταματήσει το κάπνισμα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι δεν θα προσβληθεί από καρκίνο.Γιατί υπάρχουν και άλλες  αιτίες που προκαλούν την ασθένεια αυτή(επαρκής αλλά όχι αναγκαία).
Γ)Το να σέβεσαι τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας στην οδήγηση είναι αναγκαία συνθήκη για να μην προκαλέσεις ατύχημα αλλά δεν είναι και επαρκής.
2.Η ίδια αιτία στην  ίδια κατάσταση προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα.Ας θυμηθούμε για παράδειγμα πώς προκύπτουν οι νόμοι της Φυσικής.
Τι προσέχουμε στα κείμενα: Εννοιολογική σύγχυση και  πολιτική εκμετάλλευση του Π.Κονδύλη & «Φιλοπαίγμονες εν ού παικτοίς»του Π.Σούρλα.

1.Πρέπει να διεισδύσουμε στην καρδιά της διαφορετικότητος των δύο απόψεων και άρα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο Π.Κονδύλης ρίχνει το βάρος στην εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ ο Π.Σούρλας στον καθορισμό και στην διατύπωση των γνωρισμάτων αυτών.
2.Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε το στόχο του κάθε συγγραφέα:ο μέν Κονδύλης θέλει να τονίσει με έμφαση τις σκοτεινές πλευρές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να προκληθεί πίεση για την ευρύτερη εφαρμογή τους,ο δε Σούρλας θέλει να τονίσει τις φωτεινές πλευρές με τα όσα έχουν επιτευχθεί στον τομέα αυτό φοβούμενος ότι η πολλή συζήτηση γύρω από την έννοια ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να επιφέρει σύγχυση και να δυσχεράνει την καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών.
Προσοχή:Ο Π.Σούρλας χρησιμοποιεί φυσικά την επίκληση στη λογική αλλά παράλληλα προσπαθεί να προκαλέσει τη συγκίνηση του αναγνώστη με τα παραδείγματα που επικαλείται έτσι ώστε να λειτουργήσει η επιχειρηματολογική αποτελεσματικότητα.

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΗΘΟΣ.
Όταν ασχολούμαστε με την επίκληση στο ήθος  του πομπού πρέπει να προσέχουμε:
1.Σε ποιο βαθμό είναι πιθανό να γνωρίζει ο δέκτης το θέμα;Για ποιες πλευρές του θέματος πρέπει να ενημερώσω το δέκτη αναλυτικά;
2.Είναι πιθανό να ενδιαφέρεται ο δέκτης για το θέμα;Πώς μπορώ να προκαλέσω ή να αυξήσω το ενδιαφέρον του;Σε τι είδους επικλήσεις είναι δυνατόν να απευθύνονται;
3.Ποιά είναι η προβλεπόμενη αντίδραση του δέκτη;Θα δεχτεί ή θα αντικρούσει τις απόψεις μου;Με ποια επιχειρήματα ή τεκμήρια μπορώ να αντιμετωπίσω τις πιθανές αντιδράσεις σου;

4.Ενδέχεται να με αντιμετωπίσει ο δέκτης ως αξιόπιστο πρόσωπο που κατέχει επαρκώς το θέμα ή όχι;Αν όχι πώς μπορώ να κερδίσω την εμπιστοσύνη του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου