Λατινικά Γ΄Λυκείου. Ασκήσεις μαθημάτων 16-20.1.Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο α΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα ,στη φωνή  που δίδονται.

a.miserunt…………………………………….
b.appropinquaverunt………………………….
c.consedit………………………………………
d.occiditur………………………………………
e.referuntur………………………………………

2.Σε ποιο τύπο της ενεργητικής φωνής αντιστοιχούν οι παρακάτω  τύποι της παθητικής:

a.capiebantur………………………….
b.cernimini…………………………….
c.referris………………………………..
d.occidentur……………………………..
e.deduntur…………………………………

3.Na κάνετε χρονική αντικατάσταση στους παρακάτω τύπους:

capis

proeliatur
fers
fis
facimus

4.Na μετατρέψετε την παθητική σύταξη σε ενεργητική . Στη  θέση του ποιητικού αιτίου να εννοήσετε το a Romanis ή το ab Hostibus  με βάση το νόημα του κειμένου:

a.Fit magna caedes
b.Sedulius,dux et princeps Lemovicum,occiditur.
c.Signa militaria ad Caesarem referuntur.
d.Magnus numerus hostium capitur atque interficitur.

5.Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

a.Lupa liberos nutriebat.
b.Milites testamenta obsignabant.
c.Venti Aenean in Africam portabant.
d.Belua incolis nocebat.

6.Na aντικατασταθεί το ενεργητικό απαρέμφατο με παθητικό απαρέμφατο και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές:

a.Caesar  Gallos arma tradere iubet.
b.Caesar Gallos principes producere iubet.
c.Caesar milites arma mittere iubet.
7.Να μετατρέψετε τις απαρεμφατικές προτάσεις σε κύριες μετατρέποντας το απαρέμφατο σε ρήμα και παραλείποντας το ρήμα εξάρτησης:
π.χ. Caesar dicitur Germanos vicisse-Caesar Germanos vicit.

a.Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur.
b.Monumentum Vergili Neapoli iacere fertur.
c.Caesar nullum servum habuisse dicitur.

8.Να μετατρέψετε τα ρήματα των προτάσεων σε απαρέμφατα εξαρτώμενα από το προσωπικό ρήμα  dicor.

a.Tum Cacus pastor,fretus viribus,boves quosdam,in speluncam caudis traxit  aversos.
b.Hercules,e somno excitatus,gregem aspexit et partem abesse sensit;
c.Hercules pergit  ad proximam  speluncam.
d.Boum vestigial foras versa vidit;

Βασίλειος  Μακρυπούλιας , Φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου