Λατινικά Γ΄Λυκείου. Ασκήσεις μαθήματος 15.1.Να μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να δηλώσετε το γένος τους.

2.Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να  δηλώσετε το γένος τους.

3.Των επιθέτων του κειμένου να γραφεί η ίδια πτώση και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.

4.Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.Να δηλώσετε το είδος της κάθε αντωνυμίας.

5.Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ενεργητικών ρημάτων του κειμένου.

6.Να κλιθούν τα αποθετικά ρήματα του κειμένου στον ενεστώτα ,παρατατικό και μέλλοντα.


7.Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
a.Poetam curae et miseriae excruciant.
b.Graeci  Troiam oppugnant et dolo expugnant.
c.Veni Aenean in Africam portent.
d.Belua  incolis nocet.
e.Illis femina injuriam aperit.

8.Na αντικατασταθεί το ενεργητικό απαρέμφατο από το αντίστοιχο παθητικό απαρέμφατο και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις:

a.Ille  servos puellam ad scopulum adligare iubet.
b.Imperator milites vinum in castra importare vetabant(veto=ζητώ).
c.Ille  legatos legiones in his hibernis conlocare non sivit.
d.Rex  exemplo suo cives servare leges cogebat(cogo=αρχίζω).

9.Να αναγνωρίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων του κειμένου:
vita,rei militaris,agriculturae,necis,ea re.


Βασίλειος  Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου