Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Σχεδιάγραμμα εννοιών και διδακτέας ύλης. Η Πειθώ στο δικανικό λόγο.


Ανάπτυξη υποθετικού συλλογισμού που αφορά τον περιορισμο της ελευθερίας της σκέψης(θα πρέπει να προσέξουμε την εννοιολογία του δικανικού λόγου,σε αυτό θα μας βοηθήσει το μάθημα της Ιστορίας,το οποίο θίγει το κεφάλαιο των φυσικών δικαιωμάτων(ελευθερίας λόγου,κτήση περιουσίας,ιδιοκτησίας,ζωής και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κ.λ.π.).Όσα λοιπόν κείμενα  ασχολούνται με αυτή τη θεματολογία ανήκουν στο δικανικό λόγο.
Ο συλλογισμός έχει ως ακολούθως:
«Αν περιορισθεί η ελευθερία της σκέψης και συγκεκριμένα αν απαγορευθεί η ελευθερία της ψευδούς και επιβλαβούς γνώμης,τότε το συμφέρον του συνόλου θα εξυπηρετηθεί καλύτερα.Όμως απαραίτητη προϋπόθεση  για να απαγορευθεί η ελευθερία της ψευδούς και επιβλαβούς γνώμης είναι να διακρίνουμε ποια γνώμη είναι πράγματι ψευδής και ποια αληθής,δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε την αλήθεια.Αλλά η απόλυτη αλήθεια δεν είναι προσιτή στον άνθρωπο.
Άρα δεν θα πρέπει να περιορισθεί η ελευθερία της σκέψης.
Αυτός ο συλλογισμός ισχύει από την θεωρητική πλευρά του θέματος.
Από την πρακτική πλευρά θα μπορούσαμε να τον διατυπώσουμε ως ακολούθως:
Η ελευθερία της σκέψης πρέπει να περιορισθεί εάν είναι επιβλαβής στην πράξη ,δηλαδή εάν οδηγεί στην αναρχία και στην αποσύνθεση.Αλλά αντιθέτως η ελευθερία της σκέψης συμβαίνει να είναι φορέας μεταρρυθμίσεως και να οδηγεί ειρηνικά προς το μέλλον.
Άρα η ελευθερία της σκέψης πρέπει να είναι απεριόριστη.

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Ασκήσεις μαθημάτων 16-20.1.Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο α΄πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα ,στη φωνή  που δίδονται.

a.miserunt…………………………………….
b.appropinquaverunt………………………….
c.consedit………………………………………
d.occiditur………………………………………
e.referuntur………………………………………

2.Σε ποιο τύπο της ενεργητικής φωνής αντιστοιχούν οι παρακάτω  τύποι της παθητικής:

a.capiebantur………………………….
b.cernimini…………………………….
c.referris………………………………..
d.occidentur……………………………..
e.deduntur…………………………………

3.Na κάνετε χρονική αντικατάσταση στους παρακάτω τύπους:

capis

Διαγώνισμα στο μάθημα της ιστορίας Γ΄Γυμνασίου. Ενότητα 3:Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης(1789-1794).


Ομάδα Α.
Ερωτήσεις.
Α1.Ποιές ήταν οι τρείς θεσμοθετημένες τάξεις της γαλλικής κοινωνίας του 18ουαι.
Μον.4.
Α2 α)Γιατί  οι αντιπρόσωποι της τρίτης τάξης συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του σφαιριστηρίου;
Α2  β)Γιατί ο λαός του Παρισιού κατέλαβε τη Βαστίλη;
Μον 2+2.
Α3 α)Συμπληρώνω τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
Σε αυτό το κλίμα ,η Συντακτική συνέλευση ανακοίνωσε την κατάργηση των………………………….και ψήφισε την ……………………   ….   ……………………………  …. ……………………  ….   …..  ……………………………Ο Βασιλιάς  αποδέχθηκε αναγκαστικά αυτές τις αποφάσεις μετά την……………………………………των ανακτόρων.
Α3  β)Αντιστοιχίστε τις παρακάτω στήλες:
1)δεξιά                    α) αποδεχόταν τη διατήρηση της μοναρχίας αλλά με την παράλληλη
                                  συμμετοχή ευγενών και μεγαλοαστών.
2)κέντρο                  βοραματιζόταν ένα πολίτευμα σαν το αμερικανικό.              
3)αριστερά             γ)δεν επιθυμούσε περαιτέρω μεταβολές του παλαιού καθεστώτος.
Μον 2+2.

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Μορφές πειθούς . Η πειθώ στη διαφήμιση.


Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία  της διαφήμισης είναι να γνωρίζει καλά ο πομπός (διαφημιστής)τα δεδομένα:
Α)σχετικά με το διαφημιζόμενο προϊόν (ιδιότητες,χρήση,πλεονεκτήματα απέναντι των άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων).κ.λ.π.
Β)σχετικά με το δέκτη(καταναλωτή)στον οποίο απευθύνεται(φύλο,ηλικία,προτιμήσεις,αγοραστική συμπεριφορά κ.λ.π).
Με βάση τα δεδομένα αυτά ο πομπός θα διαμορφώσει ανάλογα  το μήνυμά του ως προς το περιεχόμενό του και τη μορφή του,και θα επιλέξει το κατάλληλο επικοινωνιακό μέσο.
Λέγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη διαφήμιση είναι ο σχεδιασμός του διαφημιστικού προϊόντος και προγράμματος το οποίο και αναλύει την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς.
Καλύτερο μέτρο για την αξιολόγηση της μορφής ενός μηνύματος είναι σε ποιο βαθμό μετέδωσε τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και αν έπεισε το καταναλωτικό κοινό.Η χρησιμοποίηση απλής και εύληπτης γλώσσας αλλά και εκφράσεων του καθημερινού προφορικού λόγου αποτελούν προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου προγράμματος και μηνύματος.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟ:………………… ΟΝΟΜΑ:………………….. ΤΜΗΜΑ:………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………..


Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ :  Σε κρίση η ελληνική γλώσσα ;
Βρίσκεται η ελληνική γλώσσα σήμερα πράγματι σε κρίση; Έχει γίνει κοινός τόπος να λέγεται και να γράφεται πως η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει : α. από την αδυναμία της να ανταγωνιστεί την αγγλική, β. από την εισβολή αναφομοίωτων ξένων λέξεων που σφηνώθηκαν στο σώμα της χωρίς να προσαρμοστούν φωνολογικά και μορφολογικά στους κανόνες της (λ.χ. ασανσέρ, νάιλον, πάρκινγκ, κομπιούτερ, κλπ.) και γ. από τους ίδιους τους χρήστες της, ιδίως τους νέους.
Είναι φανερό ότι στο μέλλον, εφόσον η αγγλική συνεχίσει να είναι παγκοσμίως η κυρίαρχη γλώσσα, όλο και περισσότεροι Έλληνες (και όχι μόνο) θα υποχρεώνονται να γίνουν δίγλωσσοι, χρησιμοποιώντας την αγγλική για την επικοινωνία με τον ξένο κόσμο (είτε διαπροσωπικά είτε διαμέσου του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών) και τη μητρική τους γλώσσα για την επικοινωνία με τους ομογλώσσους τους. Είναι εξίσου αναπόφευκτο η ελληνική γλώσσα να δεχτεί στους κόλπους της πλήθος ξένες λέξεις, όπως έχει ήδη συμβεί από την απώτερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα. [...] Όσο για τη χρήση της από τη νέα γενιά, έχω την εντύπωση πως οι περισσότεροι νέοι είναι «δίγλωσσοι», με την έννοια ότι χειρίζονται δύο διαλέκτους της ελληνικής· τη μια τη χρησιμοποιούν στις παρέες τους με άλλα παιδιά της ηλικίας τους, ενώ την άλλη τη φυλάσσουν για τις κατάλληλες περιστάσεις (όταν συνομιλούν με μεγάλους και ιδίως όταν γράφουν).

Λατινικά Γ΄Λυκείου Σχεδιάγραμμα γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.


Σημείωση για το ποιητικό αίτιο.
Τα γερουνδιακά που ανήκουν σε ρήματα που συντάσσονται με δοτική παίρνουν και ποιητικό αίτιο σε πτώση δοτική.Ο συγγραφέας για να αποφύγει τη σύγχυση από τις δύο αυτές δοτικές δηλώνει το ποιητικό αίτιο με τις προθέσεις a,ab +αφαιρετική.

10.Αναγκαστικό αίτιο.(Προσδιορισμός της αιτίας).
Το αναγκαστικό αίτιο εκφέρεται:
1.Με απλή αφαιρετική(συνήθεις τέτοιες αφαιρετικές: causa,iussu,rogatu,hortatu,gratia,timore,ira,studio,odio,dolore,gaudio,metu,vi,spe,sponte).
2.Με τις προθέσεις  a,ab+αφαιρετικές.
3.Με τις προθέσεις prae,ex+αφαιρετική.
4.Με τις προθέσεις ob,per,propter,+αιτιατική.

10.Τελικό αίτιο.

Ασκήσεις λατινικών Γ΄Λυκείου. Μαθήματα 15.16.17.


1.Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις από την ενεργητική φωνή στην παθητική.
a.Germani non student agriculturae.
b.Civitas gerit bellum.
c.Non sinunt vinum importari a mercatoribus.
d.Usus ephippiorum habetur turpis et iners.

2.Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο.
a.Poeta fortunam adversam  deplorat.
b.Venti pontum  turbant.
c.Romani pericula propulsabant.
d.Caesar legiones in hibernis conlocat.

Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Σχηματικό διάγραμμα κειμένου. Εφαρμογή σε κείμενο 1 σχολικού βιβλίου σελ.28.


Παράγραφος
Πλαγιότιτλος
Μέθοδος
Ιδέα-αξία
Ύστερα….κοιτάξατε.
Η βόλτα του παιδιού.
Αίτιο-αποτέλεσμα
Η θέληση του παιδιού.
Και εδώ είναι….εγώ για σένα το λέω..
Η  σκέψη της μαμάς.
Αίτιο-αποτέλεσμα
Οι εκτιμήσεις της μαμάς.
Και τα λέει…και στο τέλος λέω αυτό που θέλει να ακούσει…
Η αντίδραση του παιδιού
Αίτιο-αποτέλεσμα και αναλογία
Η αντίδραση του παιδιού.
Θα προσπαθήσω…δε θέλω να δώ κανέναν.
Η υπόσχεση του παιδιού…
Αίτιο-αποτέλεσμα.
Η υπόσχεση του παιδιού…
Και πάνω που πάει να μου  μιλήσει…που δε μασάει…
Το πρόγραμμα της βραδιάς
Αίτιο-αποτέλεσμα
Ο  προγραμματισμός της βραδιάς…
Υπακούω…….και φύγαμε…
Η έξοδος των παιδιών….
Αίτιο-αποτέλεσμα
Η βόλτα των παιδιών…
Τι περίεργο πράγμα…..περίεργα πλάσματα οι μαμάδες…
Οι εκτιμήσεις της κόρης
Αίτιο-αποτέλεσμα και παράδειγμα….
Οι εκτιμήσεις των πρωταγωνιστών…

Ενώνοντας τα στοιχεία του πίνακα δημιουργώ την περίληψη του κειμένου.

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Η δεύτερη φάση της Γαλλικής επανάστασης ,Σεπτέμβριος 1792-Ιούλιος 1794. Φύλλο εργασίας.


Αφόρμηση: Μετά από τις πρώτες εκλογές με καθολική ψηφοφορία αναδείχθηκε η Συμβατική συνέλευση.
Τι έκανε:
1.Κατήργησε τη μοναρχία
2.Εγκαθίδρυσε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας
3.Νέο ημερολόγιο
4.Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα αποκεφαλίσθηκαν.
5.Συνέχιση του πολέμου με εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.
Λόγω αντιδράσεων και παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης η Συμβατική συνέλευση:
1.Σύστησε την Επιτροπή Δημόσιας Σωτηρίας την Επιτροπή Γενικής Ασφαλείας  και επαναστατικά δικαστήρια με στόχο την καταστολή αντεπαναστατικών ενεργειών.

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Ασκήσεις μαθήματος 15.1.Να μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να δηλώσετε το γένος τους.

2.Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να  δηλώσετε το γένος τους.

3.Των επιθέτων του κειμένου να γραφεί η ίδια πτώση και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.

4.Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.Να δηλώσετε το είδος της κάθε αντωνυμίας.

5.Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ενεργητικών ρημάτων του κειμένου.

6.Να κλιθούν τα αποθετικά ρήματα του κειμένου στον ενεστώτα ,παρατατικό και μέλλοντα.

Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Σχεδιάγραμμα έκθεσης: «Ποιοι λόγοι με επηρεάζουν προκειμένου να επισκεφθώ κάποιον τόπο».ΑΦΟΡΜΗΣΗ:Η Ελλάδα ως τόπος έχει πολλούς και ωραίους τόπους προκειμένου κάποιος να τους επισκεφθεί.
δικαιολόγηση: (1)Η Ελλάδα είναι ένα μέρος ,μία χώρα με πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν άρα πολλές πολιτισμικές δημιουργίες.
                            (2)Η Ελληνική φύση είναι παροιμιώδους ομορφιάς.Η Ελλάδα συνδυάζει ουρανό γή και θάλασσα κατά μοναδικό τρόπο με το μεγάλο της όπλο να είναι ο ήλιος,που άπλετα ρίχνει το φώς του τις περισσότερες ημέρες του χρόνου.

Πώς αντιλαμβάνομαι την έννοια του τόπου;
Πώς κατοχυρώνεται ιστορικά αυτή η έννοια;
Ο τόπος ,ο κάθε τόπος ,συγκεντρώνει ποικίλες ομορφιές που ικανοποιούν συλλήβδην(σφαιρικά και γενικά)την ανθρώπινη φύση:
εξετάζω λοιπόν:
α.τις φυσικές ομορφιές.
β.τις πολιτισμικές ομορφιές(μνημεία,ναούς,μουσεία,κ.λ.π).
γ.σπάνιες ανθρώπινες δημιουργίες(ο ισθμός της Κορίνθου κ.λ.π).
δ.τις υλικές απολαύσεις που προσφέρει ο κάθε τόπος(ξενοδοχεία,ταξίδια,εκδρομές,ωραίο φαγητο κ.λ.π).

Nεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Ασκήσεις εκμάθησης μεθόδων παραγράφου. Κείμενο.


Η σχολική βία αναφέρεται στην επιβολή της βούλησης ενός μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάποιο άλλο και η πρόκληση ζημίας ή βλάβης. Υπό τον όρο βία περιγράφονται ποικίλες και διαφορετικές διαθέσεις, πράξεις, συμπεριφορές από την επιθυμία καταστροφής αντικειμένων, την απειθαρχία ή την προσβολή έως και τη σεξουαλική κακοποίηση. Πολλές από αυτές τις συμπεριφορές άλλοτε χαρακτηρίζονται ως επιθετικές ενέργειες και άλλοτε ως εκδηλώσεις βίας. Η σχολική εκδοχή της βίας περιλαμβάνει διάφορες μορφές: λεκτική, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, βανδαλισμό. Σε μερικά κράτη περιλαμβάνει και εγκληματικές ενέργειες. Διεθνώς, η σχολική βία και επιθετικότητα ορίζεται γενικά ως «bullying». Το «bullying» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης από τους Βρετανούς, τους Ολλανδούς και τους Σκανδιναβούς. Είναι η επικράτηση του δυνατότερου στον ασθενέστερο μέσω της τρομοκρατίας και του εκφοβισμού. Μπορεί να εκδηλώνεται με σπρωξίματα, τρικλοποδιές, μπουνιές, κλοτσιές, βρισιές, χλευασμούς, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, αποκλεισμούς από την ομάδα (ο αποκλεισμός από την παρέα ή το παιχνίδι ασκεί σημαντική ψυχολογική βία) κ.ά. Αφορμή για να εμπλακεί κάποιος στο bullying ως θύτης ή θύμα ενδέχεται να είναι παράγοντες όπως η εμφάνιση του μαθητή (γυαλιά, πάχος, ιδιαίτερο ντύσιμο), εξαιρετικές σχολικές αθλητικές επιδόσεις κ.ά). Ο όρος σχολική βία (school violence) χρησιμοποιείται από όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Ο εκφοβισμός (bulling) είναι συνυφασμένος με την κοροϊδία, το πείραγμα και τον αστεϊσμό. Το πότε ένα πείραγμα συσχετίζεται με τη βία εξαρτάται από την υποκειμενική αξιολόγηση του θύματος.

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Ασκήσεις. Ενότητα 3: Η έκρηξη και η εξέλιξη της Γαλλικής επανάστασης(σελ.16.).


1.Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:
Η γαλλική κοινωνία του 18ου αι.ήταν οργανωμένη σε τρείς………………………………………….  ………………….:τον κλήρο,τους ………………………………….και την ………………………….τάξη που την αποτελούσαν όλοι όσοι δεν ανήκαν στις δύο προηγούμενες τάξεις.Η κατάσταση αυτή έκανε τον βασιλιά ………………………………………….ΙΣΤ να συγκαλέσει συνέλευση των τάξεων στο ανάκτορο των Βερσαλιών.Εκεί οι αντιπρόσωποι της τρίτης τάξης απαίτησαν ……………………………….αλλά ο βασιλιάς ζήτησε να επιβληθούν………………………..   ………………………

2.Μέσα από το πρίσμα των ιδεών και αξιών του διαφωτισμού να σχολιάσεις την παρακάτω παράγραφο από «την Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη ,1789».
«Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι κι έχουν τα ίδια δικαιώματα».

Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Αξιολογώντας τον παραγωγικό συλλογισμό. Εγκυρότητα,αλήθεια και ορθότητα ενός επιχειρήματος.


Έγκυρο  είναι το επιχείρημα στο οποίο οι προκείμενες οδηγούν με λογική αναγκαιότητα σε ένα βέβαιο συμπέρασμα.Επομένως η εγκυρότητα εξαρτάται από τη λογική μορφή του επιχειρήματος ,τη σύμφωνη δηλαδή με τους κανόνες της  Λογικής σχέση των προκειμένων με το συμπέρασμα.
Αντίθετα η αλήθεια του επιχειρήματος δεν εξαρτάται από τη μορφή αλλά από το περιεχόμενό του ,από τη συμφωνία δηλαδή των προκειμένων και  του συμπεράσματος με την πραγματικότητα.Συνεπώς ένας συλλογισμός είναι αληθής όταν οι προτάσεις και κρίσεις του(οι προκείμενες)και το συμπέρασμα του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Το επιχείρημα που είναι λογικά έγκυρο και οι προκείμενές του αληθείς θεωρείται λογικώς ορθό και ονομάζεται απόδειξη γιατί οδηγεί σε ορθά συμπεράσματα.
Π.χ.  Όλοι οι πλανήτες στρέφονται γύρω από τον ήλιο.
         Η γή είναι πλανήτης.
        Άρα η γή στρέφεται γύρω από τον ήλιο.

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Σχεδιάγραμμα γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.


Προσδιορισμός του τρόπου.
1.Εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
2.Αν είναι το αφηρημένο ουσιαστικό που δηλώνει τρόπο ,μαζί με επιθετικό προοσδιορισμό η γενική προσδιοριστική εκφέρεται με απλή αφαιρετική αφηρημένου ουσιαστικού.
3.Εκφέρεται με τροπικό επίρρημα.

Προσδιορισμός του ποσού.
1.Αν είναι ρήματα :absum,disto,discendo,ή επίθετα: longus,latus,altus,εκφέρεται με αιτιατική τροπική.
2.Εκφέρεται με αιτιατική χρονική,γενική ποσότητος επιθέτου: magni,plurimi,tanti,parvi.
3.Εκφέρεται με : επιρρήματα.

Προσδιορισμός  της αναφοράς.

Λατινικά Γ΄Λυκείου. Ασκήσεις κειμένου 14-15.


1.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
fueram fuero cuperam cupero adfecero


aspexeram aspexero capiam interrogaveram interrogavero2.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Πηγή:Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Σχολικό βιβλίο σελ.15.


Ανάπτυξη:
Το παράθεμα ασχολείται με το θεωρητικό υπόβαθρο της Αμερικανικής επανάστασης προκειμένου να καταδείξει ότι αυτή η επανάσταση δεν ήταν μία τυχαία επανάσταση που απέβλεπε μόνο στην πρόσκαιρη απόκτηση δικαιωμάτων ,αλλά ήταν μία συνειδητή εφαρμογή των αρχών του Διαφωτισμού που ως σκοπό είχε τη συγκεκριμένη ίδρυση ενός κράτους βασισμένου επάνω στις αρχές του Λόγου,μιάς κοινωνίας στηριγμένης στο ανθρώπινο λογικό και επιστήμη.
Γι αυτό το λόγο λοιπόν αναφέρονται τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου όπως η ισότητα,οι κοινές υποχρεώσεις και δικαιώματα,η ζωή,η ελευθερία και η κοινή ευτυχία.Είναι γνωστό ότι ο διαφωτισμός στηρίχθηκε στα φυσικά δικαιώματα όπως της ζωής ,της ιδιοκτησίας,της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης.Αναφέρεται επίσης ότι το νέο Αμερικανικό κράτος στηρίχθηκε επάνω στο κοινωνικό συμβόλαιο.Οι κυβερνώμενοι συγκατατίθενται προκειμένου κάποιοι να τους κυβερνούν με λόγο και νομιμότητα.Αυτό όμως μας θυμίζει το κοινωνικό συμβόλαιο που οι διαφωτιστές   διατύπωσαν.Οι κυβερνώμενοι δίνουν το δικαίωμα στους κυβερνήτες τους να τους διοικούν προκειμέου να τους εξασφαλίσουν τν ευτυχίακαι την ευδαιμονία.Αλλοιώς δε νοείται κυβέρνηση και εξουσία.Το παράθεμα επίσης μας υπενθυμίζει το διαφωτιστή Τζώ ν Λόκ ο οποίος υπεστήριξε ότι εάν ο κυβερνήτης δεν τηρεί το κοινωνικο συμβόλαιο τότε ο λαός έχει κάθε δικαίωμα να τον ανατρέψει.Συμπερασματικά το παράθεμα μας υπενθυμίζει ότι η Αμερικανική ανεξαρτησία στηρίχθηκε στις θεωρίες και στα κελεύσματα του διαφωτισμού και των πνευματικών εκπροσώπων του.

Έκφραση-Έκθεση. Στοιχεία βοηθητικά στην αξιολόγηση του επαγωγικού συλλογισμού.


1.Για να διαπιστώσουμε αν η αιτία είναι επαρκής και αναγκαία ελέγχουμε αν το αποτέλεσμα παραμένει όταν η αιτία εξαφανίζεται.Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα παραμένει σημαίνει πώς επενεργούν και άλλες αιτίες.π.χ.
Α)Όταν οι αστροναύτες κινούνται έξω  από το πεδίο βαρύτητος της γής χάνουν το βάρος  τους (αναγκαία και επαρκής).
Β)Όταν ένας καπνιστής σταματήσει το κάπνισμα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι δεν θα προσβληθεί από καρκίνο.Γιατί υπάρχουν και άλλες  αιτίες που προκαλούν την ασθένεια αυτή(επαρκής αλλά όχι αναγκαία).
Γ)Το να σέβεσαι τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας στην οδήγηση είναι αναγκαία συνθήκη για να μην προκαλέσεις ατύχημα αλλά δεν είναι και επαρκής.
2.Η ίδια αιτία στην  ίδια κατάσταση προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα.Ας θυμηθούμε για παράδειγμα πώς προκύπτουν οι νόμοι της Φυσικής.
Τι προσέχουμε στα κείμενα: Εννοιολογική σύγχυση και  πολιτική εκμετάλλευση του Π.Κονδύλη & «Φιλοπαίγμονες εν ού παικτοίς»του Π.Σούρλα.