Χρήση των θεωρητικών επιστημών(θεολογία,φιλοσοφία,ιστορία κ.λ.π)στη γραφή έκθεσης.


1.Χρήση ιστορικών περιόδων στη γραφή έκθεσης.
Η ιστορία χωρίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους ανάλογα με την κάθε εποχή και τα χαρακτηριστικά της.Ανάλογα με τον κάθε πολιτισμό και τους τομείς εις τους οποίους άυτός προσέδωσε έμφαση.Όλα τα θέματα έκθεσης περιέχουν έννοιες που πιθανόν να σχετίζονται και να επηρεάζουν και να επηρεάζονται από διάφορες ιστορικές περιόδους.Ο μαθητής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σε θέση να κατανοεί πώς οι κύριες έννοιες των θεμάτων της έκθεσης γεννήθηκαν μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και μέσα από συγκεκριμένους πολιτισμούς και βέβαια πώς προήλθαν από συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και γεγονότα.


Παράδειγμα 1:
Ας υποθέσουμε ότι αναλύουμε κάποιο θέμα έκθεσης που ασχολείται με το θέμα της γυναικείας εργασίας.Πέρα από τις όποιες σκέψεις μας θα πρέπει να στηρίξουμε κάποιους συλλογισμούς μας με βάση συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και τα χαρακτηριστικά τους.
Π.χ «Οι γυναίκες στον καιρό της φυσικής οικονομίας και της φεουδαρχίας συνεισέφεραν μέσα από την εργασία στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.Αυτό όμως σε καμμία περίπτωση δεν τις υποχρέωνε να φύγουν έξω από το σπίτι μιάς και η φυσική οικονομία τις ανάγκαζε να δουλεύουν σε οικογενειακή εστία (στα οικογενειακά χωράφια).Η βιομηχανική όμως επανάσταση άλλαξε άρδην τα πάντα.Οι άνθρωποι (άνδρες και γυναίκες)μαζεύθηκαν στις πόλεις επειδή η φυσική οικονομία αντικαταστάθηκε από την τεχνολογία και τη μηχανή.Κοντά στα εργοστάσια χτίσθηκαν τεράστιες πολυκατοικίες οι οποίες φιλοξενούσαν τους αστούς και τους εργάτες οι οποίοι κοντά στα εργοστάσια ζώντας ξυπνούσαν για να πάνε στις εργασίες τους.Η γυναίκα βγήκε από το σπίτι γιατί όπως και ο άνδρας αναγκάσθηκε στη βιομηχανική εποχή να δουλέψει στο εργοστάσιο,στην εξωτερική δουλειά, ώστε να συνεισφέρει στην οικονομία του σπιτιού.Στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης η γυναίκα δεν μπορούσε να συνδυάσει τις δουλειές του σπιτιού με αυτές του εργοστασίου ή των όποιων εξωτερικών εργασιών.Τώρα η εργασία έγινε κάτι το απαιτητικό,απαιτούσε όχι απλά φυσικές ικανότητες αλλά εξειδικευμένες γνώσεις,Υπήρχε όμως και αμοιβή.
(Εννοείται ότι μπορώ να αναφερθώ και στις συνέπειες του φαινομένου αυτού).Σε πνευματικές και ψυχολογικές και ηθικές συνέπειες,για την οικογένεια,το ανδρόγυνο την κοινωνίακαι τα παιδιά)
Οι συνέπειες ήταν πολλές και ποικίλες .Η οικογένεια δεν είναι πλέον η γνωστή πυρηνική οικογένεια ,τώρα ο άνδρας και η γυναίκα συνεργάζονται στις εργασίες του σπιτιού.Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε τις γνωστέ οικογενειακές κρίσεις.Τα παιδιά δεν απολαμβάνουν τη μητρική θαλπωρή όπως τον παλαιό καιρό,τώρα υπάρχει πιθανότητα τα παιδιά για μία ολόκληρη ημέρα να μην συναντήσουν καθόλου την μητέρα τους με τα γνωστά ψυχολογικά και όχι μόνο επακόλουθα.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου