Λατινικά Γ΄Λυκείου.


Δ)η κίνηση διαμέσου.
1.Αν είναι γέφυρα ,πύλη,δρόμος,εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
2.Εκφέρεται με per+αιτιατική.
3.Εκφέρεται με απλή αιτιατική.

Ε)Προσδιορισμός του χρόνου.
1.Αν είναι ορισμένος χρόνος εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
2.Αν είναι χρονική διάρκεια εκφέρεται με απλή αφαιρετική ή με αιτιατική του ποσού.
3.Εκκφέρεται με χρονική μετοχή.
4.Εκφέρεται με χρονική πρόταση.
5.Εκφέρεται με χρονικό επίρρημα.
6.Αν είναι ορισμένος ή αόριστος ο χρόνος εκφέρεται με το : in+αφαιρετική.

Στ)προσδιορισμός του μέσου και του οργάνου.

Αν είναι άψυχο-πράγμα εκφέρεται με απλή αφαιρετική του οργάνου  ή αφαιιρετική του γερουνδίου.
Αν είναι άθροισμα (δούλων ,στρατιωτών,άλλων)που ενεργούν σαν πράγμα ,εκφέρεται με απλή αφαιρετική (οργανική).
Αν είναι  μέσο : πρόσωπο εκφέρεται με per+αιτιατική.
Αν είναι κτητικές αντωνυμίες εκφέρεται με opera ,auxilio,beneficio+αφαιρετική.
Αν είναι στρατεύματα ,πλοίο εκφέρεται με αφαιρετική της συνοδείας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου