Έκφραση-Έκθεση Γ΄Λυκείου. Σχεδιάγραμμα Ι.


Τρόποι πειθούς:
Α.Επίκληση στη Λογική.
1.επιχειρήματα και τεκμήρια .
2.είδη συλλογισμών.
3.εγκυρότητα,αλήθεια,ορθότητα ενός επιχειρήματος.
4.αξιολόγηση ενός επιχειρήματος.
5.Σημασία και αξιολόγηση των τεκμηρίων.

Β.Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη).
Γ.Επίκληση στο ήθος (του πομπού).
Δ.Επίκληση στην αυθεντία.
Ορισμός επιχειρήματος:Είναι μία σειρά προτάσεων και κρίσεων οι οποίες ολοκληρώνουν σκέψεις και εμπειρίες και προετοιμάζουν το έδαφος για τις επόμενες σχετικές και ανάλογες  προτάσεις και κρίσεις.Κάθε θέμα που αναλύεται ή σε κάθε κείμενο που μας δίδεται θα πρέπει να δίδουμε τα δικά μας επιχειρήματα ή να ανακαλύπτουμε στα κείμενα άλλων τα δικά τους επιχειρήματα.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να  «γεννούμε»σκέψεις και κρίσεις που  αφορούν το θέμα που μας απασχολεί.
Από ποιες «δεξαμενές»αντλούμε προτάσεις,κρίσεις,σκέψεις και εμπειρίες.
1.από την πηγή της ιστορίας.Αναλύουμε τα θέματα με βάση τις ιστορικές περιόδους:αλλοιώς έβλεπαν οι άνθρωποι τον εαυτό τους,τη φύση,τον κόσμο και το θεό στον αρχαίο κόσμο,αλλοιώς στο μεσαιωνικό κόσμο ,διαφορετικά στο σύγχρονο κόσμο.Παλαιά ο θεός ήταν η κορυφαία ιδέα ,η πηγή όλων των ιδεών,από την οποία προέκυπταν οι σκέψεις και οι πράξεις.Σήμερα ο άνθρωπος εσωτερικοποίησε τις ιδέες που κάποτε αποτέλεσαν το θεό  και φαντάζει κυρίαρχος στη ζωή του,με όπλο τη μηχανή,την τεχνολογία και την επιστήμη.
Επίισης σε σχέση με τον κόσμο οι άνθρωποι κάποτε ζούσαν κοντά στη φύση και ως εκ τούτου σκέφτονταν και   έπρατταν με βάση την επαφή τους με το γύρω κόσμο.Π.χ ο ελεύθερος χρόνος ήταν μία βόλτα στην εξοχή ενώ σήμερα ο ελεύθερος χρόνος κάποιων είναι δουλειά και εμπορευματική σχέση για κάποιους άλλους.Επίσης προσέχουμε τους σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς κατά τους οποίους αλλάζει η θεώρηση των ανθρώπων απέναντι στο θεό στη φύση και στον άνθρωπο.
1.Φυσιοκρατία αρχαίων Ελλήνων.
2.Θεοκρατία Βυζαντινών.
3.Εμπειριοκρατία διαφωτισμού.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου