Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Ανάλυση παραθέματος.


Δίδεται το παρακάτω παράθεμα.
«Διαφωτισμό ή αιώνα των φώτων έχουν ονομάσει την οικονομική,κοινωνική επιστημονική  και πολιτική γενικότερα ιδεολογική κίνηση που έθετε ως σκοπό τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και κοινωνίας(όπως έλεγε ο Κάντ την έξοδο του ανθρώπου από την ανωριμότητα που ο ίδιος ευθύνεται).».

Ζητείται η περαιτέρω ανάλυση του παραθέματος.
Κίνηση 1η: Σε ποια ή ποιες σελίδες του βιβλίου του σχολείου αντιστοιχεί το παραπάνω παράθεμα.
Απάντηση: Αντιστοιχεί στη σελίδα 11 του σχολικού βιβλίου («το κίνημα του διαφωτισμού») (Αν και στοιχεία μπορεί να δανεισθούμε από τις επόμενες σελίδες όπου δίδονται πληροφορίες για το διαφωτισμό.).
Κίνηση 2η: Χωρίζω το παράθεμα σε λογικές κατηγορίες:

Ορισμός:Ο διαφωτισμός είναι :αιώνας των φώτων
                                                         Οικονομική,κοινωνική,επιστημονική και  πολιτική
                                                         αλλά και ιδεολογική.
Σκοπός:  Η λογική βελτίωση της ανθρώπινης ζωής(η εισαγωγή της επιστήμης και της φιλοσοφίας στην ανθρώπινη ζωή.Η εμμονή σε μη λογικό τρόπο ζωής όπου ο άνθρωπος τα απέδιδε όλα σε θεό  και αυθεντίες θεωρείται από τον Κάντ ως ανωριμότητα).
Κίνηση 3η: αναλύω τις σχετικές σελίδες του βιβλίου(Παράλληλα).
Το βιβλίο αναφέρει: 1.απόρριψη κάθε αυθεντίας(λογική  ικανότητα)
                                      2.κριτική κάθε υφισταμένης γνώσης(φιλοσοφία)
                                     3.λογική παντοδυναμία(επιστήμη)
                                     4.συνεχής πρόοδος του ανθρώπου(κοινωνική και προσωπική
                                       Εξέλιξη).
                                    5.τομείς που μεγαλούργησε ο διαφωτισμός(θρησκεία,πολιτική κ.α).
Κίνηση 4η:Συγκρίνω και εξάγω συμπεράσματα.(Πράγματι ο διαφωτισμός είναι η απαρχή της λογικής παντοδυναμίας του ανθρώπου,η απαρχή της εγκαθίδρυσης μιάς κοινωνίας όπου βασιλεύει ο λόγος και οι εφαρμογές του σε ποικίλους τομείς(επιστήμη,πολιτική,θεολογία κ.λ.π).

Άσκηση.
Με βάση τις πληροφορίες που δίδει το βιβλίο αλλά και δικές σου γνώσεις να εξηγήσεις που βάσισε ο Μοντεσκιέ την πολιτική του θεωρία και γιατί.
«Ορμώμενος από τα διδάγματα του δασκάλου του, ο Αριστοτέλης ανέπτυξε περισσότερο την ιδέα της διάκρισης των εξουσιών στο έργο του «Πολιτικά». Υπήρξε κατηγορηματικότερος από τον Πλάτωνα δε, δηλώνων ότι το Πολίτευμα, από τα ορθά πολιτεύματα της δημοκρατίας, της ολιγαρχίας και της βασιλείας, το οποίο θα εξασφαλίσει στην πόλη τους σκοπούς της ευδαιμονίας και του ειρηνικού πολιτικού βίου, αυτό είναι και το άριστο Πολίτευμα. («Πολιτικά» 1331α/25, 1332α/5). Αυτό το άριστο πολίτευμα ιστορικά ο άνθρωπος αναζήτησε σε Θεοκρατικές πηγές και αντιλήψεις και μετά από αυτό εξελισσόμενο βασίσθηκε στην καταξιωμένη προσωπικότητα του ηγέτη της Πλατωνικής μορφής του «Φιλοσόφου- Βασιλιά», για να καταλήξει στη σύγχρονη μορφή της ιδεολογικής δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία διαμορφώθηκε το πολιτικό ήθος και το «γίγνεσθαι» της κοινωνίας μας. Υπογράμμισε πολιτικής στην οποία θα συνυπάρχουν η αξία της ηγετικής προσωπικότητας με τη συμμετοχικότητα των πολιτών εντός ενός ευνομούμενου δημοκρατικού πολιτεύματος, στο οποίο θα επικρατεί, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, η επιστήμη και η θέληση των πολιτών («Πολιτικά» 1332α/35). Μάλιστα, ο Σταγειρίτης χωρίζει τις λειτουργίες της πόλης - κράτους στο «δικάζον», το «βουλευόμενο 6 καθώς και το «περί τας αρχάς» (που σαφέστατα παραπέμπουν στις τρεις σημερινές εξουσίες.) («Πολιτικά», βιβλ. Δ)».
Βιβλιογραφία:Έντουαρντ Μπέρνς ,Ευρωπαϊκή ιστορία.
http://www.biblionet.gr/book/104677/Burns,_Edward_M./%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου