Ιστορία Γ΄Γυμνασίου. Σχέδιο μαθήματος: Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεωτέρου κόσμου.


Η εποχή του Διαφωτισμού.Εξελίξεις στην ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αι.
Αλλαγές που συνετελέσθηκαν στην Ευρώπη (17ος -18ος αι).
1.Θεαματική αύξηση του πληθυσμού.
2.Μεταβολές στην αγροτική οικονομία.
3.Αναπτύχθηκε το εμπόριο ανάμεσα σε ευρώπη-ασία και αφρική.
4.Αλλαγές στη διαδικασία μεταποίησης με την εισαγωγή μηχανών παραγωγής.

Ορισμοί

1.Οι μεταβολές στην αγροτική οικονομία (δημιουργία μεγάλων αγροκτημάτων,εφαρμογή νέων μεθόδων καλλιέργειας,επέκταση της χρήσης μηχανημάτων)προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συνεχώς αυξανομένου πληθυσμού ονομάζεται αγροτική επανάσταση.

2.Οι ισχυρές μηχανές που οδήγησαν στη δημιουργία των μεγάλων εργοστασίων στη γένεση της βιομηχανίας ,στην εκβιομηχάνιση δηλαδή ονομάζεται βιομηχανική επανάσταση.
Ποιες είναι οι κοινωνικές μεταβολές που συντελούνται κατά το 17-18ο αι.
Οι αστοί (βιομήχανοι-τραπεζίτες –μεγαλέμποροι)συσσωρεύουν το χρήμα που αρχίζει να παράγεται μέσα από τη βιομηχανική επανάσταση,
Οι αριστοκράτες ενσωματώνονται  σιγά-σιγά είτε αφομοιώνονται μέσα στους αστούς είτε προσπαθούν όσο αντέξουν να διατηρήσουν την κοινωνική  τους θέση.Επειδή όμως πλέον αξία έχει η μηχανή και όχι η γή χάνουν σιγά-σιγά την κοινωνική τους αξία και σταδιακά αφομοιώνονται στην τάξη των αστών.
Οι αγρότες και οι εργάτες είναι οι ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά τάξεις.
→Συνδυασμός φιλοσοφίας,φυσικής και λογικής,επιστήμης και πολιτειακών μεταβολών.
Η φιλοσοφία έδωσε την εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο λόγο.
Η φυσική φιλοσοφία έδειξε ότι η φύση λειτουργεί με αρμονία όπως και η ανθρώπινη κοινωνία.
Οι επιστήμες έδωσαν εμπιστοσύνη στον άνθρωπο ότι με το λόγο του μπορεί να κυριαρχήσει στη γή.
Άρα ετοιμάζεται η κυριαρχία του ανθρώπου επί της γής(ήδη ο λόγος τουΔιαφωτισμού διέλυσε τη βασιλεία δίδοντας θέση πολιτειακή στην αστική δημοκρατία).
Ερώτηση.
1.Σχολίασε και με δικές σου γνώσεις και με πληροφορίες του βιβλίου το παρακάτω απόσπασμα:
«Διαφωτισμό ή αιώνα των φώτων έχουν ονομάσει την οικονομική,κοινωνική επιστημονική  και πολιτική γενικότερα ιδεολογική κίνηση που έθετε ως σκοπό τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και κοινωνίας(όπως έλεγε ο Κάντ την έξοδο του ανθρώπου από την ανωριμότητα που ο ίδιος ευθύνεται).».


Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου