Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση,Α΄Λυκείου. Ερωτήσεις εισαγωγής.


1.Σε ποιες χώρες της Ανατολής συντάχθηκαν ιστορικές επιγραφές και ιστορικά βιβλία πρίν από την αρχαϊκή εποχή του ελληνικού πολιτισμού;
2.Ποιά είναι η βασική διαφορά της πρώϊμης ελληνικής ιστοριογραφίας από αντίστοιχες προσπάθειες των ανατολικών λαών;
3.Ποιές επιστήμες άνθισαν στις πόλεις του Ανατολικού Αιγαίου κατά την αρχαϊκή εποχή;
4.Ποιοί είναι οι γνωστότεροι λογογράφοι της αρχαϊκής εποχής και ποιά είναι τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα;
5.Ποιά ιστορική περίοδο καλύπτουν με το ιστορικό τους έργο α)ο Ηρόδοτος β)ο Θουκυδίδης γ)ο Ξενοφών με τα “Ελληνικά του”.
6.Ποιό στόχο έθεσε στο ιστορικό του έργο α)ο Ηρόδοτος β)ο Θουκυδίδης και γ)ο Ξενοφών στα “Ελληνικά”του;
7.Ποιές δυσκολίες αντιμετώπισε o Θουκιδίδης κατά τη συγκέντρωση του υλικού του έργου του;
8.Ποιά ήταν κατά την κρίση του Θουκυδίδη η βαθύτερη ανομολόγητη αιτία του πελοποννησιακού πολέμου;

9.Ποιός είναι ο σημαντικότερος ιστορικός της ελληνιστικής εποχής ,ποιά χρονική περίοδο καλύπτει το ιστορικό έργο του και ποιό είναι το βασικό του γνώρισμα;
10.Ποιά ήταν τα κύρια γνωρίσματα της πνευματικής ζωής της Αθήνας κατά την περίοδο της νεότητος και της ωριμότητος του Θουκυδίδη;
11.Ποιές ήταν οι δύο πιο οδυνηρές εμπειρίες του Θουκυδίδη κατά τη διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου;
12.Γιατί από την αρχή ο Θουκυδίδης έκρινε ότι ο πόλεμος θα ήταν “μέγας και αξιολογώτατος των προγεγενημένων;”
13.Με ποιά πολιτική θα μπορούσε η Αθήνα να διατηρήσει τη δύναμή της και να κερδίσει τον πόλεμο (σύμφωνα με την έκθεση των εξελίξεων από το Θουκυδίδη);
14.Ποιές περιπτώσεις “εγκλημάτων πολέμου”καταγράφει ο Θουκυδίδης και ποιά θεωρεί ως τη βαθυτέρα αιτία τους;
15.Ποιές προσωπικότητες ήταν τα πρότυπα του Ξενοφώντος και ποιά προσόντα τους θαύμαζε;
16.Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συγγραφικής ικανότητος του Ξενοφώντος;
17.Ποιές αξίες κυριαρχούν στη σκέψη του και στις κρίσεις του για τα ιστορικά γεγονότα;
18.Ποιές είναι οι φάσεις του πελοποννησιακού πολέμου και πώς έληξε η κάθε μία;


Βασίλειoς Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου